Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

# POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTÓW SUUNTO

Data wejścia w życie: 17-11-2023

Dziękujemy za zakup urządzeń firmy Suunto i korzystanie z naszych usług! Niniejsza Polityka prywatności dotyczy osób, które korzystają z urządzeń i usług firmy Suunto jako osoby prywatne, z wyjątkiem profesjonalistów, na przykład członkowie Suunto Pro Club. Polityka prywatności opisuje:

- jakie dane osobowe Użytkownika („Klient", „Państwo", „osoba, której dane dotyczą") są gromadzone,
- w jaki sposób dane osobowe będą wykorzystywane i udostępniane wraz z uzasadnieniem prawnym, oraz
- prawa przysługujące Użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich aplikacji, stron internetowych i powiązanych usług firmy Suunto, które są połączone z niniejszą Polityką prywatności (zwanych łącznie Usługami). Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana poprzez zamieszczenie jej nowej wersji na stronie www.suunto.com oraz w Usługach. Jeśli wprowadzone zostaną istotne zmiany, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez zamieszczenie stosownego powiadomienia w Usługach przed wejściem tych zmian w życie. Dalsze korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie będzie podlegać nowej Polityce prywatności.

Wszyscy klienci na całym świecie mają zapewniony taki sam poziom ochrony danych i kontroli prywatności, jak w przypadku Rozporządzenia Ogólnego UE o Ochronie Danych. W przypadku zamieszkiwania Użytkownika w określonych lokalizacjach obowiązywać mogą szczególne prawa i obowiązki.

Informacje o lokalnych prawach i sposobach korzystania z nich można znaleźć tutaj.

## 1\. INFORMACJE KONTAKTOWE FIRMY SUUNTO W SPRAWACH OCHRONY DANYCH

Nazwa administratora danych: Suunto Oy

Adres: Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vantaa, Finlandia

Adres mailowy: <privacy@suunto.com>

## 2\. ZBIERANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE I DANE

Poniżej znajduje się opis kategorii danych osobowych, przykładów lub powiązanych typów danych, które zbieramy oraz źródeł danych. Szczegółowe rodzaje danych, które zbieramy o Użytkowniku, zależą od produktu, Usługi, strony internetowej lub aplikacji, z której Użytkownik korzysta.

### **Kategoria danych:** Dane konta

**Źródła danych:** Zbierane od Państwa lub od Facebooka, Apple lub Google, jeśli zarejestrują się Państwo przy użyciu danych logowania tych firm

**Typy danych:**

- **Podstawowe dane** takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, data utworzenia konta, data urodzenia, kod kraju, strefa czasowa, preferencje językowe; nazwa Użytkownika, hasło, uprawnienia Użytkownika; imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna dziecka (w przypadku, gdy zgoda opiekuna była wymagana przez obowiązujące prawo); dane dotyczące umowy z Klientem, zamówień, potwierdzeń, zawieszeń i wypowiedzeń.
- **Dane do przedstawienia** takie jak pseudonim, zdjęcie profilowe lub obrazek
- **Informacje o koncie w usłudze strony trzeciej** takie jak nazwa konta Użytkownika i unikatowy token służący do łączenia się z Usługami, z którymi Użytkownik zdecydował się dzielić czynnościami
- **Zgody i sprzeciwy** dotyczące przetwarzania danych osobowych

### **Kategoria danych:** Dane z zarządzania relacjami z Klientami (Dane CRM)

**Źródła danych:** Zbierane od Użytkownika oraz sprzedawców i partnerów firmy Suunto

**Typy danych:**

- **Komunikacja z Klientem** takie jak opinie Klientów, dane z ankiet dotyczących poziomu zadowolenia Klientów, reklamacje; dzienniki czatu i zgłoszenia do pomocy technicznej oraz nagrania rozmów z działem obsługi Klienta, inne wiadomości i inne treści przesyłane podczas komunikacji z nami
- **Dane zakupu** od odsprzedawcy sklepu internetowego firmy Suunto, Global-e NL B.V: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zakupione produkty, adres wysyłki, dane dotyczące płatności i dostawy (z wyjątkiem danych dotyczących płatności, takich jak numer karty kredytowej), dane dotyczące rabatów Value Pack i innych korzyści wynikających z umowy
- **Profile i segmenty Klientów** generowane na podstawie analizy statystycznej danych Użytkownika i innych Klientów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Dane dotyczące zdrowia lub inne dane należące do szczególnych kategorii danych osobowych (tj. dane poufne) nie są wykorzystywane do generowania profili i segmentów.

