Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto Kailash Brukerhåndbok - 2.0

Finn tilbake

Ved å trykke på den midtre knappen kommer du tilbake til navigasjonsvisning med Finn tilbake. Finn tilbake gir deg retningen og avstanden til et gitt interessepunkt (POI) eller hjemstedet ditt.

Finn tilbake bruker både GPS og det digitale kompasset. Hvis du ikke har brukt kompasset før må du kalibrere kompasset før navigasjonsvisningen synes.

Du kan navigere til hjemmet ditt (hvis du har lagt inn hjemstedet, se Hjemsted) eller et interessepunkt du har definert basert på gjeldende beliggenhet.

findback

Trykk den nedre knappen for å endre Interessepunkt (POI) eller å se kompassvisning.

Interessepunkt (POI)

Suunto Kailashkan lagre to interessepunkter (POI-er). Et interessepunkt er hjemstedet ditt, og den andre er et interessepunkt (POI) som du kan lagre når som helst ved hjelp av din nåværende posisjon.

For å lagre et interessepunkt (POI), slik som et hotell i en by du besøker for første gang:

  1. Trykk den midtre knappen for å bytte til navigasjonsvisning.
  2. Når du er på stedet du vil avmerke som ditt interessepunkt (POI), trykk 7R-knappen.
  3. Vent til klokken henter et GPS-signal og bekreft at posisjonen er lagret.

Tidspunktet du lagret POI-en vises ved siden av POI-ikonet i navigasjonsvisningen.

Table of Content