Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.4

Inhaltsverzeichnis

Характеристики

Характеристики

3D разстояние

Product name може да вземе предвид увеличаването и намаляването на височината, когато изчислява разстоянието. Това осигурява по-реалистично изчисление на разстоянието, когато тренирате в хълмиста или планинска местност. В такава ситуация 3D разстоянието е по-голямо от 2D разстоянието.

2D versus 3D

Ако използвате софтуер на трети страни, за да анализирате пътя си, проверете как се изчислява разстоянието на пътя. Ако изчислението е чрез 2D разстоянието, може да е по-добре да не активирате 3D разстоянието на часовника си.

В противен случай, ако често тренирате в хълмиста или планинска местност, трябва да активирате 3D разстоянието.

За да активирате 3D разстоянието:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опциите.
  2. Превъртете до ACTIVATE (АКТИВИРАЙ) с Light Lock и натиснете Next.
  3. Превъртете до 3D distance (3D разстояние) и натиснете Next, за да превключите на 3D разстояние.
  4. Задръжте Next, за да затворите менюто.