Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Kasutusjuhend - 2.1

GPS-iga navigeerimine

Suunto Traverse Alpha kasutab teie asukoha tuvastamiseks globaalset positsioonimissüsteemi (GPS). GPS-süsteem tugineb satelliitidele, mis tiirlevad 20 000 km kõrgusel Maa ümber kiirusel 4 km/s.

Seadme Suunto Traverse Alpha sisseehitatud GPS-vastuvõtja on optimeeritud randmel kasutamiseks ja võtab andmeid vastu väga laia nurga all.

GPS-signaali leidmine

Suunto Traverse Alpha aktiveerib GPS-funktsiooni automaatselt, kui valite mõne GPS-funktsiooni toetava sportimisrežiimi, püüate tuvastada oma asukohta või alustate navigeerimist.

GPS signal strength Ambit3

MÄRKUS:

Kui aktiveerite GPS-funktsiooni esimest korda või kui te pole seda pikemat aega kasutanud, võib GPS-süsteemi põhjal asukoha tuvastamiseks kuluda kauem aega. Järgnevad GPS-funktsiooni käivitamised on vähem aega nõudvad.

NÕUANNE:

GPS-funktsiooni alglaadimiseks kuluva aja lühendamiseks hoidke käekella õigetpidi ja paigal ning veenduge, et asuksite avatud alal käekell lageda taeva poole.

NÕUANNE:

Uusimate satelliidiandmete hankimiseks sünkroonige toodet Suunto Traverse Alpha regulaarselt teenusega Suunto Movescount. See vähendab GPS-signaali leidmiseks vajalikku aega ja suurendab jälitustäpsust.

Tõrkeotsing: GPS-signaal puudub

 • Optimaalse signaalilevi tagamiseks suunake käekella GPS-vastuvõtja osa ülespoole. Signaal levib kõige paremini avatud alal lageda taeva all.
 • GPS-vastuvõtja peaks üldjuhul telkides ja muude õhukeste katete all hästi töötama. Samas objektid, ehitised, tihe taimestik ja pilvine ilm võivad GPS-signaali vastuvõtu kvaliteeti mõjutada.
 • GPS-signaal ei pääse monoliitsetest konstruktsioonidest ega veest läbi. Seetõttu ärge proovige aktiveerida GPS-funktsiooni näiteks hoones, koopas või vee all.

GPS-ruudustikud ja asukohavormingud

Ruudustikud koosnevad joontest, mis moodustavad kaardil koordinaatsüsteemi.

Asukohavorming on viis, mil GPS-vastuvõtjaga tuvastatud asukohta käekellas kuvatakse. Kõik vormingud väljendavad sama asukohta, kuigi erineval viisil. Asukohavormingut saate muuta käekella sätetes suvandite menüüs: GENERAL (ÜLDINE) » Formats (Vorming) » Position format (Asukohavorming).

Valida saab järgmiste ruudustike vorminguid.

 • Laius- ja pikkuskraadide ruudustik on kõige levinum ja sellel on kolm vormingut:
  • WGS84 Hd.d°;
  • WGS84 Hd°m.m';
  • WGS84 Hd°m's.s.
 • UTM (Universal Transverse Mercator – Mercatori universaalne põikprojektsioon) esitab kahemõõtmelise horisontaaltasapinnalise asukoha.
 • MGRS (Military Grid Reference System) on UTM-süsteemi laiendus ja koosneb ruudustikuala tähistajast, 100 000-ruutmeetrise ala identifikaatorist ja numbrilisest asukohast.

Suunto Traverse Alpha toetab ka järgmisi kohalikke ruudustikke:

 • British (BNG) (Briti);
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Soome);
 • Finnish (KKJ) (Soome);
 • Irish (IG) (Iiri);
 • Swedish (RT90) (Rootsi);
 • Swiss (CH1903) (Šveitsi);
 • UTM NAD27 Alaska;
 • UTM NAD27 Conus;
 • UTM NAD83;
 • NZTM2000 (Uus-Meremaa).
MÄRKUS:

Mõnd ruudustikku ei saa kasutada 84° põhjalaiusest põhja pool ja 80° lõunalaiusest lõuna pool või väljaspool riike, mille jaoks need on ette nähtud.

GPS-i täpsus ja energiasääst

Sportimisrežiime kohandades saate määrata GPS-i asukohateabe otsimise sageduse Suunto Movescounti GPS-i täpsuse sättega. Mida suurem on otsimise sagedus, seda suurem on täpsus salvestamise ajal.

Sageduse suurendamise ja täpsuse vähendamisega saate aku tööiga pikendada.

GPS-i täpsuse suvandid on järgmised.

 • Best (Parim): otsimise sagedus ligikaudu 1 s, suurim energiatarve.
 • Good (Hea): otsimise sagedus ligikaudu 5 s, keskmine energiatarve.
 • OK (OK): otsimise sagedus ligikaudu 60 s, väikseim energiatarve.
 • Off (Väljas): GPS-i asukohateave puudub.

Sportimisrežiimi eelmääratud GPS-i täpsust on võimalik vajaduse korral muuta ainult salvestamise ja navigeerimise ajal. Nt kui märkate, et aku laetuse tase on madal, saate seadistust kohandada aku kestvuse pikendamiseks.

Reguleerige GPS-i täpsust stardimenüüs valikust NAVIGATION (NAVIGEERIMINE) » Settings (Sätted) » GPS accuracy (GPS-i täpsus).

GPS ja GLONASS

Suunto Traverse Alpha kasutab teie asukoha määramiseks globaalset satelliitnavigatsioonisüsteemi GNSS. GNSS suudab kasutada nii GPS-i kui ka GLONASS-i satelliitide signaale.

Vaikimisi otsib teie käekell ainult GPS-i signaale. Mõnes olukorras ja maailma paigas võib GLONASS-i signaalide kasutamine olla täpsem. Pidage siiski meeles, et GLONASS-i kasutamine tarbib akut rohkem kui ainult GPS-i kasutamine.

GLONASS-i on võimalik igal ajal aktiveerida või inaktiveerida, isegi tegevuse salvestamise ajal.

GLONASS-i aktiveerimine või inaktiveerimine

 1. Hoidke nuppu NEXT all, et suvandite menüüsse siseneda.
 2. Kerige suvandini NAVIGATION (NAVIGEERIMINE), kasutades nuppu START, ja sisenege nupuga NEXT.
 3. Otsige üles valik Settings (Sätted) nupuga LIGHT ja tehke valik nupuga NEXT.
 4. Otsige üles valik GNSS (GNSS) nupuga START ja tehke valik nupuga NEXT.
 5. GLONASS-i aktiveerimiseks valige GPS & GLONASS (GPS ja GLONASS). Kui see on juba aktiivne, valige GPS (GPS), et GLONASS inaktiveerida.
 6. Väljumiseks hoidke all nuppu NEXT.
MÄRKUS:

GLONASS-i kasutatakse ainult siis, kui GPS on seatud kõige täpsema määratluse peale. (Vt jaotist GPS-i täpsus ja energiasääst).

Table of Content