Jak włączyć śledzenie snu na zegarku Suunto Spartan Trainer Wrist HR?

Jak włączyć śledzenie snu na zegarku Suunto Spartan Trainer Wrist HR?

Najpierw upewnij się, że zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie. Aby śledzić sen, zegarek musi mieć zainstalowane oprogramowanie w wersji co najmniej 1.10.

Śledzenie snu można włączyć w ustawieniach ogólnych. Alternatywnie, przy wyświetlonym ekranie monitorowania aktywności przytrzymaj naciśnięty środkowy przycisk, aby wyświetlić menu skrótów i włączyć śledzenie snu.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:

Suunto Spartan Trainer Wrist HR