Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Uživatelská příručka

Alarmy, varovné hlášky a oznámení

Suunto Zoop Novoobsahuje několik zvukových a vizuálních alarmů, které mají za cíl informovat potápěče o dosažení důležitých přednastavených limitů.

Dva typy zvukových alarmů indikujících vysokou nebo nízkou důležitost:

Typ alarmuCharakter zvukuTrvání
Vysoká důležitostAlarm HighPriority2,4-sekundový akustický signál a 2,4 sekundy přestávka
Nízká důležitostAlarm LowPriority0,8-sekundový akustický signál a 3,2 sekundy přestávka

Kromě výše uvedených alarmů používá přístroj bzučák také pro oznámení dílčích událostí:

Vývoj hlasitosti zvukuCharakter zvukuInterpretace
Zvyšující seAlarm AscendingZahajte výstup
Snižující seAlarm DescendingZahajte sestup

Suunto Zoop Novozobrazuje v přestávkách mezi akustickými signály informace na displeji.

Alarmy s vysokou důležitostí:

AlarmVysvětlení

Alarm s vysokou důležitostí následovaný alarmem „zahajte výstup“ opakující se maximálně tři minuty

Hodnota PO2 bliká

Hodnota PO2 je vyšší, než nastavená hodnota. Současná hloubka je příliš velká pro použitou směs v lahvi. Zahajte okamžitý výstup nebo přepněte na plynovou směs s nižším procentuálním podílem O2%.
Alarm s vysokou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“ opakující se maximálně tři minuty, na displeji bliká Er (Er) a šipka dolů.Byla překročena hloubka horní hranice dekomprese. Zahajte okamžitý sestup na nebo pod hladinu horní hranice dekomprese.

Alarm s vysokou důležitostí opakující se třikrát.

SLOW (POMALÁ) bliká na displeji.

Byla překročena maximální rychlost výstupu 10 m/min (33 stop/min). Snižte rychlost výstupu.

Alarmy s nižší důležitostí:

Typ alarmuDůvod aktivace

Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte výstup“ opakujícím se dvakrát.

ASC TIME(DOBA VÝST.) na displeji svítí spolu s šipkou nahoru.

Bezdekompresní ponor se stává ponorem s nutností provedení dekomprese. Aktuální hloubka je pod spodní hranicí dekomprese. Proveďte výstup nad spodní hranici dekomprese.

Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“.

DEEPSTOP (BEZP. ZASTÁVKA) na displeji svítí spolu s šipkou dolů.

Nebyla dodržena povinná hloubková bezpečnostní zastávka. Sestupte a dokončete bezpečnostní zastávku.

Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“ opakujícím se tři minuty.

Šipka směřuje dolů.

Nebyla dodržena povinná bezpečnostní zastávka. Sestupte a dokončete hloubkovou bezpečnostní zastávku.

Alarm s nízkou důležitostí následovaný dvěma krátkými pípnutími.

DEEPSTOP (BEZP. ZASTÁVKA) na displeji svítí spolu s časomírou.

Dosáhli jste hloubky bezpečnostní zastávky. Proveďte povinnou bezpečnostní zastávku o délce, kterou ukazuje časomíra.

Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát.

Hodnota OLF% bliká v případě, že je hodnota PO2 vyšší než 0,5 baru.

Hodnota OLF je na 80% nebo 100% (pouze v módu Nitrox (Nitrox)). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát.

Bliká hodnota maximální hloubky

Byla překročena nastavená hloubka ponoru nebo maximální provozní hloubka přístroje. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát spolu s blikajícím časem délky ponoruByla překročena nastavená délka ponoru. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Alarm s nízkou důležitostí. Bliká hodnota maximální hloubky.Byla překročena nastavená maximální hloubka (pouze v módu Free pro freediving). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Alarm s nízkou důležitostí spolu s

blikajícím povrchovým intervalem.

Požadovaná délka povrchového intervalu před následným ponorem (pouze v módu Free pro freediving). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

Vizuální alarmy

Symboly na displejiVýznam
diver attentionUpozornění na prodloužení povrchového intervalu
Er (Er)Nedodržení hloubky horní hranice dekomprese nebo času u dna
noflyZákaz létání

Table of Content