Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Urheilukellot, sukellustietokoneet, tarkkuusinstrumentit ja maastokompassit

SUUNNON KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU – Suunnon urheilukellot, sukellustietokoneet ja tarkkuusinstrumentit

Suunto takaa, että tämän kansainvälisen rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti Suunto tai Suunnon valtuuttama huoltopiste (jäljempänä Huoltopiste) korjaa tuotteen takuuaikana ilmenevät materiaali- tai valmistusviat maksutta oman harkintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen tai c) palauttamalla tuotteen ostohinnan. Tämä kansainvälinen rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen ostomaasta riippumatta. Kansainvälinen rajoitettu takuu ei vaikuta kulutustavaroiden myyntiin sovellettavien sitovien kansallisten lakien nojalla myönnettyihin lakisääteisiin oikeuksiisi.

Takuuaika

Kansainvälisen rajoitetun takuun takuuaika alkaa tuotteen alkuperäisestä jälleenmyyntipäivästä.

Kellojen, älykellojen, kuulokkeiden, sukellustietokoneiden, sykelähetinten, sukelluslähetinten, mekaanisten sukellusinstrumenttien ja mekaanisten tarkkuusinstrumenttien takuuaika on kaksi (2) vuotta, ellei toisin ole ilmoitettu.

Lisävarusteiden takuuaika on yksi (1) vuosi, mukaan lukien (niihin kuitenkaan rajoittumatta) Suunnon sykevyöt, kellojen hihnat, laturit, johdot, ladattavat akut, rannekkeet ja letkut.

Takuuaika on viisi (5) vuotta vioille, jotka johtuvat Suunto-sukellustietokoneen syvyysmittarin anturista (paine).

Olemme pidentäneet Suunto Spartan Trainerin 24 kuukauden takuuta, jos ranneke irtoaa rungosta. Nämä erityiskorjaukset suoritetaan Suunnon valtuutetuissa huoltokeskuksissa takuutöinä. Huomaathan, että kaikki muut ja lisäkorjaukset käsitellään yleisten takuuehtojen mukaisesti. Tee verkossa huoltopyyntö tästä.

Poikkeukset ja rajoitukset

Tämä kansainvälinen rajoitettu takuu ei koske:

  1. a) tavallista kulumista, kuten naarmuja, hankaumia tai muiden kuin metallihihnojen värin ja/tai materiaalin muuttumista, b) varomattoman käsittelyn aiheuttamia vikoja eikä c) vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat käyttötarkoituksen tai suositellun käytön vastaisesta käytöstä, virheellisestä hoidosta, laiminlyönneistä ja vahingoista, kuten pudotuksesta tai musertumisesta,
  2. painettua aineistoa ja pakkauksia,
  3. vikoja tai väitettyjä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin Suunnon valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai palvelun kanssa,
  4. paristoja, joita ei voi ladata.

Suunto ei takaa tuotteen käytön keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä eikä tuotteen yhteistoimivuutta kolmansien osapuolten toimittamien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa.

Tämä kansainvälinen rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos:

  1. tuotteen tai lisävarusteen kotelo on avattu ohjeiden vastaisesti,
  2. tuotteen tai lisävarusteen korjaukseen on käytetty muita kuin valtuutettuja varaosia tai jos valtuuttamaton huoltoliike on muuttanut tuotetta tai korjannut sen,
  3. tuotteen tai lisävarusteen sarjanumero on poistettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi jollain tavalla, jonka Suunto yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo täyttävän tämän kohdan ehdot, tai
  4. tuote tai lisävaruste on altistunut kemikaaleille, esimerkiksi aurinkovoiteelle ja hyttyskarkotteille.

Rekisteröimällä tuotteesi voit käyttää kansainvälisiä takuupalveluja maailmanlaajuisesti

Suunto-takuupalveluja voi käyttää ostotositteella. Kansainvälisen takuun ansiosta Suunnon asiakkaat voivat korjauttaa Suunto-tuotteensa missä tahansa Suunnon valtuuttamassa huoltopisteessä kautta maailman. Ota kansainväliset takuupalvelut käyttöön maailmanlaajuisesti rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.suunto.com/register. Ohjeita takuupalvelujen saamiseen saat Suunto-tuesta tai paikalliselta valtuutetulta Suunto-jälleenmyyjältä.

Vastuurajoitus

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa tämä kansainvälinen rajoitettu takuu on ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, joka korvaa kaikki muut takuut, sekä suorat että epäsuorat. Suunto ei vastaa mistään erityisistä, satunnaisista, rangaistusperusteisista tai seuraamuksellisista vahingoista, kuten odotetun tuoton menettämisestä, tietojen katoamisesta, käytön estymisestä, pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden tai palvelujen hankkimisesta tai kolmansien osapuolten vaateista johtuvista vahingoista, tuotteen ostamisesta tai käytöstä johtuvista omaisuusvahingoista tai takuurikkomuksesta, sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, ankarasta vahingonkorvausvastuusta tai muusta oikeudellisesta tai vastaavasta perusteesta johtuvasta vahingosta, vaikka Suunto olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Suunto ei ole vastuussa takuupalvelun toimitusviiveistä.

SUUNNON KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU – Suunnon maastokompassit

Suunto takaa, että tämän kansainvälisen rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti Suunto tai Suunnon valtuuttama huoltopiste korjaa tuotteessa takuuaikana (määritelty jäljempänä) ilmenevät materiaali- tai valmistusviat maksutta oman harkintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen vastaavanlaiseen tai c) palauttamalla tuotteen ostohinnan. Tämä kansainvälinen rajoitettu takuu ei kata a) normaalia kulumista, b) kovakouraista käsittelyä, c) muutoksia, d) altistusta kemikaaleille tai e) väärinkäyttöä. Ellei paikallisessa sitovassa lainsäädännössä määrätä muuta, a) tämä kansainvälinen rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen ostomaasta riippumatta, ja b) kansainvälisen rajoitetun takuupalvelun saamisen edellytyksenä on ostotosite ja rekisteröinti www.suunto.com/register-sivustolla. Tämä kansainvälinen rajoitettu takuu ei vaikuta kulutustavaroiden myyntiin sovellettavien sitovien lakien nojalla myönnettyihin lakisääteisiin oikeuksiisi.

Takuuaika

Rajoitettu koko käyttöiän kestävä kansainvälinen takuu:
Koskee Suunto A-, M-, MC-, MB- ja Clipper-kompasseja.
Kansainvälinen takuuaika rajoitetaan kohtuulliseksi ajaksi, jonka jälkeen tuotetta ei enää kohtuudella voida pitää käyttökelpoisena normaalin kulumisen vuoksi.

Rajoitettu 2 vuoden kansainvälinen takuu:
Koskee Suunto AIM-, Arrow-, Orca-Pioneer- ja KB-kompasseja.
Rajoitettu kansainvälinen takuuaika on kaksi (2) vuotta alkuperäisestä ostopäivämäärästä.

Vastuurajoitus

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVAT PAKOLLISET LAIT ENIMMILLÄÄN SALLIVAT, TÄMÄ KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU ON AINOA JA YKSINOMAINEN OIKEUSKEINO, JOKA KORVAA KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. SUUNTO EI OLE VASTUUSSA ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, RANGAISTUSKORVAUKSISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA. SUUNTO EI OLE VASTUUSSA TAKUUPALVELUN TOIMITUSVIIVEESTÄ.