### **Kategoria danych:** Dane urządzenia

**Źródła danych:** Zbierane z urządzenia Użytkownika

**Typy danych:**

- Informacje techniczne o urządzeniach, z których Państwo korzystają lub łączą się z Usługami, w tym między innymi urządzenie i jego funkcje, system operacyjny, inne znajdujące się na nim aplikacje, informacje o plikach cookie, adres IP, dostawca sieci urządzenia, typ urządzenia, strefa czasowa, status sieci, typ przeglądarki, identyfikator przeglądarki, unikatowe identyfikatory urządzeń (takie jak identyfikatory używane do analizy lub wyświetlania reklam), identyfikatory Użytkownika dostawcy sieci (unikatowe numery przypisane przez dostawcę sieci), adresy kontroli dostępu do nośników (MAC), identyfikatory reklam mobilnych. Wyżej wymienione urządzenia obejmują produkty takie jak zegarki sportowe, komputery do nurkowania lub wszelkie inne produkty podłączone do usługi

### **Kategoria danych:** Dane dotyczące użytkowania

**Źródła danych:** Zbierane z urządzenia Użytkownika za pomocą plików cookie, identyfikatorów do wyświetlenia reklamacji itp.

**Typy danych:**

- Dane dotyczące sprawdzenia i korzystania z usług internetowych i mobilnych.
- Dane związane z wykorzystywaniem mediów udostępnianych w ramach Usług, takie jak publikowane komentarze, polubienia, zdjęcia, filmy i śledzeni przez Państwa użytkownicy.

Więcej informacji na temat zbierania danych o użytkowaniu przez firmę Suunto można znaleźć w plikach cookie: <https://www.suunto.com/en-gb/legal-pages/cookies/>

### **Kategoria danych:** Dane dotyczące sportu i ćwiczeń

**Źródła danych:** Zbierane z urządzenia Użytkownika i środowiska

**Typy danych:**

- **Dane sportowe** które są specyficznymi danymi dla sportu, takimi jak typ aktywności, trasy narciarskie, czas nurkowania, maksymalna głębokość, temperatura dna, tryb nurkowania, rodzaj gazu, ciśnienie początkowe
- **Dane dotyczące ćwiczeń** takie jak typ aktywności, data, godzina, opis, czas trwania, dystans, prędkość, tempo, kadencja, liczba zużytych kalorii, wysokość, temperatura, warunki pogodowe, dane barometryczne, moc pedałowania, dane pływackie, odczucia

### **Kategoria danych:** Dane dotyczące zdrowia

**Źródła danych:** Zbierane z Użytkownika i jego urządzenia

**Typy danych:**

- Osobiste dane fizjologiczne, takie jak wzrost, waga, płeć, tętno, czas wymagany do regeneracji, PTE (osobisty wskaźnik efektywności treningu), EPOC (nadmierne zużycie tlenu podczas regeneracji po treningu), dane dotyczące snu, poziom sprawności (VO2max, maksymalne zużycie tlenu).

