7R loggbok

Suunto Kailash Brukerhåndbok - 2.0

7R loggbok

Trykk på knappen 7R for å se din nyeste eventyrsstatistikk. Sammendragsstatistikk inkluderer:

  • Besøkte byer: 1000 trinn i samme by kreves for å anse byen som besøkt
  • Besøkte land: 1000 trinn kreves for å anse landet som besøkt
  • Total tid i aktuell by
  • Reisedager for året*: kun hele dager som tilbringes mer enn 75 km (47 miles) borte fra ditt hjemsted telles
  • Total reist avstand*: Total reist avstand, ekskludert reiser innen 75 km (47 miles) for ditt hjemsted
  • Lengst avstand fra hjemmet*
  • Gjennomsnittlige daglige trinn: 30-dagers gjennomsnitt kalkulert ved bruk av dager over 1000 trinn

* Krever definisjon av hjemsted. Se Hjemsted.

Bla gjennom statistikk ved bruk av 7R eller nederste knapp.

7Rlogbook

I tillegg til totalt antall land og byer som er besøkt, kan du se navnene for steder der du har vært.

  1. Mens du er i visningene for besøkte byer eller besøkte land, hold 7R-knappen trykket for å åpne listen over navn.
  2. Rull listen ved å trykke på 7R-knappen og den nederste knappen.
  3. For å gå ut av listen trykk på midtre knapp.
MERK:

Suunto Kailash gjør bruk av GeoNames geografisk database under Creative Commons Attribution 3.0-lisens. Databasen i Suunto Kailash inneholder mer enn 6 000 befolkede steder over hele verden. Utvalgskriteriene varierer mellom land og tar hensyn til den geografiske størrelsen og befolkningen av hvert land.