Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Happilaskennat

Sukelluksen aikana Suunto EON Steel Black laskee hapen osapaineen (pO2), keskushermoston myrkytystason (CNS%) ja keuhkojen happimyrkytystason, jota seurataan happimyrkytysyksiköinä (OTU). Happilaskennat perustuvat tämänhetkisiin yleisesti hyväksyttyihin altistusaikarajataulukoihin ja -periaatteisiin.

Oletusarvoisesti Air/Nitrox-sukellustilassa CNS%- ja OTU-arvot eivät näy, ennen kuin ne ovat 80 % suositelluista rajoista. Kun jompikumpi arvo saavuttaa rajan 80 %, EON Steel ilmoittaa siitä sinulle, ja arvo jää näkyviin näkymään. Oletusarvoisessa Trimix-tilassa CNS%- ja OTU-arvot näytetään näytössä vieritettävänä tietona.

HUOMAUTUS:

Voit mukauttaa näkymiä niin, että CNS% ja OTU näkyvät aina.

Sisällysluettelo