### **Kategoria danych:** Dane lokalizacji

**Źródła danych:** Zbierane z urządzenia Użytkownika

**Typy danych:**

- Dane śledzenia GPS podłączone do telefonu komórkowego, takie jak trasy zarejestrowane podczas aktywności, zaplanowane trasy, lokalizacja zdjęć lub filmów oraz przybliżona lokalizacja aktywności w pomieszczeniach,
- Aplikacje mobilne zbierają dane o lokalizacji, aby umożliwić śledzenie GPS za pomocą niektórych urządzeń, <u>nawet gdy są one wyłączone lub nie są używane</u>. Na przykład aplikacja Suunto zbiera dane o lokalizacji, aby umożliwić śledzenie GPS za pomocą urządzenia Suunto 3, nawet gdy aplikacja jest wyłączona lub nie jest używana

### **Kategoria danych:** Dane dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach

**Źródła danych:** Zbierane od Użytkownika

**Typy danych:**

- Dane kontaktowe i inne dane wymagane przy rejestracji na wydarzenia

### **Kategoria danych:** Dane marketingowe

**Źródła danych:** Zbierane z Użytkownika lub jego urządzenia

**Typy danych:**

- Działania marketingowe dostosowane do potrzeb Klienta,
- Dane dotyczące subskrypcji i korzystania z newsletterów,
- Zgody, zakazy, ograniczenia i upoważnienia udzielone przez osobę, której dane dotyczą, na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
- Zainteresowania Użytkownika,
- Informacje o wyświetlanych reklamach, kliknięciach reklam oraz stronie, z której Użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej firmy Suunto, zbierane przy użyciu plików cookie, identyfikatorów reklam i podobnych technologii

Więcej informacji na temat zbierania danych przez firmę Suunto można znaleźć w plikach cookie: <https://www.suunto.com/en-gb/legal-pages/cookies/>

## 3\. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Zebrane dane osobowe są przez nas przetwarzane do celów poniżej. Podstawa prawna jest przedstawiona tutaj:

Cele przetwarzania danych:

- Identyfikacja Pana/Pani jako Użytkownika i potwierdzenie, że jest Pan/Pani w wieku odpowiednim do korzystania z Usługi,
- Tworzenie kont, umów i zamówień oraz zarządzanie nimi,
- Przetworzenie dostawy zakupionego produktu i wszelkich wniosków Użytkownika o zwrot lub wymianę produktu

Przetwarzane dane:

- Dane konta
- Dane zakupu
- Dane CRM

Podstawa prawna przetwarzania:

- Wykonanie umowy

---

Cele przetwarzania danych:

- Analizowanie i raportowanie aktywności, wydajności i poziomu sprawności Użytkownika

Przetwarzane dane:

- Dane sportowe
- Dane dotyczące zdrowia
- Dane dotyczące ćwiczeń
- Dane lokalizacji
- Dane urządzenia

Podstawa prawna przetwarzania:

- Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, urządzeń i lokalizacji
- Uzasadniony interes firmy Suunto na podstawie relacji z Klientem

---

Cele przetwarzania danych:

- Zapewnienie Państwu innych usług cyfrowych, takich jak udostępnianie Państwa danych i ustawianie ich dostępności zgodnie z Państwa życzeniem w ustawieniach usługi, ułatwianie aktywności społecznościowych z innymi Użytkownikami, prezentowanie Państwu odpowiednich treści itp.
- Personalizacja treści i funkcjonalności Usług cyfrowych
- Świadczenie usług gwarancyjnych, naprawczych i innych usług konserwacji produktów
- Zapewnienie aktualizacji oprogramowania
- Zarządzanie i rozwijanie relacji z Klientami, komunikacja z Klientami za pośrednictwem listów, rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, SMS lub innych środków elektronicznych, np. wysyłanie powiadomień o incydentach, badanie poziomu zadowolenia Klientów i inne badania opinii Klientów

Przetwarzane dane:

- Dane konta
- Dane CRM
- Dane urządzenia
- Dane dotyczące użytkowania

Podstawa prawna przetwarzania:

- Uzasadniony interes firmy Suunto na podstawie relacji z Klientem
- Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych dotyczących urządzeń, danych lokalizacji i na korzystanie z plików cookie

---

Cele przetwarzania danych:

- Zapewnienie obsługi Klienta i pomocy w przypadku wystąpienia problemów z Usługą

Przetwarzane dane:

- Wszystkie dane niezbędne do rozwiązania zgłoszenia

Podstawa prawna przetwarzania:

