Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

1. Mikä on etupaketti?

Suunto-etupaketti ("Etupaketti") on joukko etuja, kuten alennuksia tai ilmaisia kokeilujäsenyyksiä, joita tarjotaan kuluttajille, jotka ovat (i) ostaneet uuden Suunnon liitettävän laitteen Suunto Oy:ltä ("Suunto") tai viralliselta Suunto-tuotteiden valtuutetulta jakelijalta ja (ii) ovat liittäneet laitteen Suunto-sovellukseen. Etupaketti on ilmainen, mutta etujen käyttäminen saattaa johtaa veloituksiin palveluntarjoajilta, joiden eduista on kyse. Voit oman harkintasi mukaan käyttää tai olla käyttämättä paketin etuja.

Etupakettiin pätevät nämä käyttöehdot. 

Etupaketti ei ole osa Suunto-tuotteita, -sovelluksia tai -palveluita, eikä itsenäinen tuote tai palvelu. Etupaketti ei ole Suunnon antama suositus tai kannustin käyttää etuihin liittyviä tuotteita tai palveluita.

2. Mitä etupaketti sisältää?

Etupaketti voi sisältää Suunnon ja Suunnon kumppanien alennuksia ja muita etuja. 

Etupaketin sisältö ja saatavuus vaihtelevat ajoittain. Etupaketin sisältö ja saatavuus voivat vaihdella myös maittain ja eri Suunto-laitteiden välillä. Etupaketti ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.

Etupaketin sisältö on nähtävissä etupakettia koskevalla sivulla Suunto.com-verkkosivustolla. Tietyn Suunto-laitteen oston yhteydessä saatu etupaketti ei kuitenkaan välttämättä ole sama kuin Suunto.com-verkkosivustolla tiettynä ajankohtana esiteltävä etupaketti. 

Etupaketin joihinkin etuihin saattaa liittyä lisärajoituksia tai käyttöehtoja, joita sinun on noudatettava. Niihin saattaa liittyä myös vaatimuksia, jotka sinun on täytettävä saadaksesi käyttöoikeuden. Et ehkä voi lunastaa tiettyjä etuja, ellet täytä niiden ehtoja. Esimerkiksi Suunto-kumppanin tarjoaman palvelun ilmainen kokeilujakso voi olla saatavilla vain kumppanin uusille asiakkaille. Siksi et välttämättä ole oikeutettu saamaan sitä, jos olet jo palvelun käyttäjä.

3. Kuka voi saada etupaketin? 

Etupakettiin ovat oikeutettuja yksittäiset kuluttajat, joilla on uusi sovellusyhteyttä tukeva Suunto-laite ja jotka yhdistävät laitteen Suunto-sovellukseen. Suunto ei kuitenkaan takaa, että kaikki kyseiset kuluttajat saavat etupaketin, sillä etupakettia ei välttämättä aina ole saatavilla eikä sitä välttämättä tarjota kaikkien laitteiden oston yhteydessä eikä kaikissa maissa kaikkina ajankohtina.

Jokainen laite voidaan yhdistää ja rekisteröidä etupaketin lunastamista varten vain kerran. Näin ollen käytettyjen laitteiden omistajat eivät ole oikeutettuja etupakettiin, jos edellinen omistaja on jo yhdistänyt laitteen.

Laitteet, jotka oikeuttavat etupakettiin, on ilmoitettu etupakettia koskevalla sivulla Suunto.com-verkkosivustolla. Huomaa, että vaikka laite olisi oikeutettu etupakettiin, se ei takaa, että laitteen ostaja saisi etupaketin eikä se takaa etupaketin tiettyä sisältöä.

Etupaketin edut ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle tai oikeussubjektille.

4. Miten saat etupaketin?

Saadaksesi etupaketin sinun on yhdistettävä uusi Suunto-laitteesi Suunto-sovellukseen ja rekisteröidyttävä sovelluksessa. Saat etupaketin sähköpostiosoitteeseen, jota käytät rekisteröitymisen yhteydessä. 

Saat viimeisimmän etupaketin, joka on saatavilla, kun yhdistät laitteesi ja rekisteröit tietosi.

Saadaksesi etupaketin sinun on yhdistettävä uusi laite Suunto-sovellukseen ja rekisteröitävä tietosi viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa laitteen ostosta.

