Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Uporabniški priročnik - 2.1

Skladnost

CE

Podjetje Suunto Oy izjavlja, da je radijska oprema vrste OW151 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: www.suunto.com/EUconformity.

Skladnost s pravilnikom FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC. Za delovanje veljata ta dva pogoja:

(1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav;

(2) ta naprava mora sprejeti vsakršne motnje drugih naprav, vključno s takšnimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Ta izdelek je bil preizkušen glede skladnosti s standardom FCC, namenjen pa je domači in poslovni uporabi.

Spremembe ali predelave, ki jih podjetje Suunto ni izrecno odobrilo, lahko izničijo vaša pooblastila za uporabo te naprave skladno s pravilnikom FCC.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je bilo zanjo ugotovljeno, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B skladno s 15. delom pravilnika FCC. Namen teh omejitev je zagotoviti razumno zaščito pred motnjami pri uporabi opreme v bivalnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in uporabljate skladno z navodili, lahko povzroči motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ne zagotavljamo, da v določenih primerih pri uporabi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko preverite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, poskusite motnje odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov:

  • Spremenite usmerjenost sprejemne antene ali jo premestite.
  • Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
  • Opremo priključite v električno vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, v katero je priključen sprejemnik.
  • Zaprosite za pomoč prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

IC

Ta naprava je skladna s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki so izvzeti iz sistema licenciranja. Za delovanje veljata ta dva pogoja:

(1) ta naprava ne sme povzročati motenj in

(2) ta naprava mora sprejeti interferenco drugih naprav, vključno s takšno, ki bi lahko motila njeno delovanje.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

Table of Content