Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Uživatelská příručka

Hloubkové bezpečnostní zastávky

Bezpečnostní zastávky jsou vysoce doporučovaným postupem při potápění a jsou nezbytnou součástí většiny potápěčských tabulek. Mezi důvody pro provádění bezpečnostních zastávek patří: snížení rizika subklinické dekompresní nemoci, snížení počtu mikrobublin, posílení kontroly nad výstupem a zlepšení orientace před výstupem na hladinu.

Suunto Zoop Novo indikuje dva typy bezpečnostních zastávek: doporučené a povinné.

U každého ponoru v hloubkovém rozmezí přesahující 10 metrů (30 stop) je doporučená délka bezpečnostní zastávky 3 minuty. Tato zastávka by měla být provedena v hloubce 3–6 m (10–20 stop). Suunto Zoop Novo zobrazí ikonu STOP a spustí odpočítávání tří minut.

recommended safetystop ZoopVyperNovo

POZNÁMKA:

V případě, že jsou aktivovány hloubkové zastávky deepstops, je délka povinných bezpečnostních zastávek uvedena v sekundách.

Pokud rychlost výstupu překročí 10 m (33 stop) za minutu po dobu delší než 5 sekund, je možné, že počet mikrobublin překročí povolený limit v dekompresním modelu.

V takovém případě Suunto Zoop Novo přidá do ponoru další povinnou bezpečnostní zastávku. Délka této zastávky záleží na tom, o kolik byla překročena povolená rychlost výstupu.

Na displeji se zobrazí ikona STOP. Jakmile dosáhnete hloubky mezi 6 až 3 metry (18 až 9 stopami), zobrazí se následující:

 1. CEILING a STOP
 2. Hloubka horní hranice dekomprese
 3. Délka bezpečnostní zastávky

deepstop ZoopVyperNovo

Zůstaňte pod horní hranicí dekomprese dokud nezhasne symbol povinné bezpečnostní zastávky.

VAROVÁNÍ:

NIKDY NESTOUPEJTE NAD HORNÍ HRANICI DEKOMPRE (CEILING)! V průběhu dekomprese vždy důrazně hlídejte hloubku, abyste nevystoupali nad horní hranici dekomprese. Abyste předešli nechtěnému výstupu nad horní hranici dekomprese, udržujte se vždy o něco hlouběji.

Při ponoru do hloubky větší než 20 m (65,6 stop) se aktivují hloubkové zastávky deepstops.

V případě, že je při aktivaci hloubkové zastávky deepstop na displeji zobrazen čas délky ponoru, bude nahrazen odpočtem zbývající doby zastávky.

Po uplynutí délky hloubkové zastávky deepstop je možné přepínat mezi zobrazením času ponoru a měřiče hloubkové zastávky pomocí tlačítka MODE.

Hloubkové zastávky deepstops jsou indikovány stejným způsobem jako bezpečnostní zastávky. Suunto Zoop Novo vás upozorní, že se nacházíte v příslušné hloubce prostřednictvím:

 • CEILING (Horní hranice dekomprese) v horním řádku
 • DEEPSTOP (Deepstop) v prostředním řádku
 • Hloubka zastávky
 • Časový měřič

deepstop ZoopVyperNovo

Hloubkové zastávky deepstops jsou ve výchozím nastavení aktivovány v módech Air (Air) a Nitrox (Nitrox). Pro vypnutí hloubkové zastávky deepstop:

 1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Deepstop a stiskněte Select.
 3. Stisknutím tlačítka UP přepínejte mezi on/off.
 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Table of Content