- Uzasadniony interes firmy Suunto na podstawie relacji z Klientem
- Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, urządzeń i lokalizacji

---

Cele przetwarzania danych:

- Podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i komunikacji z Klientami

Przetwarzane dane:

- Dane konta
- Dane urządzenia
- Dane dotyczące użytkowania
- Dane lokalizacji
- Dane CRM

Podstawa prawna przetwarzania:

- Zobowiązania prawne wynikające z przepisów o ochronie danych

---

Cele przetwarzania danych:

- Zapobieganie oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu korzystaniu z Usługi oraz prowadzenie dochodzeń w ich sprawie

Przetwarzane dane:

- Dane konta
- Dane urządzenia
- Dane dotyczące użytkowania
- Dane lokalizacji
- Dane CRM

Podstawa prawna przetwarzania:

- Uzasadniony interes firmy Suunto

---

Cele przetwarzania danych:

- Zapewnienie rozwoju i poprawki produktów i usług firmy Suunto

Przetwarzane dane:

- Dane urządzenia
- Dane dotyczące użytkowania
- Dane CRM
- Dane dotyczące sportu i ćwiczeń

Podstawa prawna przetwarzania:

- Uzasadniony interes firmy Suunto na podstawie relacji z Klientem

---

Cele przetwarzania danych:

- Wysyłanie reklam marketingowych, newsletterów, ankiet rynkowych i badań opinii za pośrednictwem listów i rozmów telefonicznych lub wiadomości e-mail, SMS lub innych środków elektronicznych w sprawie podobnych produktów i usług zakupionych przez Klientów

Przetwarzane dane:

- Dane marketingowe
- Dane CRM

Podstawa prawna przetwarzania:

- Uzasadniony interes firmy Suunto na podstawie relacji z Klientem
- Państwa zgoda na korzystanie z plików cookie

---

Cele przetwarzania danych:

- Wysyłanie elektronicznej informacji marketingowej w innych przypadkach niż wyżej wymienionych

Przetwarzane dane:

- Dane marketingowe
- Dane CRM

Podstawa prawna przetwarzania:

- Zgoda Użytkownika

---

Cele przetwarzania danych:

- Prezentacja reklam online i w aplikacji, takich jak powiadomienia push przez firmę Suunto, jej podmioty stowarzyszone lub strony trzecie podczas korzystania z Usługi przez Użytkownika

Przetwarzane dane:

- Dane CRM
- Dane urządzenia
- Dane dotyczące użytkowania
- Dane lokalizacji

Podstawa prawna przetwarzania:

- Uzasadniony interes firmy Suunto na podstawie relacji z Klientem
- Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych dotyczących urządzeń, danych lokalizacji i na korzystanie z plików cookie

---

Cele przetwarzania danych:

- Prezentacja promocji, loterii, konkursów i innych wydarzeń oraz dostarczanie nagród

Przetwarzane dane:

- Dane dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach

Podstawa prawna przetwarzania:

- Uzasadniony interes firmy Suunto na podstawie relacji z Klientem

---

Cele przetwarzania danych:

- Przestrzeganie zobowiązań prawnych w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych

Przetwarzane dane:

- Podstawowe dane
- Dane zakupu

Podstawa prawna przetwarzania:

- Obowiązek prawny

W żadnym wypadku nie podejmujemy decyzji wyłącznie na podstawie przetwarzania zautomatyzowanego, które miałoby dla Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa oddziaływałoby (art. 22 RODO).

## 4\. JAKIE DANE O DANYM UŻYTKOWNIKU SĄ UDOSTĘPNIONE DLA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

Funkcje społecznościowe są podstawowym elementem naszej Usługi. Inni użytkownicy mogą mieć możliwość sprawdzić dane profilu danego Użytkownika, jego aktywność (ćwiczenia) oraz przeczytać opublikowane przez niego wiadomości i inne treści. Domyślnie wszystkie dane Użytkownika są prywatne, z wyjątkiem profilu publicznego, który umożliwia znalezienie Użytkownika przez znajomych. Do każdego Użytkownika należy decyzja, jakie dane dotyczące profilu chce udostępnić innym.

