Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Aktualizacja oprogramowania Suunto Traverse i Traverse Alpha 2.0.12, wrzesień 2016

Aktualizacja oprogramowania 2.0.12 dotyczy poprawek błędów i nie wprowadza nowych funkcji. Naprawione problemy:

Błąd synchronizacji związanej z punktami POI:

Niektóre typy punktów POI w niektórych językach uniemożliwiały synchronizowanie zegarka z serwisem Suunto Movescount. Jeśli zauważasz ten problem w zegarku Suunto Traverse lub Traverse Alpha i masz w dzienniku urządzenia aktywności Moves, których nie można zsynchronizować, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby nie stracić swoich aktywności Move:

  1. Przed zaktualizowaniem oprogramowania Traverse upewnij się, że Aplikacja Moveslink2 jest zaktualizowana do najnowszej wersji (wersja 1.4.3 lub nowsza)
  2. Podłącz zegarek i zsynchronizuj z serwisem Suunto Movescount
  3. Zaktualizuj oprogramowanie w zegarku Traverse, gdy oprogramowanie Moveslink2 powiadomi o dostępności aktualizacji


Po zaktualizowaniu zauważysz, że nazwy punktów POI powodujących problemy zostały zmienione na datę & godzinę.

  • Oprócz poprawki dotyczącej punktów POI, wydanie zawiera usprawnienia licznika kroków, poprawkę aktywacji funkcji Findback w niektórych językach oraz rozwiązanie usuwające brak możliwości wyłączenia blokady w niektórych sytuacjach
  • Znane problemy: w niektórych językach występują problemy związane z lokalizacją, które sprawiają, że niektóre nazwy typów punktów POI są dostępne tylko w języku angielskim