Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | EASY RETURNS | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK

Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.4

 • PODs og HR-sensorer

PODs og HR-sensorer

Koble din Suunto Ambit3 Run med en Bluetooth® Smart-kompatibel fot for å motta tilleggsinformasjon under treningsøkten.

Suunto Smart Sensor som følger med Suunto Ambit3 Run-pakken (ekstrautstyr), er allerede sammenkoblet. Sammenkobling er kun nødvendig hvis du ønsker å bruke en annen Bluetooth Smart-kompatibel pulssensor.

Sammenkoble POD og HR-sensorer

Sammenkoblede prosedyrer kan variere avhengig av POD eller hjertefrekvens (HR) sensortype. Vennligst se brukerhåndboken for enheten du sammenkobler med din Suunto Ambit3 Run før du fortsetter.

Slik kobler du sammen POD eller pulsbelte:

 1. Aktivere POD eller pulsbelte. Hvis du sammenkobler en Suunto Smart Sensor, se Sette på Suunto Smart Sensor.
 2. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 3. Bla til Pair(Sammenkoble) med Light Lock og velg med Next.
 4. Bla gjennom alternativene med Start Stop og Light Lock og trykk på Next for å velge en POD eller pulssensor som skal sammenkobles.
 5. Hold Suunto Ambit3 Run nær enheten du sammenkobler, og vent på Suunto Ambit3 Run for å varsle at sammenkoblingen var vellykket. Hvis sammenkoblingen mislykkes, trykker du på Start Stop for å prøve på nytt, eller Light Lock for å gå tilbake til sammenkoblingsinnstillingen.

pairing pod Ambit3Run

Bruk av fotsensor

Ved bruk av fot-POD, blir POD-en automatisk kalibrert av GPS-en ved korte intervaller under trening. Foot POD-en vil imidlertid alltid være kilden for hastighet og distanse når den er tilkoblet og aktivert for den aktuelle sportmodusen,

Autokalibrering av Foot POD-en er standardmessig slått på. Den kan slås av i alternativmenyen for sportmodus under Activate (aktiver), dersom Foot POD-en er tilkoblet og blir brukt i den valgte sportsmodusen.

Du kan kalibrere foot POD-en manuelt for mer nøyaktige hastighets- og distansemålinger. Utfør kalibreringen på en nøyaktig oppmålt distanse, f.eks. på en 400 m løpebane.

Slik kalibrerer du foot POD-en med Suunto Ambit3 Run:

 1. Fest Foot POD-en til skoen din. Se brukerhåndboken for den fot-POD-en du bruker hvis du vil ha mer informasjon.
 2. Velg en sportsmodus (for eksempel Running (Løping) i startmenyen.
 3. Begynn å løpe i normalt tempo. Når du krysser startlinjen, trykker du på Start Stop for å starte registreringen.
 4. Løp en distanse på 800–1000 m (cirka 0,500–0,700 miles) i normalt tempo (f.eks. to runder på en 400 m løpebane).
 5. Trykk på Start Stop når du krysser mållinjen for å stoppe registreringen midlertidig.
 6. Trykk på Back Lap for å stoppe registreringen. Etter at du har stoppet treningen, lagrer du loggen ved å trykke på Start Stop. Hvis du ikke vil lagre loggen, trykker du på Light Lock. Bla gjennom sammendragsvisningen med Next inntil du kommer til distansesammendraget. Med Start Stop og Light Lock justerer du distansen som vises i displayet i forhold til den faktiske distansen du løp. Bekreft med Next.
 7. Bekreft POD-kalibreringen av ved å trykke på Start Stop. Foot POD-en er nå kalibrert.
MERK:

Hvis forbindelsen til Foot POD-en var ustabil under kalibreringen, er det ikke sikkert du kan justere distansen i distansesammendraget. Forsikre deg om at Foot POD-en er tilkoblet korrekt i henhold til instruksjonene, og prøv igjen.

Hvis du løper uten Foot POD, kan du fortsatt motta løperytmen på håndleddet. Løperytme målt fra håndleddet brukes sammen med FusedSpeed (se FusedSpeed), og er alltid aktivert for spesifikke sportsmoduser inkluder løping, stiløping, tredemølle, orientering og friidrett.

Hvis en Foot POD blir funnet ved starten av en treningsøkt, blir løperytmen målt fra håndleddet overskrevet av POD-løperytmen.

Table of Content