Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R 使用者指南 - 2.0

版權

版權所有 © Suunto Oy。 保留所有權利。 Suunto、Suunto 產品名稱、產品標誌和其他的 Suunto 品牌商標與名稱均為 Suunto Oy 之註冊或未註冊商標。 本文件和其內容均為 Suunto Oy 所有,其目的僅讓客戶獲得 Suunto 產品的相關知識和資訊。 在未取得 Suunto Oy 的書面同意之前,不得因任何其他目的使用或散布及/或以其他方式傳遞、揭露或重製文件內容。 雖然我們已盡力確保在本文件中提供完整且正確的資訊,但我們並不明示或暗示性地保證其準確性。 文件內容如有變動,恕不另行通知。 您可以前往 www.suunto.com 下載本文件的最新版本。

Sisällysluettelo