Profil publiczny jest udostępniony w całej społeczności Sports Tracker Community podczas wyszukiwania według nazwy lub adresu e-mail. Oznacza to, że po dodaniu danych do profilu publicznego w jednej z aplikacji społeczności Sports Tracker Community, profil publiczny jest również udostępniony w innych aplikacjach. Strona profilu Użytkownika wyświetla publicznie następujące dane:

- Imię
- Nazwa użytkownika
- Opis
- Zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle
- Osoby, które Użytkownik śledzi i osoby, które śledzą Użytkownika
- Całkowity dystans, z podziałem na poszczególne sporty
- Całkowita aktywność (ćwiczenia)
- Lista Państwa działań (ćwiczeń), które mają być dostępne dla innych

Prezentacja aktywności (ćwiczenia lub treningu) oznacza ustawienia udostępniania każdej śledzonej lub zarejestrowanej aktywności. Aktywności (ćwiczenia) Użytkownika zostały domyślnie ustawione jako prywatne. Do wyboru są trzy opcje prezentacji swoich aktywności:

- Dla każdego: Oznacza to, że aktywności (ćwiczenia) Użytkownika są dostępna dla każdego innego, mogą inni sprawdzać jego dane i umieszczać swoje komentarze. Czyli, każdy Użytkownik, który przegląda publiczne treningi, może takie aktywności (ćwiczenia) przeglądać.
- Dla fanów: Oznacza to, że aktywności (ćwiczenia) Użytkownika są dostępna tylko dla fanów danego Użytkownika, mogą oni sprawdzać jego dane i umieszczać swoje komentarze. Inni Użytkownicy, którzy nie śledzą danego Użytkownika, nie mogą znaleźć ani przeglądać takich aktywności (ćwiczeń).
- Dla siebie: Aktywności Użytkownika są prezentowane tylko dla niego.

W celu utworzenia pewnych anonimowych danych, takich jak trasy, które są często wybierane przez Użytkowników, niektóre dane dotyczące lokalizacji mogą być gromadzone podczas wykonywania aktywności (ćwiczeń). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w odpowiednich opcjach prezentacji.

W drugą stronę Użytkownik może włączyć automatycznego gromadzenia pewnych danych o lokalizacji z urządzenia i przesyłać te dane do aplikacji, gdy urządzenie zostanie połączone z nią.

Dodatkowo Użytkownik może udostępnić swoją aktywność do Facebooku itd. W takim przypadku tworzony jest specjalny link do aktywności, a każdy, kto ma dostęp do tego linku, będzie też miał dostęp do tej aktywności (ćwiczenia).

Cotygodniowe łączne informacje o Użytkowniku i śledzonych przez niego osobach będą wyświetlane w widoku tabeli rankingowej. Podobnie, jeśli Użytkownik zaakceptował kogoś do śledzenia, osoba ta może uzyskać następujące informacje o Użytkowniku:

- Imię
- Całkowity czas trwania wszystkich aktywności
- Inne informacje zidentyfikowane w tabeli rankingowej w aplikacji

Należy zwrócić uwagę, że różne aplikacje i aplikacje różnej wersji mogą mieć różne konfiguracje prezentacji danych.

## 5\. PARTNERZY W ZAKRESIE REKLAMY I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeśli zdecyduje się Użytkownik użyć swojego konta na Facebooku i danych uwierzytelniających podczas logowania się do naszych Usług, będziemy uzyskiwać z Facebooka takie dane, jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć, zdjęcie profilowe i lista znajomych (w celu powiadamiania danego Użytkownika o tym, którzy z jego znajomych dołączyli lub mogą dołączyć do naszych usług). Jeśli Użytkownik nie chce przekazywać takich informacji, będzie musiał zmienić ustawienia prywatności na swoim koncie na Facebooku, dlatego należy zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności i instrukcjami Facebooka w celu uzyskania dalszych informacji.

