Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

45-DNIOWY BEZPŁATNY ZWROT | PRZEWODNIK PO PREZENTACH ŚWIĄTECZNYCH | ZAMÓWIENIA ŚWIĄTECZNE DO 19 GRUDNIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zaktualizowano 1 czerwiec 2022 r.

MIESZKAŃCY KALIFORNI - DODATKOWE PRAWA W RAMACH Kalifornijskiej Ustawy o Prywatności Konsumentów (kliknij)

Suunto zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych oraz prywatności. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka") ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu, jakiego rodzaju informacje gromadzimy w związku z naszymi produktami oraz usługami oraz w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy wskazane informacje. Użyty w niniejszej Polityce termin „dane osobowe" należy rozumieć jako informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania jednostki (tj. osoby fizycznej).

Termin "Suunto” odnosi się do firmy Suunto Oy, w tym do wszystkich jej podmiotów stowarzyszonych (zwanych również „my”, „nas” lub „nasze”). Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką przez jedną lub więcej spółek grupy Suunto, które w tym wypadku będą miały status, indywidualnie lub wspólnie, administratora danych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych zebranych w związku z produktami oraz usługami oferowanymi przez Suunto oraz w związku z innymi formami kontaktu z nami, gdy poprzez odpowiednie postanowienie lub innego rodzaju odniesienie wskazuje się na stosowanie niniejszej Polityki, na przykład, w związku z naszymi produktami, stronami internetowymi, programami oraz innymi rodzajami usług oferowanych przez Suunto, głównie w formie elektronicznej, a także w związku z innymi usługami takimi jak obsługa klienta, usługi gwarancyjne, imprezy dla klientów lub promocje i kampanie.

Zazwyczaj udostępniamy dodatkowe warunki dotyczące prywatności w związku z poszczególnymi produktami i usługami Suunto. Takie szczegółowe warunki dotyczące produktu lub usługi mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszej Polityki w przypadku wystąpienia pomiędzy nimi konfliktu. Nasze produkty lub usługi mogą ponadto zawierać linki lub odniesienia do stron internetowych innych firm lub usług podmiotów trzecich, które posiadają odrębne polityki prywatności. Zalecamy uważne zapoznanie się politykami prywatności, mające zastosowanie do takich usług. Suunto nie ponosi odpowiedzialności za treści lub praktyki odnoszące się do prywatności, które związane są z usługami podmiotów trzecich.

Dalsze informacje na temat praktyk wykorzystywania danych w naszych usługach mogą być udostępnione na naszej stronie internetowej oraz np. w naszych aplikacjach mobilnych Dalsze informacje na temat praktyk wykorzystywania danych mogą być dostępne na przykład odnośnie określonych usług firmy Suunto (tutaj) oraz odnośnie aplikacji mobilnych/społeczności Sports Tracker (tutaj).

Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem wymagana jest Państwa zgoda w celu przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce, może zostać ona wyrażona poprzez zaznaczenie okienka poświadczającego Państwa zgodę, wybór ustawień technicznych dla usługi lub strony internetowej lub za pośrednictwem innego oświadczenia lub zachowania wyraźnie wyrażającego Państwa zgodę na przetwarzanie danych - w zależności od produktu, strony internetowej, usługi lub programu, z jakiego Państwo korzystacie. Jeśli nie udostępnią Państwo danych wymaganych podczas korzystania z wybranej usługi lub funkcji internetowej, lub podczas przeprowadzania wybranej transakcji, dana usługa lub funkcja strony internetowej może nie być dostępna, a transakcja może być uniemożliwiona bez wymaganych danych.

ZEBRANE DANE

Zazwyczaj zbieramy Państwa dane osobowe, kiedy kupujecie Państwo nasze produkty lub usługi, rejestrujecie się lub korzystacie z naszych serwisów internetowych, korzystacie z promocji lub bierzecie udział w kampaniach, a także w innych okolicznościach, gdy wchodzicie Państwo z nami w interakcję. Poniżej znajdują się przykłady kategorii danych, które od Państwa zbieramy.

