Znajdowanie punktu wyjściowego

Suunto Traverse Alpha Podręcznik użytkownika - 2.0

Znajdowanie punktu wyjściowego

Znajdowanie punktu wyjściowego

Jeśli GPS jest włączony, na zegarku Suunto Traverse Alpha automatycznie zapisywany jest punkt, w którym zaczynasz rejestrować aktywność. Podczas treningu zegarek Suunto Traverse Alpha może prowadzić nawigację bezpośrednio do punktu wyjściowego (lub do lokalizacji, w której zostało zapisane położenie GPS), korzystając z funkcji Find back (Znajdowanie punktu wyjściowego).

Aby znaleźć punkt wyjściowy:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać opcję NAWIGACJA.
  3. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji Znajdź punkt wyjściowy i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.

Wskazówki nawigacji są wyświetlane jako jeden z widoków na ekranie ścieżki.