Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | EASY RETURNS | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK

Suunto Ambit3 Vertical Brukerhåndbok - 1.1

 • Navigering med GPS

Navigering med GPS

Suunto Ambit3 Vertical bruker Global Positioning System (GPS) for å bestemme den gjeldende posisjonen din. GPS omfatter flere satellitter som går i bane rundt jorden i en høyde på 20 000 km og med en hastighet på 4 km/s.

Den innebygde GPS-mottakeren i Suunto Ambit3 Vertical er optimalisert for å brukes på håndleddet, og mottar data fra en veldig vid vinkel.

Mottak av GPS-signal

Suunto Ambit3 Vertical aktiverer GPS automatisk når du velger en sportsmodus med GPS-funksjonalitet, bestemmer plasseringen din eller starter navigasjonen.

GPS signal strength Ambit3

MERK:

Når du aktiverer GPS-en første gang, eller hvis du ikke har brukt den på lenge, kan det ta litt lenger tid enn vanlig å hente en GPS-fiks. Deretter vil aktiveringen av GPS-en ta noe mindre tid.

TIPS:

For å minimere oppstartstiden på GPS-en holder du klokken i helt i ro med GPS-en opp. Du må også sørge for at du befinner deg i et åpent område med klar sikt mot himmelen.

TIPS:

Synkroniser Suunto Ambit3 Vertical regelmessig med Movescount for å hente de siste satellittbanebildene. Dette reduserer tiden det tar å få et GPS-punkt og forbedrer spornøyaktigheten.

Feilsøking: Intet GPS-signal

 • For å få optimalt signal skal GPS-delen på klokken peke opp. Du får best signal i et åpent område med klar sikt til himmelen.
 • GPS-mottakeren fungerer normalt godt inne i telt og andre tynne overdekk. Objekter, bygninger, tett vegetasjon eller skyer kan imidlertid redusere kvaliteten på GPS-ens signalmottak.
 • GPS-signaler trenger ikke gjennom solide konstruksjoner eller vann. Det er derfor ingen grunn til å aktivere GPS-en for eksempel inne i en bygning, i huler eller under vann.

GPS-rutenett og -posisjonsformater

Rutenett er linjer på kartet som definerer koordinatsystemet som er brukt i kartet.

Posisjonsformat er måten GPS-mottakeres posisjon vises på klokken. Alle formatene gjelder samme plassering, men de uttrykker det på ulike måter. Du kan endre posisjonsformatet i klokke-innstillingene under General (Generelt) » Format (Format) » Position format (Posisjonsformat).

Du kan velge formatet fra følgende rutenett:

 • breddegrad/lengdegrad er det mest vanlige rutenettet og det finnes i tre forskjellige formater:
  • WGS84 Hd.d° (WGS84 Hd.d°)
  • WGS84 Hd°m.m' (WGS84 Hd°m.m')
  • WGS84 Hd°m's.s (WGS84 Hd°m's.s)
 • UTM (UTM) (Universal Transverse Mercator) gir en todimensjonal horisontal visning av posisjonen.
 • MGRS (MGRS) (Military Grid Reference System) er en utvidelse av UTM og består av en gradsonebetegnelse, 100 000-meter kvadratidentifikator og en numerisk plassering.

Suunto Ambit3 Vertical støtter også følgende lokale rutenett:

 • British (BNG) ( British (BNG) )
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finnish (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (Finnish (KKJ) )
 • Irish (IG) (Irish (IG))
 • Swedish (RT90) (Swedish (RT90))
 • Swiss (CH1903) (Swiss (CH1903) )
 • UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Alaska)
 • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Conus )
 • UTM NAD83 (UTM NAD83)
 • NZTM2000 (NZTM2000 ) (New Zealand)
MERK:

Noen rutenett kan ikke brukes i områdene nord for 84°N og sør for 80°S, eller utenfor de landene de er beregnet for.

GPS-nøyaktighet og strømsparing

Når du tilpasser sportsmodiene, kan du definere GPS-fixintervallet ved hjelp av innstillingen GPS-nøyaktighet i Movescount. Jo kortere intervall, desto bedre er nøyaktigheten under trening.

Ved å øke intervallet og redusere nøyaktigheten, kan du forlenge batteriets levetid.

Alternativene for GPS-nøyaktighet er:

 • Best: ~ 1 sek fixintervall, høyest strømforbruk
 • God: ~ 5 sek fixintervall, moderat strømforbruk
 • OK: ~ 60 sek fixintervall, lavest strømforbruk
 • Off (av): ingen GPS-fix

Table of Content