Äänet ja värinä

Suunto Kailash Käyttöopas - 2.0

Äänet ja värinä

Ääniä ja värinähälytyksiä käytetään ilmoitusten, hälytysten ja muiden tärkeiden tapahtumien ilmaisemiseen. Kumpiakin voi säätää erikseen asetusvalikon kohdassa YLEISET » Äänet ja värinä.

Voit valita kullekin hälytystyypille seuraavat asetukset:

  • Kaikki päällä: kaikki tapahtumat ilmaistaan äänillä/värinällä
  • Kaikki pois: mitään tapahtumia ei ilmaista äänillä/värinällä
  • Painikkeet pois: kaikki tapahtumat painikkeiden painamista lukuun ottamatta ilmaistaan äänillä/värinällä