W naszej stronie internetowej dostępne są funkcje mediów społecznościowych (tj. wtyczki społecznościowe), na przykład linki do Facebooka, Instagrama i YouTube'a, które prowadzą do stron społecznościowych prowadzonych przez firmę Suunto. Podczas korzystania z tych wtyczek społecznościowych serwisy społecznościowe udostępniają firmie Suunto dane Użytkownika zgodnie z ich polityką prywatności i zgodami Użytkowników, np. komentarze i linki do stron internetowych firmy Suunto udostępnione przez Użytkownika w mediach społecznościowych, a także informacje zawarte w publicznym profilu Użytkownika.

Za wtyczki społecznościowe odpowiada partner mediów społecznościowych. Oznacza to, że oni są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych oraz za wdrażanie bezpieczeństwa danych i praw Użytkowników ich usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk przetwarzania danych, warto zapoznać się z ich polityką prywatności.

Firma Suunto przetwarza dane osobowe uzyskane za pośrednictwem swoich serwisów społecznościowych wyłącznie do własnych celów i na podstawie uzasadnionych interesów. Wyżej wymienione cele to: informowanie o nowych produktach, usługach lub ofertach, przeprowadzanie konkursów i loterii, otrzymywanie informacji zwrotnych od Użytkowników, zakup odpowiednich reklam w serwisach społecznościowych, ocena użyteczności stron lub reklam. Firma Suunto nie przetwarza danych, które nie zostały jej przekazane przez media społecznościowe bez zgody Użytkownika. Ponadto dane udostępniane przez Użytkowników w mediach społecznościowych nie mogą być łączone z innymi danymi firmy Suunto.

W aplikacjach mobilnych firmy Suunto znajdują się funkcje oferowane przez naszych partnerów, takie jak narzędzia do kontaktu z mediami społecznościowymi, funkcje za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API) lub zestawów programistycznych (SDK) oraz reklamy w aplikacji. Lista tych partnerów znajduje się na stronie suunto.com. Partnerzy mają możliwość dostępu do Pani/Pana danych. Mogą wytwarzać takie dane zgodnie ze własną polityką prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk przetwarzania danych, warto zapoznać się z ich polityką prywatności. Tacy partnerzy mogą mieć dostęp do danych dotyczących aktywności Użytkownika i jego urządzenia (takich jak adres IP, identyfikatory urządzeń mobilnych, odwiedzane strony, lokalizacja, godzina).

Dane, które zebraliśmy o Użytkowniku, mogą być także łączone i udostępniane zewnętrznym partnerom w zakresie reklamy. Partnerzy zajmujący się reklamą mogą wykorzystywać te dane (i podobne dane zebrane z innych usług) w celu dostarczania Użytkownikowi dopasowanych reklam, gdy odwiedza on usługi stron trzecich w ich sieciach. Mogą oni wytwarzać takie dane zgodnie ze własną polityką prywatności. Praktyka ta jest powszechnie określana jako „reklama ukierunkowane na zainteresowania" lub „reklama behawioralna online". Jeśli Użytkownik nie chce udostępniać swoich danych osobowych zewnętrznym partnerom w sprawie reklam, może wykonać czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „9 UDOSTĘPNIANIE, SPROSTOWANIE I INNE PRAWA UŻYTKOWNIKA" poniżej.

## 6\. PAKIETY WARTOŚCIOWE I INNI PARTNERZY FIRMY SUUNTO

Firma Suunto współpracuje z wiodącymi dostawcami produktów i usług w branży sportowej i zdrowotnej w celu zapewnienia najlepszego możliwego wsparcia dla treningów i aktywności na świeżym powietrzu. Wiele funkcji jest dostarczanych przez partnerów. Na przykład programy treningowe oraz śledzenie i analizowanie sesji ćwiczeń Użytkowników, a także udostępnianie aktywności.

