Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Zoop Novo Uživatelská příručka

Historie ponorů

Suunto Zoop Novoudržuje v paměti podrobný záznamník a historii potápění.

Logbook obsahuje sofistikované profily ponoru pro každý zaznamenaný ponor. Časový interval mezi jednotlivými položkami v logbooku je nastavitelný (viz Interval záznamu).

Historie ponorů je souhrnem všech zaznamenaných ponorů.

Pro přístup k historii ponorů:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí MEM (MEM).
 2. Mezi History (Historie ponorů) a Logbook (Logbook) přepínejte tlačítky DOWN nebo UP.
 3. Během prohlížení historie nebo logbooku se můžete stisknutím tlačítka MODE vrátit zpět a zvolit to druhé. Druhým stisknutím tlačítka MODE prohlížení ukončíte.

Historie

Během prohlížení historie ponorů můžete přepínat mezi Scuba History (Historie scuba ponorů) a Free Dive History (Historie Freedive ponorů) tlačítky DOWN a UP.

Historie scuba ponorů poskytuje následující údaje:

 • Počet hodin potápění
 • Celkový počet ponorů
 • Maximální dosažená hloubka

Paměť historie scuba ponorů může pojmout maximálně 999 ponorů a 999 hodin potápění. Po dosažení těchto limitů dojde k resetování počítadla.

Historie Freedive ponorů poskytuje následující údaje:

 • nejhlubší a nejdelší ponor ze všech Freedive ponorů
 • celkový čas strávený pod hladinou v hodinách a minutách
 • celkový počet ponorů

Paměť historie Freedive ponorů může zaznamenat maximálně 999 ponorů a 99:59 hodin potápění. Po dosažení těchto limitů dojde k resetování počítadla.

Logbook

Každý záznam obsahuje tři stránky:

 1. Hlavní stránku

logbook page1

 • maximální dosažená hloubka
 • datum ponoru
 • typ ponoru (znázorněný prvním písmenem režimu ponoru, např. G pro mód gauge)
 • čas zahájení ponoru
 • pořadové číslo ponoru – od nejstaršího po nejnovější
 • procentuální složení první plynové směsi
 • celkový čas potápění (v minutách a ve všech režimech)
 • Stránka s časem na hladině a varováními

logbook page2

 • maximální dosažená hloubka
 • čas na hladině po předchozím ponoru
 • průměrná hloubka
 • varování
 • OLF% (je-li k dispozici)
 • Graf profilu ponoru

logbook page3

 • teplota vody
 • hloubkový/časový profil ponoru

Tlačítko UP stiskněte pro přepínání jednotlivých kroků profilu ponoru nebo tlačítko UP podržte pro automatické procházení.

Graf profilu ponoru zobrazuje bod po bodu informace o ponoru - hloubku, míření kompasu, informace o dekompresi, horní hranici dekomprese a dobu výstupu.

Mezi nejstarším a nejnovějším záznamem je zobrazena hláška End of Logs (Konec záznamů).

Kapacita logbooku se odvíjí od nastaveného intervalu záznamu. Ve výchozím nastavení (20 vteřin) je kapacita asi 140 hodin.

Po zaplnění paměti jsou nejstarší záznamy ponorů přepisovány novými.

Obsah paměti zůstane zachován i po výměně baterie (za předpokladu, že bude baterie vyměněna dle příslušných instrukcí).

POZNÁMKA:

V případě, že potápěčský počítač nedokončí odpočítávání času zákazu létání do nuly, bere se několik opakovaných ponorů jako jedna série opakovaných ponorů.

Table of Content