Informacje techniczne. W większości przypadków, możecie Państwo odwiedzać nasze strony internetowe lub korzystać z naszych produktów lub usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednakże niektóre informacje techniczne są rutynowo zbierane jako standardowy element korzystania przez Państwa z naszych usług. Informacje takie obejmują na przykład: Państwa adres IP; czas dostępu; stronę internetową, z której Państwo zostaliście skierowani; strony, które odwiedzacie; odnośniki, na które klikacie; banery reklamowe i inne treści, które przeglądacie; informacje o Państwa urządzeniach oraz inne informacje techniczne, które przekazywane są nam przez przeglądarkę internetową oraz inne informacje, które mogą być w inny sposób zebrane w związku z określonymi produktami lub usługami. Kiedy korzystacie Państwo z naszych usług lub w inny sposób wchodzicie Państwo z nami w interakcję za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, pewne dodatkowe informacje, takie jak numer subskrypcji Państwa telefonu komórkowego, mogą zostać przesłane do nas przez operatorów komórkowych, jako standardowy element takiej komunikacji. Prosimy, aby zapoznali się Państwo także z sekcją „Korzystanie z plików cookies oraz web beacons".

Informacje przekazywane nam przez Państwa. Kiedy rejestrujecie się Państwo w naszych usługach, dokonujecie zakupu, bierzecie udział w promocji sprzedaży lub w inny sposób wchodzicie z nami w interakcję, możemy poprosić o podanie pewnych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, a także nazwy użytkownika, hasła i inne takie dane uwierzytelniające, które są używane do uwierzytelniania użytkowników i potwierdzania ich działań lub które mogą być potrzebne do dostarczania produktów i usług, o które proszono lub do komunikacji z Państwem, a także informacje przesłane przez Państwo, takie jak lokalizacja, informacje o trasie, zdjęcia itp. Możemy gromadzić dane treningowe, informacje demograficzne, na przykład wiek, płeć, kod pocztowy i preferencje językowe.

Wskazane dane mogą być także wymagane w celu dostarczenia zamówionych produktów oraz usług lub w celu komunikowania się oraz do informowania o lokalizacji, informacji o trasie, przesyłania zdjęć, itp. Możemy zbierać dane podstawowe, informacje demograficzne, na przykład: wiek, płeć, kod pocztowy oraz preferencje językowe. Możemy także zbierać inne informacje podawane przez Państwa, takie jak wyrażenie zgody, preferencje oraz informacje zwrotne (opinie), informacje związane z Państwa urządzeniem oraz inne tego typu, które zostaną nam przekazane przez Państwa. Należy pamiętać, że niektóre anonimowe informacje zebrane od Państwa mogą stracić przymiot anonimowości, w momencie przekazania nam przez Państwa swoich danych osobowych. Niektóre z naszych usług umożliwiają także przesyłanie informacji o innych osobach, na przykład: w przypadku złożenia zamówienia na produkt, który ma zostać przesłany bezpośrednio do innego odbiorcy.

Szczególne kategorie danych osobowych. Możemy zbierać Państwa dane biometryczne oraz dane dotyczące zdrowia, takie jak ciśnienie krwi, tętno, odciski palców lub inne, w zależności od zakupionej usługi lub produktu. Użytkownicy są wyraźnie zobowiązani do wyrażenia zgody na zbieranie takich informacji przy każdej usłudze lub produkcie, których te dane dotyczą. Dla niektórych usług lub programów zgoda może zostać wyrażona poprzez dostosowanie ustawień programu lub usługi, zgodnie z obowiązującym prawem. Odmowa udzielenia zgody może mieć wpływ na wykonanie danej usługi.

Transakcje z nami. Zbieramy lub prosimy o informacje związane z Państwa zakupem lub korzystaniem z naszych produktów lub usług, a także w związku z innymi Państwa interakcjami z nami. Takie informacje mogą zawierać, na przykład, szczegóły dotyczące: zapytań lub wniosków, produktów i usług (w tym szczegóły dotyczące dostawy), kupna (w tym dokonanej płatności, karty kredytowej, adresu na fakturze, czeków kredytowych oraz innych tego typu informacji), umowy pomiędzy Państwem a Suunto, rejestrów dotyczących kontaktów oraz komunikacji, informacji i szczegółów przekazanych nam przez Państwa oraz innych tego typu danych związanych z transakcją. Możemy także, zgodnie z obowiązującym prawem, rejestrować i nagrywać Państwa komunikację nawiązywaną z obsługą klienta lub z innymi podobnymi punktami kontaktowymi.

Dane dotyczące lokalizacji. Niektóre usługi mogą wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji. Wykorzystywanie danych dotyczących lokalizacji wymaga jednak Państwa wcześniejszej zgody w odniesieniu do poszczególnych usług.

Możemy, na przykład, zbierać dane o lokalizacji w celu umożliwienia śledzenia GPS za pośrednictwem szczególnych urządzeń, nawet gdy nasze usługi, takie jak aplikacje mobilne są zamknięte lub nie są używane.