Jeśli Użytkownik połączy swoje konto z partnerami firmy Suunto, jego dane osobowe, lokalizacja i inne dane zostaną udostępnione i zsynchronizowane z partnerem, jak wyjaśniono po połączeniu. Udostępnianie i synchronizacja odbywa się na podstawie zgody Użytkownika. Lista tych partnerów znajduje się na stronie <https://www.suunto.com/en-gb/partners/partners/>. Oni mogą wytwarzać takie dane zgodnie ze własną polityką prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk przetwarzania danych, warto zapoznać się z ich polityką prywatności przed połączeniem z usługami zapewnionymi przez tych partnerów.

## 7\. INNE PODMIOTY PRZESYŁAJĄCE DANE I PODMIOTY ODBIERAJĄCE DANE

Firma Suunto może udostępniać dane osobowe Użytkownika firmom i partnerom należącym do tej samej grupy co Suunto, gdy jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, na przykład w celu dostawy i płatności za uzgodnione produkty lub Usługi. Na przykład, jeśli Użytkownik jest zarejestrowanym Klientem firmy Suunto i dokonuje nowego zakupu w sklepie internetowym Suunto, możemy podać dane niezbędne do wstępnego wypełnienia formularzy transakcji, aby ułatwić Użytkownikowi cały proces.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również ujawniane innym stronom, gdy jest to konieczne do realizacji praw i obowiązków prawnych firmy Suunto, w związku z postępowaniem sądowym, na żądanie władz lub w ramach ustaleń biznesowych. W pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą ujawniane innym stronom bez uzyskania zgody Użytkownika.

Następujący zewnętrzni podwykonawcy mają świadczyć usługi w imieniu firmy Suunto:

- Firma Suunto i jej podmioty powiązane w zakresie niezbędnym do lokalizacji danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi,
- Dostawcy narzędzi i usług analizy danych, na przykład w celu analizowania zainteresowań Użytkownika i określania ewentualnych problemów z Usługą i podłączonymi urządzeniami,
- Dostawcy narzędzi i usług komunikacji marketingowej w celu zapewnienia komunikacji z Użytkownikiem w ramach Usługi, na przykład w celu dostarczania mu informacji o nowych funkcjach,
- Dostawcy narzędzi i usług ankietowych dla Klientów w celu uzyskania opinii Użytkowników na temat naszych produktów i Usług,
- Dostawcy usług obsługi Klienta w celu zapewnienia Użytkownikowi pomocy i wsparcia w przypadku awarii z naszymi produktami i Usługami,
- Dostawcy narzędzi i usług marketingowych, którzy pomagają nam w sprawie marketingu i reklamy naszych produktów i Usług,
- Dostawcy usług ICT

Każdy podwykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań. Podwykonawcy są związani pisemnymi umowami z firmą Suunto dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym warunkami dotyczącymi poufności i bezpieczeństwa danych.

Niektórzy z naszych podwykonawców, dostawców i spółek należących do grupy przetwarzają dane osobowe poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). O ile Komisja Europejska nie zdecyduje, że poziom ochrony danych w kraju przetwarzania jest akceptowalny (decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony), firma Suunto zapewni odpowiednią ochronę danych poprzez zawarcie pisemnych umów z podwykonawcami zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską 4 czerwca 2021 r. lub w drodze innej zgodnej z prawem procedury. Standardowy regulamin znajduje się pod adresem: <https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en>.

## 8\. BEZPIECZEŃSTWO I ZATRZYMYWANIE DANYCH

Dostęp do danych osobowych mają tylko te osoby, które potrzebują ich do wykonywania swojej pracy. Personel i podwykonawcy przetwarzający dane są zobowiązani do zachowania poufności.

Materiały papierowe są przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach chronionych przez fizyczną kontrolę dostępu i monitoring CCTV. Dane przechowywane elektronicznie są chronione przez zapory ogniowe i oprogramowanie antywirusowe, zarządzanie prawami dostępu i kontrolę, rejestrowanie i zabezpieczone połączenia danych, szyfrowanie baz danych i serwerów, a także kopie zapasowe danych.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres posiadania przez niego konta w Usługach, a następnie przez okres jednego roku. Następnie dane Użytkownika mogą być przechowywane do czasu wypełnienia, wygaśnięcia/rozwiązania wszystkich umownych, lub ustawowych praw i obowiązków między stronami. Okresy przechowywania i odpowiedzialności określone w obowiązujących przepisach księgowych lub innych przepisach mogą wymagać od nas przechowywania danych przez dłuższy okres.

