Използване на профил Barometer (Барометър)

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Използване на профил Barometer (Барометър)

Профилът Barometer (Барометър) показва текущото въздушно налягане при морско равнище. То се базира на референтните стойности, добавени в настройките, и постоянно измерваното абсолютно въздушно налягане. За информация относно настройките на референтните стойности вижте Задаване на референтни стойности.

Промените във въздушното налягане при морско равнище се представят графично в средния ред на дисплея. Дисплеят показва записването от последните 26 часа с интервал на записване от 15 минути.

Когато профилът Barometer (Барометър) е активиран, иконата за барометър се показва на дисплея. За информация относно настройките на профила Alti & Baro (Алти и баро) вижте Задаване на профили.

Когато профилът Barometer (Барометър) е активиран, Product name ви показва следната барометрична информация:

  • горен ред: текущото въздушно налягане при морско равнище
  • среден ред: графика, показваща данни за въздушното налягане при морско равнище от последните 27 часа (с интервал на запис от 1 ч.)
  • долен ред: превключвате между температура, час и референтна стойност за надморска височина сView

baro mode

Референтната стойност за надморска височина е последната надморска височина, използвана в режим Alti & Baro (Алти и баро). Тя може да бъде:

  • надморската височина, която сте задали като референтна стойност за надморска височина в профила Barometer (Барометър), или
  • последната записана надморска височина в профила Automatic (Автоматичен), преди да преминете към профил Barometer (Барометър).
бележка:

Ако носите своя Product name на китката си, ще трябва да го свалите, за да получите точно отчитане на температурата, тъй като телесната ви температура се отразява на първоначалното отчитане.