Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Warunki akcji #YesSuunto

Użycie w odpowiedzi hashtagu #YesSuunto oznacza zaakceptowanie następujących warunków i Polityki prywatności firmy Suunto.

 

Prawo do korzystania

Użytkownik udziela firmie Suunto Oy (w tym jej oddziałom i spółkom zależnym) oraz partnerom firmy Suunto niewyłącznej, ograniczonej i bezpłatnej licencji oraz prawa do wykorzystania zawartości (zdjęć i tekstów) opublikowanych z hashtagami #AdventureStartsHere i #Suunto. Firma Suunto i partnerzy firmy Suunto mogą wykorzystywać zawartość do celów marketingowych i reklamowych w swoich kanałach w mediach społecznościowych, w biuletynach informacyjnych i w witrynie internetowej www.suunto.com. Firma Suunto i jej partnerzy mogą edytować i zmieniać zawartość według własnego uznania.

 

Celem wyjaśnienia firma Suunto oświadcza, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą zawartość została dostarczona firmie Suunto przez zewnętrznego usługodawcę zgodnie z warunkami korzystania z platformy społecznościowej, na której zawartość została pierwotnie opublikowana (np. Instagram lub Facebook). Firma Suunto nie będzie przetwarzać ani publikować zawartości przed udzieleniem tej zgody przez użytkownika. Firma Suunto nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za publikowanie, przetwarzanie lub dostarczanie zawartości przed udzieleniem tej zgody przez użytkownika.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Po zastosowaniu hashtagu #YesSuunto firma Suunto Oy może przetwarzać nazwę użytkownika, udostępniane obrazy i zawartość tekstową oraz niniejszą umowę. Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw związanych z danymi osobowymi, firma Suunto będzie również przetwarzać dane osobowe przekazane przez użytkownika w związku z umową, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zawartość może być publikowana na przykład na stronach produktów i w innych miejscach witryny. Firma Suunto może również publikować materiały oznaczone hashtagiem w innych swoich kanałach, takich jak konta w mediach społecznościowych, biuletyn, banery reklamowe lub materiały sklepowe. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest uzależnione od jego zgody. Firma Suunto nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.

 

Nasze produkty i usługi mogą być dostarczane przy użyciu zasobów i serwerów zlokalizowanych w różnych krajach na całym świecie, dlatego dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takich przypadkach podejmujemy działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W przypadku przesyłania danych osobowych użytkownika między krajami zasadniczo opieramy się na umowach, które bazują na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Te standardowe klauzule umowne można znaleźć tutaj. Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Suunto są dostępne pod adresem:  www.suunto.com/Privacy-Policy.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystanie swojej zawartości i innych danych osobowych, klikając wykrzyknik w lewym dolnym rogu swojej zawartości i postępując zgodnie z podanymi instrukcjami. Użytkownik ma również prawo do wglądu w przetwarzane przez nas dane osobowe oraz otrzymania ich kopii, prawo do otrzymania swoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przeniesienia danych z jednego systemu do drugiego, prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a w określonych sytuacjach prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Ma też prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach. Prawo to przysługuje mu na przykład wtedy, gdy kwestionuje poprawność swoich danych osobowych i czeka na naszą odpowiedź na prośbę o ich poprawienie.

W sprawie korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa danych można kontaktować się z firmą Suunto pod adresem yessuunto@suunto.com. Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać przysługujące mu prawa, przy żądaniu wyegzekwowania ich zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych, np. żądaniu informacji przechowywanych na temat użytkownika, należy pamiętać o jednoczesnym podaniu również nazw użytkownika dla kont w serwisach Facebook i Instagram, abyśmy mogli lepiej obsłużyć żądanie użytkownika i wypełnić zobowiązania prawne.