Suunto 致力于使本网站达到 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 2.0 所定义的 AA 级一致性,同时确保符合其他可访问性标准。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Spartan Sport Wrist HR Gebruikershandleiding - 2.6

Hoogtemeter

Suunto Spartan Sport Wrist HR gebruikt gps om hoogte te meten. Onder optimale signaalomstandigheden, waardoor mogelijke fouten bij de berekening van de gps-positie worden uitgesloten, geeft de gps-hoogtemeting een vrij goede indicatie van uw hoogte.

Om een meer nauwkeurige lezing van gps-hoogte te verkrijgen, vergelijkbaar met wat uw barometrische hoogte geeft, hebt u extra databronnen nodig, zoals een gyroscoop of dopplerradar om gps-hoogte aan te passen.

Omdat Suunto Spartan Sport Wrist HR volledig op gps berust om de hoogte te meten, kunnen als de gps niet ingesteld is op maximale nauwkeurigheid, fouten optreden bij het filteren, wat kan resulteren in potentieel onnauwkeurige hoogtemetingen.

Als u goede hoogtemetingen wenst, zorg er dan voor dat uw gps-nauwkeurigheid op Beste ingesteld is.

Maar zelfs met de beste nauwkeurigheid, kan de gps-hoogte niet beschouwd worden als een absolute positie. Het is een schatting van uw werkelijke hoogte en de nauwkeurigheid van deze schatting is sterk afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

目录