Dane uzyskane od podmiotów trzecich. Dodatkowo, obok danych otrzymywanych od Państwa, możemy uzyskiwać – zgodnie z obowiązującym prawem – określone dane osobowe od firm udostępniających te dane lub z innych publicznie dostępnych rejestrów. Mogą się w tym zawierać takie dane osobowe, jak informacje kredytowe oraz aktualizacje danych adresowych.

CELE PRZETWARZANIA

Suunto przetwarza Państwa dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce i/lub dodatkowych informacjach dotyczących prywatności. Należy pamiętać, że jeden lub więcej celów mogą mieć zastosowanie jednocześnie.

Dostarczanie produktów i usług. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu dostarczenia zamówionego produktu lub usługi, realizowania innych Państwa wniosków związanych m.in. z obsługą klienta, przetwarzania zamówienia lub w innych celach niezbędnych do wykonania lub wprowadzenia w życie umowy pomiędzy Państwem a firmą Suunto. Możemy także przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, w celu identyfikacji oraz w celu zapobiegania i wykrywania oszustw i innych nadużyć.

Rozwój produktów i usług. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu rozwoju naszych produktów i/lub usług. Jednakże w większości przypadków do rozwoju naszych produktów i usług używamy danych zbiorczych i statystycznych, z pominięciem danych bezpośrednio Państwa identyfikujących. Możemy także przetwarzać i korzystać z Państwa danych osobowych w celu personalizacji naszej oferty oraz w celu dostarczania usług lepiej dopasowanych do Państwa potrzeb, na przykład poprzez rekomendacje oraz wyświetlanie zindywidualizowanych treści i reklam. Możemy łączyć dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Państwa z określonych produktów i/lub usług firmy Suunto z innymi danymi osobowymi posiadanymi przez nas, z wyjątkiem danych zebranych w innym celu.

Komunikacja z Państwem oraz marketing. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe do komunikowania się z Państwem, na przykład w celu przesłania informacji związanych z naszymi produktami i/lub usługami, których Państwo używacie lub w celu przeprowadzenia badań zadowolenia konsumentów. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Cele marketingowe mogą obejmować wykorzystywanie danych osobowych dla spersonalizowanego marketingu lub w celach badawczych – zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład w celu przeprowadzenia badań rynku oraz informowania Państwa o naszych produktach, usługach lub promocjach, za pośrednictwem naszych lub należących do podmiotów trzecich usług elektronicznych lub innych.

Ponadto, niektóre z naszych produktów i usług mogą być użyte w celu promowania produktów i usług innych firm. Jednakże firma Suunto nie ujawni Państwa danych osobowych takim firmom w ich celach marketingowych bez Państwa uprzedniej zgody lub innej podstawy prawnej wynikającej z obowiązującego prawa.

Tworzenie profilu/ personalizacja. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu tworzenia profilu/ personalizacji, które następnie zostaną wykorzystane przy zindywidualizowanym, bezpośrednim marketingu oraz w celu ulepszania naszych produktów i usług. Możemy także tworzyć zbiorcze oraz statystyczne informacje na podstawie Państwa danych osobowych. Tworzenie profilu/ personalizacji obejmuje zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych do dokonania oceny, analizowanie lub przewidywanie Państwa osobistych preferencji lub interesów w celu, na przykład, przesyłania Państwu wiadomości marketingowych dotyczących produktów lub usług najlepiej do Państwa dopasowanych.

Dodatkowo, możemy współpracować z partnerami analitycznymi, którzy mogą mieć dostęp do udostępnionych danych o naszych klientach na witrynie lub poprzez aplikacje, w celu przeprowadzania analiz w naszym imieniu, jak również dla innych stron. W związku z powyższym, możemy udostępnić Informacje techniczne (jak wspomniano powyżej), w tym identyfikatory urządzeń (w tym urządzenia mobilne), dane dotyczące lokalizacji, dane demograficzne, informacje o zachowaniu w sieci oraz dane o zainteresowaniach użytkownika (zbiorczo nazywane „danymi analitycznymi") partnerom reklamowym lub sieciom zewnętrznym, którzy mogą wykorzystywać te dane do wyświetlania użytkownikowi reklam opartych na zainteresowaniach lub ukierunkowanych na produkty i usługi oferowane przez nas lub przez nich. Dane analityczne nie identyfikują bezpośrednio użytkownika. Korzystanie z tych informacji jest regulowane przez politykę prywatności stron trzecich. Gromadzenie oraz udostępnianie ewentualnie być przeprowadzane za pomocą plików cookies, pikseli, sygnałów nawigacyjnych (web beacons) oraz pokrewnych technologii.

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawniać i przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom wymienionym poniżej, a także innym podmiotom w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo.

