Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Suunto Traverse Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από τις εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους σε εθνικό επίπεδο: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670. Έχουν καταχωρηθεί επιπλέον αιτήσεις ευρεσιτεχνίας.