Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Ambit3 Peak Käyttöopas - 2.5

Alti-Baro

Alti-baro-tilan avulla voit tarkastella senhetkistä korkeutta tai ilmanpainetta. Voit avata ALTI & BARO-näytön painamalla Aika-tilassa Next-painiketta.

Voit näyttää/piilottaa Alti-baro-näytön aloitusvalikon kohdassa Näytöt » Alti-Baro. Voit vaihdella näkymiä Next-painikkeella.

Aktivoidusta profiilista riippuen voit avata eri näyttöjä View-painikkeella.

Käytettävissä on kolme profiilia: Automaattinen, Ilmanpaine ja Korkeus. Jos haluat lisätietoja profiilien asettamisesta, katso Aktiviteettia vastaavan profiilin valitseminen.

Auringonnousu ja -laskuajan näkymät ovat käytössä, kun GPS on aktivoitu. Jos GPS ei ole käytössä, auringonnousu- ja laskuajat perustuvat viimeksi tallennettuihin GPS-tietoihin.

Lukemien tarkkuuden varmistaminen

Suunto Ambit3 Peak mittaa jatkuvasti absoluuttista ilmanpainetta sisäänrakennetun paineanturin avulla. Tämän mittauksen ja vertailuarvojen perusteella laite laskee korkeuden tai merenpinnan ilmanpaineen.

pressure sensor Ambit3 Peak

HUOMIO:

Pidä anturin ympäristö puhtaana pölystä ja hiekasta. Älä työnnä mitään esineitä anturin aukkoihin.

Jos ulkoiluaktiviteettisi edellyttää tarkkoja ilmanpaine- tai korkeuslukemia, Suunto Ambit3 Peak on kalibroitava syöttämällä siihen joko senhetkinen korkeus tai merenpinnan ilmanpaine.

VINKKI:

Absoluuttinen ilmanpaine ja tiedossa oleva korkeuden vertailuarvo = merenpinnan ilmanpaine. Absoluuttinen ilmanpaine ja tiedossa oleva merenpinnan ilmanpaine = korkeus.

Sijaintisi korkeuden voit tarkistaa useimmista topografisista kartoista tai Google Earthista. Sijaintisi merenpinnan ilmanpaineen vertailuarvon voit tarkistaa jonkin paikallisen sääpalvelun verkkosivuilta.

Kun Suunto FusedAltiTM on käytössä, korkeuslukemaa korjataan automaattisesti käyttämällä FusedAlti-mittausta yhdessä korkeus- ja merenpinnan ilmanpaine -kalibroinnin kanssa. Lisätietoja: FusedAlti.

Paikallisissa sääolosuhteissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat korkeuslukemiin. Vakaan paikallissään vallitessa on suositeltavaa nollata senhetkinen korkeuden vertailuarvo säännöllisesti, erityisesti ennen matkan aloittamista vertailuarvojen ollessa saatavilla. Vakaan paikallissään vallitessa vertailuarvoa ei tarvitse määrittää.

Voit asettaa merenpinnan ilmanpaineen ja korkeuden vertailuarvot seuraavasti:

 1. Siirry asetuksiin pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Siirry Light Lock -painikkeella Alti-baro-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella Referenssi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta. Käytettävissä ovat seuraavat asetusvaihtoehdot:
 4. FusedAlti: GPS kytkeytyy päälle ja kello alkaa laskea korkeutta FusedAlti-vertailuarvon perusteella.
 5. Manuaalinen korkeus: voit asettaa korkeuden manuaalisesti.
 6. Merenpinnan ilmanpaine: voit määrittää merenpinnan ilmanpaineen vertailuarvon manuaalisesti.
 7. Aseta vertailuarvo Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla. Hyväksy asetus painamalla Next-painiketta.

setting reference values Ambit3 Peak

VINKKI:

Voit siirtyä Vertailuarvo-asetukseen pitämällä Alti-Baro-näytöllä View-painiketta painettuna.

Voit määrittää korkeuden myös harjoituksen aikana. Katso Korkeuden asettaminen harjoituksen aikana.

Aktiviteettia vastaavan profiilin valitseminen

Jos ulkoiluaktiviteettiin liittyy korkeuden muutoksia (esimerkiksi vaellus mäkisessä maastossa), profiiliksi tulisi valita Korkeus.

Jos aktiviteettiin ei liity korkeuden muutoksia (esimerkiksi jalkapallo, purjehdus tai melonta), profiiliksi tulisi valita Ilmanpaine.

Jotta laite tuottaa oikeita lukemia, valitun profiilin on vastattava aktiviteettia. Voit joko antaa Suunto Ambit3 Peak -laitteen valita aktiviteetille sopivan profiilin tai valita profiilin itse.

HUOMAUTUS:

Voit määrittää profiilin joko osana mukautetun tilan asetusten määrittämistä Movescountissa tai Suunto Ambit3 Peak -laitteessa.

Voit asettaa Alti-Baro -profiilin seuraavasti:

 1. Siirry asetuksiin pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Siirry Light Lock -painikkeella Alti-baro-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 3. Valitse Profiili painamalla Next-painiketta.
 4. Selaa profiilivaihtoehtoja (Automaattinen, Korkeus ja Ilmanpaine) Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla. Valitse haluamasi profiili painamalla Next-painiketta.

setting profile

Esimerkki käytöstä: Korkeuden vertailuarvon asettaminen

Kaksipäiväisen vaelluksen toinen päivä on menossa. Huomaa, että unohdit vaihtaa Ilmanpaine-profiilin Korkeus-profiiliksi, kun lähdit liikkeelle aamulla. Tiedät, että Suunto Ambit3 Peak -laitteen näyttämät nykyiset korkeuslukemat ovat virheellisiä. Päätät edetä lähimpään topografisessa kartassasi olevaan kohtaan, jonka korkeuden vertailuarvo on ilmoitettu kartassa. Perillä korjaat korkeuden vertailuarvon Suunto Ambit3 Peakiin ja vaihdat Ilmanpaine-profiilin Korkeus-profiiliksi. Korkeuslukemat ovat jälleen oikeat.