Suunto i podmioty stowarzyszone. Przyjmujecie Państwo do wiadomości oraz wyrażacie zgodę (w zakresie, w jakim taka umowa jest uznawana za ważną zgodnie z obowiązującym prawem), że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie Suunto i jej podmiotom stowarzyszonym oraz przekazywane do użytku przez inny podmiot stowarzyszony Suunto zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku, gdy podmiot stowarzyszony/podmioty stowarzyszone firmy Suunto dostarczają usługi Państwu lub innym spółkom z grupy. Mogą się w tym zawierać, przykładowo, rozliczanie i dostarczanie zakupionych przez Państwa produktów, dostarczanie usług, takich jak obsługa klienta, rozwój i serwis rozwiązań cyfrowych oraz zarządzanie i analiza Państwa danych osobowych, a także tworzenie profilu/ personalizacji, jak zostało określone powyżej. Inne podmioty stowarzyszone/marki firmy Suunto, których nie subskrybują Państwo oddzielnie jako klienci, nie będą wysyłać Państwu marketingowych wiadomości e-mail ani wiadomości tekstowych.

Rezygnacja z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail/SMS. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail poprzez zastosowanie się do instrukcji zawartych w tych wiadomościach e-mail (zwykle poprzez udostępniony link „unsubscribe/ rezygnacja z subskrypcji") lub poprzez skontaktowanie się z odpowiednim marką/podmiotrem stowarzyszonym, zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomościach e-mail oraz na ich stronie internetowej. W przypadku rezygnacji, nadal możemy wysyłać Państwu wiadomości e-mail niezwiązane z marketingiem, takie jak powiadomienia o usługach raz inne informacje, a w przypadku klientów biznesowych, możemy wysyłać informacje dotyczące relacji biznesowych. Mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości SMS związanych z marketingiem bezpośrednim poprzez skontaktowanie się z odpowiednim podmiotem stoewarzyszonym/marką z grupy Suunto, jak zostało określone na ich stronie internetowej lub, jeśli jest to możliwe, poprzez wiadomość SMS.

Dostawcy usług oraz inne autoryzowane podmioty trzecie. Możemy przekazać Państwa dane osobowe do autoryzowanych podmiotów trzecich, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Suunto w celach określonych w niniejszej Polityce, takich jak np. podmioty świadczące usługi techniczne, logistyczne, e-commerce, marketingowe i inne. Takie podmioty nie są upoważnione do wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach innych niż te, do których realizacji dane zostały zebrane. Wymagamy także od tych podmiotów, aby działały w zgodzie z obowiązującym prawem oraz niniejszą Polityką, a także by stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Możemy także przekazać Państwa dane dotyczące tętna, danych biometrycznych lub innych, związanych ze zdrowiem, w sytuacji, gdy korzystacie Państwo z takiej usługi, w której zewnętrzna firma potrzebuje przetwarzać tego typu dane do świadczenia właściwej usługi lub gdy wyraziliście Państwo odrębną zgodę, aby zewnętrzna firma mogła przetwarzać Państwa dane w związku z usługami lub produktami Suunto.

Międzynarodowy przekaz danych. Nasze produkty i usługi mogą być dostarczane z wykorzystaniem środków oraz serwerów zlokalizowanych w różnych krajach na całym świecie. W związku z tym, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza kraj, w którym korzystacie Państwo z naszych usług, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których poziom zabezpieczenia danych może zostać uznany za nieodpowiedni przez Komisję Europejską. W takich sytuacjach podejmujemy działania, aby zostały zapewnione właściwe zabezpieczenia dla Państwa danych osobowych, zgodne z mającym zastosowanie prawem. Dla międzynarodowego przekazywania Państwa danych osobowych zasadniczo polegamy na umowach opierających się na Standardowych Klauzulach Umownych („SKU") Komisji Europejskiej. Możecie Państwo znaleźć SKU tutaj. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o międzynarodowym przekazywaniu Państwa danych osobowych, możecie skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej.

Inne przypadki ujawnienia. Możemy ujawnić lub w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy Suunto, na przykład w sądowych postępowaniach cywilnych lub karnych.

Fuzje i przejęcia, transakcje biznesowe i transfery. Możemy ujawnić i/lub przekazać dane osobowe użytkownika odpowiednim stronom, takim jak potencjalni lub faktyczni nabywcy oraz ich doradcy w związku z fuzjami, przejęciami, sprzedażą, reorganizacją lub innymi transakcjami lub transferami lub zmianami kontroli dotyczącymi firmy Suunto i/lub jej podmiotów stowarzyszonych, usług, aplikacji, usług cyfrowych lub przedsiębiorstw. Możemy również otrzymywać dane osobowe od odpowiednich stron, takich jak sprzedawcy i ich doradcy, dla celów takich transakcji.

