Suunto 致力于使本网站达到 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 2.0 所定义的 AA 级一致性,同时确保符合其他可访问性标准。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Spartan Sport Wrist HR Gebruikershandleiding - 2.6

Gps-nauwkeurigheid en energiebesparing

Het gps-peilingsinterval bepaalt de nauwkeurigheid van uw track - hoe korter het interval tussen de peilingen, hoe beter de tracknauwkeurigheid is. Elke gps-peiling wordt tijdens het opnemen van een oefening in uw logboek geregistreerd.

Het gps-peilingsinterval heeft ook een directe invloed op de levensduur van de batterij. Door de gps-nauwkeurigheid te verlagen, verlengt u de levensduur van de batterij van uw horloge.

De opties voor gps-nauwkeurigheid zijn:

  • Best: ~ 1 sec peilingsinterval op volledig vermogen
  • Good: ~ 1 sec peilingsinterval op laag vermogen
  • OK: ~ 60 sec peilingsinterval op volledig vermogen

Wanneer ingesteld op Best gebruikt uw horloge de gps-functie de hele tijd op vol vermogen. In aan-stand kan de gps interferentie uitfilteren en de beste peiling weergeven. Dit geeft de beste tracknauwkeurigheid, maar zo wordt de batterij ook het meest gebruikt.

Door Good te gebruiken, kunt u nog steeds elke seconde een gps-peiling ophalen, maar wordt de nauwkeurigheid verlaagd omdat de gps niet de hele tijd in aan-stand staat. Tussen de peilingen door gaat de gps voor een korte tijd in spaarstand, zoals hieronder afgebeeld.

GPS accuracy Good

Dit verlengt de levensduur van de batterij, maar houdt ook in dat de gps minder tijd heeft om een goede peiling te vinden en interferentie uit te filteren. De track die u op deze wijze verkrijgt is niet even nauwkeurig als met Best.

Met OK verlaagt u het gps-peilingsinterval tot één keer per minuut. Dit verlengt de levensduur van de batterij aanzienlijk maar heeft een minder nauwkeurige track tot gevolg.

GPS accuracy OK

Als u een route of een POI navigeert, wordt de GPS-nauwkeurigheid automatisch ingesteld op Best.

目录