Jos et saa etupakettia sähköpostitse, voit pyytää apua Suunnon asiakaspalvelusta. Voit ottaa yhteyttä Suunnon asiakaspalveluun verkossa osoitteessa: https://www.suunto.com/fi-fi/Tuki/.

Suunto.com-sivuston etupakettia koskevalta sivulta löydät lisätietoja senhetkisestä etupaketista, tuetuista laitteista ja etupaketin saamisesta. Sivustolta löydät tietoa myös siitä, missä maissa ja millä alueilla etupaketti on saatavilla.

5. Minkä vastuun Suunto hyväksyy etupaketin suhteen?

Suunto ei myönnä mitään ilmoitettuja tai oletettuja takuita etupaketille, sen sisällölle tai saatavuudelle, mikä kattaa muun muassa kaikki oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, oikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Suunto-laitteiden ostajien tai Suunto-sovelluksen käyttäjien ei missään nimessä pidä perustaa laitteen ostopäätöstä tai Suunto-sovelluksen tai muiden palvelujen käyttämispäätöstä etupakettiin. 

Suunto ei ole vastuussa etupaketin sisältämistä yksittäisistä eduista, niiden voimassaolosta tai muista ominaisuuksista. 

Suunto nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta, joka liittyy Suunnon kumppanien etupaketissa tarjoamiin etuihin ja etua käyttämällä ostettuihin tai kulutettuihin Suunnon kumppanien tuotteisiin tai palveluihin. Jos sinulla on kysymyksiä edun voimassaolosta tai muista ominaisuuksista tai siihen liittyvistä tuotteista ja palveluista tai ongelmia näiden suhteen, ota yhteyttä edun tarjonneeseen yritykseen. 

Suunto nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta, joka koskee suoria, epäsuoria, satunnaisia, rankaisevia, seuraamuksellisia tai erityisiä vahinkoja, jotka liittyvät jollain tavalla etupakettiin, etupaketin sisältämien palvelujen käyttöön, siihen liittyviin ominaisuuksiin tai sen käyttöehtoihin.

6. Mitkä muut käyttöehdot koskevat etupakettia?

Suunto pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

Nämä käyttöehdot eivät sulje pois tai rajoita mitään käyttäjän asuinmaassa voimassa olevia lakisääteisiä oikeuksia. Jos jokin näiden käyttöehtojen lauseke todetaan mitättömäksi, muiden lausekkeiden lainvoimaisuus säilyy ja mitätön lauseke korvataan lainvoimaisella lausekkeella, joka on lähinnä näiden käyttöehtojen tulosta ja tarkoitusta.

Niiltä osin kuin voimassa oleva lainsäädäntö ei sitä estä tai asiasta ei ole erikseen mainittu, näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakeja sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

Yhdysvalloissa asuvia käyttäjiä koskee seuraava:

SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA, ELLET OLE ESITTÄNYT HYVÄKSYTTÄVÄÄ YKSITTÄISTÄ KANNETTA VÄHÄISTEN VAATEIDEN TUOMIOISTUIMESSA TAI KIELTÄYTYNYT ALLA KUVATULLA TAVALLA, MIKÄ TAHANSA ETUPAKETTIIN LIITTYVÄ KIISTA TAI VAATIMUS RATKAISTAAN SITOVALLA SOVITTELULLA, JOSTA VASTAA AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION JA JONKA TOTEUTTAA AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION -YHDISTYKSEN NIMITTÄMÄ YKSITTÄINEN SOVITTELIJA KAUPANKÄYNTIÄ KOSKEVIEN SOVITTELUSÄÄNTÖJEN JA KULUTTAJARIITA-ASIOITA KOSKEVIEN YLIMÄÄRÄISTEN MENETTELYJEN MUKAAN. Lisätietoja American Arbitration Association -yhdistyksestä ja sen sovittelusäännöistä saat käymällä verkkosivustolla www.adr.org tai soittamalla Yhdysvalloissa numeroon 800-778-7879.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa sovittelun aloittamista ja suorittamista koskevat maksut jaetaan sinun ja Suunnon kesken, mutta sinulle koituvat maksut eivät missään tapauksessa ylitä American Arbitration Association -yhdistyksen sallimaa määrää. Tällöin Suunto maksaa kaikki ylimääräiset hallintomaksut ja -kulut. Suunto luopuu oikeudestaan periä takaisin asianajajien palkkioita tämän takuun mukaisen sovittelun yhteydessä. Jos olet korvausta hakeva osapuoli sovittelussa, johon sovelletaan kuluttajariita-asioita koskevia lisämenettelyjä, sinulla on oikeus saada korvausta asianajajamaksuista sovittelijan päätöksen mukaan.