DANE DOTYCZĄCE NIELETNICH

Suunto nie dąży do zbierania jakichkolwiek informacji o osobach niepełnoletnich, ani nie angażuje się w jakiekolwiek transakcje z nimi. Nasze bazy danych mogą jednak zawierać dane osobowe dzieci, ponieważ nie zawsze możliwe jest precyzyjne ustalenie wieku użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do usługi wobec każdej osoby niepełnoletniej lub wobec której powzięliśmy uzasadnione wątpliwości co do jej pełnoletności.

Zgodnie z polityką Suunto prosimy, aby osoby nieletnie nie dokonywały zakupów, ani nie podejmowały innych czynności prawnych w związku z naszymi produktami lub usługami bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, chyba że inne uprawnienia wynikają z obowiązującego prawa. W sytuacji, gdy osoba nieletnia posiada zgodę swojego opiekuna prawnego, musi być w stanie przedstawić taką zgodę na naszą prośbę.

JAKOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności i aktualności posiadanych przez nas danych osobowych oraz dbamy o usuwanie danych osobowych nieaktualnych, w inny sposób nieprawidłowych lub niepotrzebnych.

Niektóre produkty i usługi firmy Suunto mogą umożliwić Państwu zarządzanie swoim profilem oraz informacjami na nim zawartymi. Zachęcamy Państwa do okresowego wglądu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Państwa profilu w celu upewnienia się, że dane są prawidłowe oraz aktualne. Należy pamiętać, że dla takich elektronicznych usług, w których mogą Państwo zarządzać swoim profilem, Państwa obowiązkiem jest przekazanie nam prawidłowych danych, a także aktualizowanie przesłanych danych osobowych, w sytuacji gdy ulegają one zmianom.

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do celów, o których mowa lub przez okres wymagany obowiązującym prawem.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Firma Suunto wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) w celu zapobiegania i minimalizowania ryzyka związanego z dostarczaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Wskazane środki bezpieczeństwa obejmują, w stosownych wypadkach, stosowanie zapory typu firewall oraz bezpiecznych urządzeń serwerowych, szyfrowanie, wdrażanie systemów i procesów opartych na właściwych prawach dostępu, staranny dobór osób zaangażowanych, odpowiednie szkolenia pracowników firmy Suunto odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz inne odpowiednie środki niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym użyciem lub ujawnieniem. W razie potrzeby możemy tworzyć kopie zapasowe oraz stosować inne podobne środki, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa danych osobowych. Gdy któraś ze stron internetowych firmy Suunto obsługuje transakcje on-line, będziemy wówczas stosować właściwy standard zabezpieczeń, jak np. standard dostępny za pośrednictwem protokołu Secure Socket Layer („SSL”), w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa transakcji internetowych.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES, WEB BEACONS I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Przy okazji Państwa wizyty na stronie internetowej firmy Suunto, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody zgodnie z obowiązującym prawem, na Państwa komputerze mogą być umieszczane informacje w formie plików tekstowych „cookies”, w celu umożliwienia rozpoznania Państwa komputera przez naszą firmę lub osoby trzecie. Korzystanie przez nas z plików ma na celu zapewnienie Państwu korzyści, takich jak wyeliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzania przez Państwa hasła w czasie sesji lub ponownego wprowadzania zamówionych produktów do koszyka, w sytuacji gdy nie zakończycie Państwo transakcji w trakcie jednej wizyty. Pliki cookies są także wykorzystywane w celu analizy natężenia ruchu na stronie internetowej oraz w celu tworzenia profili. Wspólnie z osobami trzecimi możemy wykorzystywać takie rozwiązania technologiczne w tym samym celu.

Dodatkowe informacje na temat naszego wykorzystywania plików cookies mogą Państwo znaleźć w Polityce plików cookies, jak również w Centrum preferencji dotyczących plików cookie lub baner cookiem który jest regularnie aktualizowany.

