Suunto EON Steel - Funksjoner - Batteri

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Batteri

Suunto EON Steel har et oppladbart litium-ion-batteri. Lad batteriet ved å koble Suunto EON Steel til en strømkilde med den medfølgende USB-kabelen. Som strømkilde kan du enten bruke datamaskinens USB-port eller en vegglader.

Batteriikonet øverst i venstre hjørne på displayet viser batteristatusen. Til høyre for batteriikonet ser du den estimerte gjenværende dykketiden i timer.

IkonForklaring
batteryNormalEstimert gjenværende dykketid er 27 timer; ikke øyeblikkelig behov for lading
battery3hrsEstimert gjenværende dykketid er tre (3) timer eller mindre; må lades
batteryLowEstimerte gjenværende dykketid er under én (1) time; må lades omgående
batteryChargingBatteriet lader, viser gjeldende ladenivå som gjenværende dykketid

Når ladenivået går under 2 (to) timer, kan du ikke starte et dykk med Suunto EON Steel. En hurtigmelding informerer om at enheten må lades.

rechargeneeded