Sekuntikello

Suunto Kailash Käyttöopas - 2.0

Sekuntikello

Voit ottaa sekuntikellon käyttöön asetusvalikon kohdassa AIKA & PVM » Sekuntikello. Kun otat sekuntikellon käyttöön, näkyviin tulee ajastin.

stopwatch view

Voit käynnistää ja pysäyttää ajastimen painamalla 7R-painiketta.

Ajastin nollataan pitämällä 7R-painiketta painettuna.

Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, voit palata pääaikanäyttöön painamalla alapainiketta.