Niektóre ze stron internetowych firmy Suunto mogą ponadto wykorzystywać inne technologie lokalnego przechowywania, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody zgodnie z obowiązującym prawem, takie jak Local Shared Object (zwane także jako pliki „Flash cookies”) oraz lokalne przechowywanie zgodne ze standardem HTML5. Powyższe technologie są podobne do plików cookies opisanych powyżej, ponieważ także są zapisywane na Państwa urządzeniu i mogą być wykorzystywane do przechowywania pewnych informacji o Państwa aktywności i preferencjach. Jednakże wskazane technologie mogą wykorzystywać inne niż pliki cookies elementy Państwa urządzenia i w związku z tym możecie Państwo nie mieć do nich dostępu za pośrednictwem standardowych narzędzi przeglądarki internetowej lub standardowych ustawień. Możecie Państwo uniemożliwić przechowywanie plików Flash cookies postępując zgodnie z instrukcją, dostarczoną przez firmę Adobe pod adresem http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Firma Suunto może także wykorzystywać tzw. znaczniki nawigacji web beacons (lub „znaczniki pikseli”) w połączeniu z niektórymi stronami internetowymi. Jednak nie wykorzystujemy ich w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników osobiście. Web beacons są najczęściej obrazami graficznymi umieszczonymi na stronie internetowej w celu liczenia użytkowników odwiedzających stronę internetową i/lub w celu dostępu do właściwych plików cookies. Informacje te wykorzystywane są w celu ulepszania naszych usług. Web beacons zasadniczo nie przechowują innych informacji niż te, które przekazywane są przez Państwa przeglądarkę internetową, jako standardowy element każdej komunikacji internetowej. W przypadku, gdy wyłączycie Państwo pliki cookies, web beacons nie będą już w stanie śledzić Państwa indywidualnej aktywności. Web beacons może jednak w dalszym ciągu zbierać informacje o wizytach z Państwa adresu IP. Informacje takie jednak nie będą nadawały się do personalnej identyfikacji.

Ustawienia preferencji odnośnie plików cookie mogą być skonfigurowane w przeglądarce. Instrukcje na temat zarządzania plików cookies można znaleźć, na przykład zapoznając się z instrukcjami Mozilli Firefox: tutaj, Google Chrome: tutaj, Apple Safari tutaj, oraz dla Microsoft Internet Explorer tutaj. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Jednak my nie będziemy w stanie świadczyć pewnych usług, a Państwo nie będą mogli przeglądać pewnych elementów stron internetowych, jeśli będziecie mieli Państwo dezaktywowane pliki cookies.

Niektórzy z naszych partnerów biznesowych, których treści są powiązane z naszą stroną internetową lub do których prowadzą linki z naszej strony internetowej, mogą także wykorzystywać pliki cookies, web beacons lub podobne technologie. Nie mamy jednak dostępu ani kontroli nad plikami cookie stron trzecich lub podobnymi technologiami.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji oraz dostępu do Państwa danych osobowych przez nas zebranych. Ponadto, macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia, sprostowania, utajnienia lub usunięcia wszelkich niekompletnych, nieprawdziwych, niepotrzebnych lub nieaktualnych danych osobowych, które Państwa dotyczą i są w naszym posiadaniu. Nie możemy jednak usunąć takich danych osobowych, jeśli są konieczne do wypełnienia wiążących zobowiązań prawnych lub jeśli dane osobowe muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Macie Państwo prawo do żądania i otrzymania, w powszechnie stosowanej oraz maszynowo czytelnej formie, zgormadzonych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą. W przypadku, gdy uważacie Państwo, że zebrane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, nie chcecie Państwo, aby dane zostały usunięte w sytuacji, gdy przetwarzanie danych zostało uznane za niezgodne z prawem lub gdy dane osobowe nie są już potrzebne lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu, a występowanie uzasadnionych podstaw do przetwarzania jest przedmiotem ciągłych rozważań, możecie Państwo żądać ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo także w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, przesyłania materiałów promocyjnych, tworzenia profilu lub w celu badania rynku. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, możecie Państwo w każdym czasie ją wycofać.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej opisanych praw, możecie Państwo (w sposób właściwy i zgodny z obowiązującym prawem) wykonywać wskazane prawa poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem punktów kontaktowych wskazanych w materiałach reklamowych oraz w niniejszej Polityce. W niektórych sytuacjach, w szczególności, jeżeli życzycie sobie Państwo usunięcia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie w dalszym ciągu świadczyć Państwu naszych usług. Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi do zarządzania profilem w wyżej wymienionych celach, jako że narzędzia te często zapewniają bezpośredni dostęp do danych osobowych i umożliwiają efektywne zarządzanie nimi.

Należy pamiętać, że firma Suunto, aby realizować Państwa wnioski, o których mowa powyżej, będzie musiała Państwa zidentyfikować i w związku z tym może poprosić o dodatkowe informacje. Należy mieć także na uwadze, że obowiązujące prawo może zawierać ograniczenia oraz inne postanowienia, które odnoszą się do Państwa praw opisanych powyżej.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

W przypadku, gdy w Państwa ocenie działania firmy Suunto’s związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych lub jeżeli firma Suunto niewystarczająco zapewniło realizację Państwa praw, możecie Państwo złożyć skargę do miejscowego organu nadzoru odpowiedzialnego za kwestie związane z ochroną danych. Aktualne dane kontaktowe organów nadzorczych w krajach UE można znaleźć (tutaj).