Dane dotyczące zdrowia i inne dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika mogą być przetwarzane przez okres ważności zgody. Na przykład dane gromadzone za pomocą plików cookie będą usuwane zgodnie z okresami przechowywania wskazanymi w związku ze zgodami dotyczącymi plików cookie.

O ile Użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec naszych działań marketingowych, nie wycofał stosownej zgody lub nie anulował subskrypcji newslettera, dane marketingowe mogą być przechowywane na stałe.

Kopie zapasowe danych są przechowywane zgodnie z normalnymi harmonogramami przechowywania i usuwania.

Dane anonimowe, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, mogą być przechowywane na stałe.

Regularnie oceniamy potrzebę przechowywania danych osobowych i podejmujemy uzasadnione środki w celu uniknięcia przechowywania niezgodnych, nieaktualnych lub nieprawidłowych danych osobowych.

## 9\. UDOSTĘPNIANIE, SPROSTOWANIE I INNE PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo dostępu do danych przetwarzanych przez firmę Suunto, które go dotyczą, oraz do uzyskania ich kopii, a także do żądania sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych, nieaktualnych, niepotrzebnych lub niezgodnych z prawem danych.

Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie dotyczy zgodności z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Użytkownik może również wypisać się z newslettera i zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, takich jak e-maile marketingowe, ankiety i badania rynku, w tym powiązane profilowanie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich wiadomościach lub zmieniając ustawienia w aplikacji. Zaktualizowane ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po pewnym czasie. Należy zwrócić uwagę, że Użytkownik może nadal otrzymywać od nas komunikaty dla Klientów o charakterze niepromocyjnym, takie jak komunikaty dotyczące Usług lub aktualizacje naszych Warunków świadczenia usług, lub niniejszej Polityki prywatności. Możemy Ci wysłać

Zgodę na korzystanie z plików cookie można wycofać na naszej stronie internetowej www.suunto.com, klikając Ustawienia plików cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień push za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych, zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym.

Użytkownik może zrezygnować z reklam na podstawie jego zainteresowania w aplikacjach mobilnych, sprawdzając ustawienia prywatności urządzenia z systemem Android lub iOS i wyłączając opcję „Zezwalaj aplikacjom na żądanie śledzenia" lub wybierając opcję „Ogranicz śledzenie w sprawie reklam" (w przypadku systemu Apple iOS) lub "Zrezygnuj z reklam na podstawie zainteresowania" (w przypadku systemu Android). Użytkownik może również zrezygnować ze spersonalizowanych ofert w aplikacji, korzystając z opcji dostępnych w ustawieniach aplikacji mobilnych (w stosownych przypadkach).

Jeśli Użytkownik przekazał firmie Suunto dane osobowe, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, ma on prawo do otrzymania tych danych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu komputerowego. Dodatkowo ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (np. przetwarzanie związane z zarządzaniem relacjami z Klientem), przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. We wniosku należy określić konkretną sytuację, na której sprzeciw jest uzasadniony.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z prawidłowością swoich danych lub zgodnością przetwarzania z prawem, a także w innych sytuacjach określonych przez prawo, może on wnioskować o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, takie jak całkowite lub częściowe zawieszenie przetwarzania danych do czasu wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sporu.

Z powyższych praw można skorzystać, wysyłając wnioski na piśmie lub pocztą elektroniczną do firmy Suunto (dane kontaktowe podano na początku niniejszej polityki prywatności) lub przedstawiając je w dziale obsługi Klienta firmy Suunto. W razie potrzeby firma może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o pisemne określenie żądania i potwierdzenie swojej tożsamości.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do inspektora ochrony danych.