Kiista sovitellaan sen valtion tai alueen lakien mukaan, jossa olet asunut tuotteen oston ajankohtana. Sovittelupaikka on Cookin piirikunta Illinoisissa tai asuinmaasi. Sovittelijalla ei ole toimivaltaa määrätä rankaisevia tai muita vahingonkorvauksia, joita ei ole mitattu korvausta hakevan osapuolen tosiasiallisten vahinkojen perusteella, paitsi jos laki niin vaatii. Sovittelija ei myönnä korvausta välillisistä vahingoista, ja kaikki myönnettävät vahingonkorvaukset rajoittuvat rahallisiin vahingonkorvauksiin, eivätkä sisällä kohtuullista oikaisua, kieltomääräystä tai muita ohjeita kenellekään osapuolista kuin kehotus maksaa rahallinen korvaus. Sovittelijan myönnettävistä korvauksista tekemä ratkaisu on sitova ja lopullinen, lukuun ottamatta liittovaltion sovittelua koskevassa laissa säädettyä muutoksenhakuoikeutta, jota voidaan anoa missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Ellei laki sitä edellytä, sinä, Suunto tai välimies ette saa paljastaa tämän takuun mukaisen sovittelun olemassaoloa, sisältöä tai tuloksia ilman sinun ja Suunnon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA, MIKÄ TAHANSA KIISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOVITTELU, TUOMIOISTUINMENETTELY TAI MUU, TOTEUTETAAN YKSINOMAAN YKSILÖKOHTAISENA. SUUNTO JA SINÄ HYVÄKSYTTE, ETTEI MILLÄÄN OSAPUOLELLA OLE OIKEUTTA EIKÄ VALTUUKSIA MÄÄRÄTÄ KIISTAA SOVITELTAVAKSI RYHMÄKANTEENA, YKSITYISEN ASIANAJAJAN YLEISENÄ KANTEENA TAI MISSÄ TAHANSA MENETTELYSSÄ, JOSSA JOMPI KUMPI OSAPUOLI TOIMII TAI JONKA EHDOTETAAN TOIMIVAN EDUSTAJAN ROOLISSA. MITÄÄN SOVITTELUA TAI OIKEUDENKÄYNTIÄ EI LIITETÄ, KONSOLIDOIDA TAI YHDISTETÄ MUIHIN SOVITTELUIHIN TAI OIKEUDENKÄYNTEIHIN ILMAN KAIKKIEN OSAPUOLTEN ENNAKOLTA ANTAMAA KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA.

Poikkeukset sitoviin sovittelusopimuksiin ja ryhmäkanneoikeudesta luopumiseen

JOS ET HALUA SUOSTUA SITOVAAN SOVITTELUUN JA RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMISEEN: (1) sinun on ilmoitettava Suunnolle kirjallisesti 60 päivän kuluessa tuotteen ostopäivästä; (2) kirjallinen ilmoitus on lähetettävä Suunnolle osoitteeseen 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, IL 60601, Attn: Legal Department; ja (3) kirjallisessa ilmoituksessa on oltava (a) nimesi, (b) osoitteesi, c) tuotteen ostopäivämäärä ja (d) selkeä lausunto, ettet halua hyväksyä sitovaa välimiessopimusta ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista. Lisäksi voit esittää yksittäisen vaateen vähäisten vaateiden tuomioistuimessa asuinmaassasi tai Cookin piirikunnassa Illinoisissa. Tällöin sitovaa sovittelua ja ryhmäkanneoikeudesta luopumista koskevan osion lausekkeet eivät päde, mutta vähäisten vaateiden tuomioistuimen säännöt ja rajoitukset pätevät.

Muut poikkeukset ja rajoitukset

SUUNTO EI OLE VASTUUSSA KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, TIETOJEN TAI DATAN MENETYKSESTÄ, KAUPALLISESTA MENETYKSESTÄ, TULOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT ETUPAKETTIIN, VAIKKA SUUNNOLLE OLISI TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORVAUS EI VASTAISI SEN OLENNAISTA TARKOITUSTA.