ADMINISTRATORZY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE

Administratorami danych, odpowiedzialnymi za przestrzeganie mających zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych, są (odpowiednio):

1) Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
01510 Vantaa
Finlandia

oraz/lub

2) Podmiot stowarzyszony firmy Suunto, do którego należy strona internetowa, program, produkt lub usługa, z której Państwo korzystacie (nazwa oraz adres dostępne w czasie zakupu lub procesu rejestracji)

oraz/lub (odpowiednio),

3) Podmiot stowarzyszony firmy Suunto, który wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego lub podobnych celach (nazwa oraz adres znajdują się w otrzymanych przez Państwa materiałach reklamowych).

Możecie Państwo skontaktować się z wyżej wskazanymi administratorami danych w sposób określony na ich stronach internetowych.

Jeśli używają Państwo witryny Suunto, aplikacji, produktu lub usługi, Suunto Oy jest administratorem Państwa danych. Mogą skontaktować się Państwo z firmą Suunto w następujący sposób:

Komunikacja z Suunto odbywa się przede wszystkim drogą poprzez chat: (tutaj).

Kontakty z inspektorami ochrony danych firmy Suunto drogą mailową na adres legal@suunto.com. W wierszu tematu wiadomości e-mail wpisać „GDPR DPO”.

ZMIANY DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma Suunto zastrzega sobie prawo do okresowego uaktualniania i wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli zmiany obejmują nowe cele przetwarzania, firma Suunto zawiadomi Państwa wcześniej o takich zmianach oraz, tam gdzie to konieczne, poprosi Państwa o wyrażenie zgody.

PRAWO W STANIE KALIFORNIA

MIESZKAŃCY KALIFORNI (Specyficzny dla Kalifornii opis praw do prywatności - zgodnie z California Consumer Privacy Act – CCPA) Niniejsza sekcja w pełni włącza wszystkie wyżej wymienione Zasady Ochrony Prywatności, tak jakby były w pełni przedstawione poniżej, a Państwa prawa wynikające z CCPA mają na celu uzupełnienie praw określonych w tej sekcji.

Prawo do wiedzy / dostępu

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo (pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku) zażądać:
(1) Informacji na temat kategorii zebranych danych osobowych
(2) Informacji na temat źródła zebranych danych osobowych
(3) Informacji na temat ekonomicznego lub handlowego interesu zbierania danych osobowych
(4) Informacji na temat kategorii osób trzecich, które mają wzgląd do udostępnionych danych osobowych
(5) Informacji na temat konkretnych, zebranych od użytkownika danych osobowych.

Należy pamiętać, że firma Suunto lub jej podmiot stowarzyszony może być zobowiązany do zidentyfikowania Państwa oraz do poproszenia o dodatkowe informacje, aby móc spełnić Państwa prośbę. Wniosek można złożyć pod bezpłatnym numerem telefonu lub za pośrednictwem formularza internetowego podanego poniżej. W obu przypadkach użytkownik może zostać poproszony o podanie zarejestrowanego przez nas adresu e-mail, a także innych informacji. Odpowiemy na złożoną prośbę w ciągu 10 dni. Spełnimy żądanie po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika. Nie udostępnimy jednak żadnych informacji, co do których mamy uzasadnione podejrzenia, że mogą być przedmiotem oszustwa.

Aby złożyć wniosek o udostępnienie danych, należy zadzwonić pod numer: +1 833 844 1170 (USA)
 lub przesłać wniosek za pośrednictwem naszego formularza na czacie online (tutaj)
- Uwaga, w polu Product prosimy o wpisanie “Unknown Product/Suunto App Service”
- natomiast w polu Type your message… prosimy o napisane, “Right to Know”

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych zebranych lub przechowywanych przez firmę Suunto.

Należy pamiętać, że podmiot stowarzyszony firmy Suunto może być zobowiązany do zidentyfikowania Państwa oraz do poproszenia o dodatkowe informacje, aby móc spełnić Państwa prośbę. Wniosek można złożyć pod bezpłatnym numerem telefonu lub za pośrednictwem formularza internetowego podanego poniżej. W obu przypadkach użytkownik może zostać poproszony o podanie zarejestrowanego przez nas adresu e-mail, a także innych informacji. Odpowiemy na złożoną prośbę w ciągu 10 dni. Spełnimy żądanie po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika. Nie udostępnimy jednak żadnych informacji, co do których mamy uzasadnione podejrzenia, że mogą być przedmiotem oszustwa.

