Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Joidenkin mekaanisten Suunto-kompassien kanteen on asennettu peili. Kun kansi avataan, peili heijastaa kompassin.

Peilikompassin avulla suunta tai kohde ja neularasia voidaan nähdä samanaikaisesti. Tämä on mahdollista, kun peili avataan n. 45 asteen kulmaan. Kun kompassi nostetaan silmien tasolle käsivarret suorina, peilistä nähdään tässä kulmassa kohde kompassin kohdistusviivojen suuntaisesti, kompassin neularasia ja astelevy.

Peilin avulla voidaan myös viestittää pitkienkin etäisyyksien päästä heijastamalla peiliin osuva auringonvalo. Ojentamalla käsivartesi ja avaamalla kaksi sormea V-kirjaimen muotoon näet, mihin suuntaan valo heijastuu ja siten kohteen, joka on sormien välisellä alueella. Sen jälkeen kompassin peiliä pidetään pystyssä lähellä kasvoja ja peiliä käännetään, kunnes auringonvalo heijastuu sormiin. Sitten peiliä käännetään joko oikealle tai vasemmalle sen mukaan, mihin suuntaan välähtävä valomerkki halutaan kohdistaa.

Kun peilin kansi avataan täysin auki, saadaan pidempi suora viiva, jolla voidaan määrittää kulkusuunta ja jonka avulla voidaan tutkia karttaa. Tätä varten peilikansi ja pohjalevy ovat Suunto-kompasseissa aina kohdistetut. Peilikansi tarjoaa myös lisäsuojaa kompassille silloin, kun sitä ei käytetä. Peili ja kansi on valmistettu lujatekoisista, ulkokäyttöön erinomaisesti soveltuvista materiaaleista.

Joissakin Suunnon peilikompasseissa on myös kaltevuusmittari. Kaltevuusmittarin virkaa toimittaa painotettu neula, joka liikkuu kompassineulasta riippumatta, kun kompassia pidetään sivuttain.

Voit mitata rinteen kaltevuuden suuntaamalla kompassin alareunan rinteen suuntaisesti tai tähystämällä peilin avulla ylä- tai alapuolellasi olevaa kohdetta. Kaltevuusmittaria käytettäessä kompassi on käännettävä siten, että sen pitkä reuna ja neularasian asteikon 0-kohta osoittavat alaspäin. Astekulma voidaan tällöin lukea kompassin neularasian erantoasteikolta suunnasta, johon painotettu neula osoittaa.