Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 Käyttöopas - 2.1

Sisällysluettelo
Sisällysluettelo

Ilmanpaine-profiilin käyttäminen

Ilmanpaine-profiili näyttää senhetkisen ilmanpaineen merenpinnan tasolla. Laite laskee ilmanpaineen asetuksiin määritettyjen vertailuarvojen ja jatkuvasti mitattavan absoluuttisen ilmanpaineen perusteella. Lisätietoja vertailuarvojen määrittämisestä on Vertailuarvojen asettaminen.

Merenpinnan ilmanpaineessa tapahtuneet muutokset näkyvät graafisesti näytön keskirivillä. Näytössä näkyvät 15 minuutin välein tallennetut arvot edellisten 26 tunnin ajalta.

Kun Ilmanpaine-profiili aktivoidaan, ilmanpainekuvake tulee näyttöön. Lisätietoja Alti-Baro-käyttöprofiilin asetusten määrittämisestä on Profiilien asettaminen.

Kun Ilmanpaine-profiili on aktivoitu, Suunto Ambit2 näyttää seuraavat ilmanpainetiedot:

  • ylärivi: kulloinenkin merenpinnan ilmanpaine.
  • keskirivi: kaavio merenpinnan ilmanpaineesta edellisen 27 tunnin ajalta (yhden tunnin tallennusvälein)
  • alarivi: lämpötila, aika ja korkeuden vertailuarvo, joiden välillä voit siirtyä View-painiketta painamalla.

baro mode

Korkeuden vertailuarvo on Alti-Baro-tilassa viimeksi käytetty korkeus. Se on jompikumpi seuraavista arvoista:

  • Ilmanpaine-profiiliin korkeuden vertailuarvoksi asetettu korkeus.
  • Automaattinen-profiilia käytettäessä viimeksi tallennettu korkeus ennen Ilmanpaine-profiiliin vaihtamista.
HUOMAUTUS:

Jos pidät Suunto Ambit2-kelloa ranteessasi, sinun on irrotettava se tarkan lämpötilalukeman saamiseksi, sillä kehosi lämpötila vaikuttaa lähtölukemaan.

Sisällysluettelo