Aby złożyć wniosek o usunięcie danych, należy zadzwonić pod numer: +1 833 844 1170 (USA)
 lub przesłać wniosek za pośrednictwem naszego formularza na czacie online (tutaj)
- Uwaga, w polu Product prosimy o wpisanie “Unknown Product/Suunto App Service”
- natomiast w polu Type your message… prosimy o napisane, “Right to Deletion”

Uwaga, aby zapewnić trwałe usunięcie danych osobowych, należy usunąć pliki cookie z przeglądarki (dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce plików cookies) i odmówić udzielenia zgody za pośrednictwem naszego centrum preferencji plików cookie (tutaj).

Zabraniam sprzedawania moich danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od firmy, która sprzedaje jego dane osobowe osobom trzecim, aby zaprzestała je sprzedawać. Nazywa się to prawem do rezygnacji ze sprzedaży Znaczenie słowa „sprzedaż” w ramach CCPA jest szeroko zdefiniowane i może obejmować udostępnianie informacji o użytkowniku dla jakiejkolwiek korzyści ekonomicznej.

Suunto udostępnia Państwa dane dostawcom usług i innym upoważnionym osobom trzecim, jak określono w powyższej Polityce Prywatności. W zakresie, w jakim jakakolwiek strona trzecia nie jest uznawana za dostawcę usług zgodnie z CCPA lub CCPA obowiązuje interpretacja, że jakiekolwiek działanie firmy Suunto jest „sprzedażą”, „handlem” lub w inny sposób czerpie korzyści ekonomiczne z udostępniania Państwa danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności oraz w zakresie, w jakim życzą sobie Państwo, abyśmy nie udostępniali takich informacji, prosimy o złożenie wniosku za pomocą metod wymienionych poniżej.

Należy pamiętać, że Suunto lub partner może być zobowiązany do zidentyfikowania Państwa oraz do poproszenia o dodatkowe informacje, aby móc spełnić Państwa prośbę. Wniosek można złożyć pod bezpłatnym numerem telefonu lub za pośrednictwem formularza internetowego podanego poniżej. W obu przypadkach użytkownik może zostać poproszony o podanie zarejestrowanego przez nas adresu e-mail, a także innych informacji. Odpowiemy na złożoną prośbę w ciągu 10 dni. Spełnimy żądanie po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika. Należy pamiętać, że prośba „Nie sprzedawaj moich danych” spowoduje usunięcie wszystkich informacji, które firma Suunto lub jej podmiot stowarzyszony posiada na temat użytkownika.

Aby złożyć wniosek „Zabraniam sprzedawania moich danych”, należy zadzwonić pod numer: +1 833 844 1170 (USA)
 lub przesłać wniosek za pośrednictwem naszego formularza na czacie online (tutaj)
- Uwaga, w polu Product prosimy o wpisanie “Unknown Product/Suunto App Service”
- natomiast w polu Type your message… prosimy o napisane, “Do not sell my info”

 Uwaga: aby mieć pewność, że dane osobowe nie są udostępniane/sprzedawane, należy usunąć pliki cookie z przeglądarki (dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce plików cookies) i odmówić udzielenia zgody za pośrednictwem naszego centrum preferencji plików cookie (tutaj).

Wyłącznie NIELETNI MIESZKAŃCY KALIFORNI Patrz powyżej DANE DOTYCZĄCE NIELETNICH Firmy nie mogą sprzedawać informacji o użytkownikach, chyba że użytkownik jest w wieku od 13 do 16 lat lub jego rodzic, jeśli użytkownik jest w wieku poniżej 13 lat, wyraził zgodę na sprzedaż/udostępnienie informacji o nim. Jest to prawo do wyrażenia zgody. Jeśli jesteś w wieku 13-16 lat, możesz wyrazić zgodę na pliki cookie poprzez nasze centrum preferencji plików cookie (tutaj). Nie angażujemy się w żadne transakcje, śledzenie za pomocą plików cookie lub w inny sposób z użytkownikami poniżej 13 roku życia.

Prawo do niedyskryminacji przy korzystaniu z praw do prywatności w Kalifornii

Dyskryminacja - Przysługuje Państwu prawo do tego, by nie być dyskryminowanym z powodu skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu na mocy prawa kalifornijskiego.

Upoważniony przedstawiciel

Mają Państwo prawo do wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela, który będzie składał wszelkie wnioski CCPA w Państwa imieniu. Firma Suunto zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu, że taki przedstawiciel jest w rzeczywistości przez Ciebieupoważniony przez Państwa.