Virheelliset lukemat

Kun Korkeus-profiili on käytössä pitkän aikaa ja laite pysyy paikallaan sään samalla muuttuessa, laite näyttää virheellisiä korkeuslukemia.

Kun Korkeus-profiili on käytössä ja sää muuttuu usein kiivettäessä tai laskeuduttaessa, laite näyttää virheellisiä lukemia.

Kun Ilmanpaine-profiili on käytössä pitkän aikaa kiivettäessä tai laskeuduttaessa, laite tulkitsee korkeuden muuttumisesta johtuvien ilmanpaineen muutosten johtuvan merenpinnan ilmanpaineen muutoksista. Tämän takia sen näyttämä merenpinnan ilmanpainelukema on virheellinen.

Korkeus-profiilin käyttäminen

Korkeus-profiilissa korkeus lasketaan vertailuarvojen perusteella. Vertailuarvona voidaan käyttää joko merenpinnan ilmanpaineen tai korkeuden vertailuarvoa. Kun Korkeus-profiili aktivoidaan, korkeuskuvake tulee näyttöön.

Kun Korkeus-profiili on aktivoitu, käytettävissä ovat seuraavat näkymät:

 • ylärivi: nykyinen korkeus.
 • keskirivi: kaavio korkeusvaihtelusta edellisten 24 tunnin ajalta (15 minuutin tallennusvälein)
 • alarivi: voit näyttää ajan, lämpötilan, auringonnousun/-laskun tai merenpinnan ilmanpaineen vertailuarvon painamalla View-painiketta.

altimeter profile Ambit3 Peak

HUOMAUTUS:

Jos Suunto Ambit3 Peak on ranteessasi, sinun on riisuttava se saadaksesi tarkan lämpötilalukeman. Tämä on tarpeellista, koska kehon lämpötila vaikuttaa lukemaan.

Ilmanpaine-profiilin käyttäminen

Ilmanpaine-profiili näyttää merenpinnan senhetkisen ilmanpaineen. Laite laskee ilmanpaineen asetuksiin määritettyjen vertailuarvojen ja jatkuvasti mitattavan absoluuttisen ilmanpaineen perusteella.

Merenpinnan ilmanpaineessa tapahtuneet muutokset näkyvät graafisesti näytön keskirivillä.

Kun Ilmanpaine-profiili aktivoidaan, ilmanpainekuvake tulee näyttöön.

Kun Ilmanpaine-profiili on aktivoitu, Suunto Ambit3 Peak näyttää seuraavat ilmanpainetiedot:

 • ylärivi: kulloinenkin merenpinnan ilmanpaine.
 • keskirivi: kaavio merenpinnan ilmanpaineesta edellisen 24 tunnin ajalta (15 minuutin tallennusvälein)
 • alarivi: voit näyttää ajan, lämpötilan, auringonnousun/-laskun tai korkeuden vertailuarvon painamalla View-painiketta.

barometer profile Ambit3 Peak

Korkeuden vertailuarvo on Alti-Baro-tilassa viimeksi käytetty korkeus. Se on jompikumpi seuraavista arvoista:

 • Ilmanpaine-profiiliin korkeuden vertailuarvoksi asetettu korkeus.
 • Automaattinen-profiilia käytettäessä viimeksi tallennettu korkeus ennen Ilmanpaine-profiiliin vaihtamista.
HUOMAUTUS:

Jos Suunto Ambit3 Peak on ranteessasi, sinun on riisuttava se saadaksesi tarkan lämpötilalukeman. Tämä tarpeellista, koska kehon lämpötila vaikuttaa lukemaan.

Automaattinen-profiilin käyttäminen

Automaattinen-profiili vaihtaa automaattisesti Korkeus-profiilin Ilmanpaine-profiiliksi ja päinvastoin liikkeidesi mukaan. Automaattinen-profiilia käytettäessä laite vaihtaa automaattisesti ilmanpaineen muutosten vaihtelun tulkintaperusteen korkeuden muuttumisesta sään muuttumiseksi ja päin vastoin.

automatic profile

Sään ja korkeuden muutosten mittaaminen ei ole mahdollista samanaikaisesti, koska ne molemmat vaikuttavat ilmanpaineeseen. Suunto Ambit3 Peak havaitsee pystysuuntaisen liikkeen ja vaihtaa korkeuden mittaustilaan tarvittaessa. Kun näytössä näkyy korkeus, se päivittyy vähintään 10 sekunnin välein.

Jos korkeus ei muutu (pystysuuntainen liike on alle 5 metriä 12 minuutin aikana), Suunto Ambit3 Peak tulkitsee kaikki painemuutokset sään muutoksiksi. Mittausväli on 10 sekuntia. Korkeuslukema pysyy tällöin samana ja merenpinnan ilmanpainelukema muuttuu sään muutosten mukaan.

Kun korkeus muuttuu (pystysuuntainen liike on yli 5 metriä 3 minuutin aikana), Suunto Ambit3 Peak tulkitsee kaikki painemuutokset korkeuden muutoksiksi.

Pääset kulloinkin käytössä olevan profiilin (Korkeus tai Ilmanpaine) näkymiin View-painikkeen avulla.

HUOMAUTUS:

Kun Automaattinen-profiili on käytössä, näytössä ei näy ilmanpaine- tai korkeuskuvaketta.

Sisällysluettelo