Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | TILAA UUTISKIRJE | TUTUSTU UUSIIN HINTOIHIN

Suunnistettaessa kartan ja kompassin kanssa on tärkeää ymmärtää, ettei todellinen tai maantieteellinen pohjoinen (pohjoisnapa) tarkoita samaa kuin magneettinen pohjoinen. Maantieteellisen ja magneettisen pohjoisen välistä kulmaa kutsutaan erannoksi, ja se sijoittuu magneettisen pohjoisen itä- tai länsipuolelle riippuen kulloisestakin sijainnistamme maapallolla.

Itäinen eranto tarkoittaa, että maapallon magneettinen kenttä osoittaa paikallisesti suuntaan, joka kulkee pohjoisnavan itäpuolelta. Läntinen eranto taas kulkee pohjoisnavan länsipuolelta. Monissa sijainneissa ympäri maailmaa eranto on niin pieni, ettei sitä tarvitse ottaa huomioon tavallisessa suunnistuksessa. Joissakin sijainneissa eranto on kuitenkin niin merkittävä, että se on aina huomioitava, jotta voitaisiin luotettavasti suunnistaa oikeaan suuntaan.

On tärkeää tarkistaa paikallinen eranto luotettavasta lähteestä aina ennen suunnistamaan lähtemistä. Erantokulma muuttuu ajan myötä, mikä johtuu muutoksista maapallon magneettikentässä.

Monissa Suunnon kompasseissa on joko kiinteä tai säädettävä erannonkorjaus. Kiinteä erannonkorjaus tarkoittaa, että kompassin neulan alla on ylimääräinen erannonkorjausasteikko. Asteikkoa käytetään ottamalla ensin suunta astelevyllä ja kääntämällä astelevyä niin paljon, että kompassineula osoittaa erannonkorjausasteikolla paikalliseen erantokulmaan. Tämä on tehtävä aina, kun kompassia luetaan.

Säädettävä erannonkorjaus asetetaan kerran lähdettäessä suunnistamaan kääntämällä neularasian pohjalla oleva pohjoisneula paikallisen erantokulman suuntaan. Tämän säädön tekemistä varten kompassien mukana toimitetaan pieni ruuviavain ja tulostettu erantoasteikko.

Kun erannonkorjaus on kerran määritetty, tarvetta erannon uudelleen määrittämiseen ei ole ennen kuin siirrytään uuteen sijaintiin, jossa eranto poikkeaa edellisestä.

Tämä on kolmas pohjoinen, jota kutsutaan karttapohjoiseksi. Kartta saattaa näyttää poikkeaman todellisesta pohjoisesta riippuen siitä, onko senhetkinen sijaintisi kartan keskellä olevalla meridiaaniviivan kohdalla vai kartan itä- tai länsireunalla. Tässä tapauksessa tulostetuissa kartoissa on huomautus tästä perspektiivivirheestä sekä erantotiedot. Suunnistettaessa ulkona maamerkkejä on usein niin paljon, että tämä voidaan jättää huomiotta.

Erannon lisäksi on olemassa myös muita ilmiöitä, jotka voivat vaikuttaa kompassin näyttämiin suuntiin. Maaperässä saattaa olla magneettisia mineraaleja kuten magnetiittia, joka voi vaikuttaa kompassin toimintaan merkittävästi. Matkan edetessä on tärkeää säännöllisesti tarkistaa etenemistä kartalla, jotta voidaan korjata tällaiset mineraalien mahdolliset vaikutukset.

Myös voimajohdot ja muut ihmisen tekemät rakennelmat saattavat vaikuttaa kompassin lukemiin. Siltojen ja maanalaisten putkien ylittäminen tai jopa kartan käyttäminen tasolla, jossa on nauloja, saattaa aiheuttaa väliaikaisia muutoksia kompassin lukemassa. Myös mukana kantamamme magneettiset materiaalit tai esineet saattavat nekin vaikuttaa kompassin lukemaan.

Ole aina tietoinen siitä, mitä sinulla on mukanasi, ja mitä on ympärilläsi, kun käytät kompassia. Poistu mahdollisesti häiriötä aiheuttavien esineiden tai kohteiden luota, jotta saisit mahdollisimman tarkan kompassilukeman.