Pikavalinnat

Suunto Ambit3 Run Käyttöopas - 2.4

Pikavalinnat

Oletusarvon mukaan voit vaihtaa näyttöä vaaleasta tummaan ja takaisin pitämällä View-painiketta painettuna Aika-tilassa. Tämä pikavalinta voidaan vaihtaa eri valikkokohtaan.

Pikavalinnan määrittäminen:

  1. Siirry asetuksiin pitämällä Next-painike painettuna tai siirry aloitusvalikkoon painamalla Start Stop.
  2. Selaa siihen valikkokohtaan, johon haluat luoda pikavalinnan.
  3. Luo pikavalinta pitämällä View-painiketta painettuna.
HUOMAUTUS:

Pikavalintoja ei voida luoda kaikkiin mahdollisiin valikkokohtiin, kuten esimerkiksi yksittäisiin lokeihin.

Muissa tiloissa päästään ennalta määritettyihin pikavalintoihin pitämällä View-painiketta painettuna. Kun kompassi on esimerkiksi aktiivinen, pääset kompassiasetuksiin pitämällä View-painiketta painettuna.