Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Co to są ustawienia osobiste (konserwatyzm) i jak wpływają one na moje nurkowanie?

Komputery nurkowe Suunto EON Steel, EON Core i D5 z algorytmami Suunto FusedTM RGBM 2 i Suunto FusedTM RGBM oferują 5 opcji ustawień osobistych (+2, +1, 0, -1, -2).

Opcje te odnoszą się do modeli dekompresyjnych, które mogą być konserwatywne (+2 i +1) lub agresywne (-2, -1, 0). Ogólnie mówiąc, konserwatyzm oznacza większy poziom bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że nurkowanie na danej głębokości jest krótsze ze względu na obowiązek dekompresji (czas bezdekompresyjny jest krótki).

Wartość regulacji ustawień osobistych Warunek Opis
-2 (P-2) Idealne warunki, doskonała sprawność fizyczna, bardzo duże doświadczenie, wiele nurkowań w ostatnim czasie Stopniowo mniej konserwatywny
-1 (P-1) Idealne warunki, wysoka sprawność fizyczna, duże doświadczenie, wiele nurkowań w ostatnim czasie
0 (P0) Idealne warunki Domyślnie
+1 (P1) Istnieją pewne czynniki lub warunki zwiększające ryzyko Stopniowo bardziej konserwatywny
+2 (P2) Istnieje kilka czynników lub warunków zwiększających ryzyko

 

Konserwatywny oznacza również, że czas, jaki nurek musi poświęcić na dekompresję, jest dłuższy. Dla nurków rekreacyjnych model konserwatywny oznacza mniej czasu w wodzie, aby uniknąć wymogów dekompresji. Dla nurków technicznych konserwatyzm oznacza więcej czasu w wodzie ze względu na dłuższe wymogi dekompresyjne narzucone podczas wynurzania.

Z drugiej strony modele agresywne zwiększają potencjalne zagrożenia dla zdrowia podczas nurkowania. Dla nurków rekreacyjnych agresywny model pozwala uzyskać więcej czasu na głębokości, ale może znacznie zwiększyć ryzyko choroby dekompresyjnej (DCS). Algorytmy Suunto Fused™ RGBM i FusedTM RGBM 2 dostosowują przewidywania dotyczące zarówno nagromadzenia ilości mikropęcherzyków, jak i niekorzystnych zachowań nurkowych w bieżącej serii nurkowań. Ustawienie domyślne Suunto Fused™ RGBM i FusedTM RGBM 2 opiera się na kompromisie (ustawienie 0) pomiędzy modelem konserwatywnym i agresywnym. Przy ustawieniu osobistym można wybierać stopniowo bardziej konserwatywne lub bardziej agresywne obliczenia.

 Tabela czasu bezdekompresyjnego Suunto DM5

Ustawienie osobiste odzwierciedla fakt, że zdrowie i zachowanie mają wpływ na podatność na chorobę dekompresyjną (DCS). Dlatego przed nurkowaniem zalecamy skonsultowanie się z lekarzem odnośnie kondycji fizycznej. Każda z poniższych sytuacji może potencjalnie zwiększyć ryzyko związane z DCS:

  • BMI wskazujące na otyłość
  • Słaba kondycja fizyczna
  • Wiek, szczególnie dla nurków w wieku powyżej 50 lat
  • Zmęczenie, na przykład z powodu nadmiernego wysiłku, męczącej podróży lub braku snu
  • Ekspozycja na zimną wodę, która może spowodować zamknięcie naczyń krwionośnych w kończynach ciała i utrzymanie temperatury wnętrza ciała
  • Ćwiczenie przed lub po nurkowaniu, które może zwiększyć tworzenie się pęcherzyków
  • Wyczerpująca aktywność podczas nurkowania, która może zwiększyć przepływ krwi, przenosząc dodatkowy gaz do tkanek
  • Ciasno dopasowany sprzęt, który może spowolnić odgazowywanie
  • Odwodnienie, które wpływa na krążenie i może spowolnić odgazowywanie

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień konserwatyzmu i ogólnie modelu RGBM, zapoznaj się z naszą broszurą dotyczącą Suunto Fused RGBM (tylko w języku angielskim).

Dowiedz się, jak stworzyć plan nurkowania z Suunto DM5.

POKREWNE ARTYKUŁY
ZNAJDŹ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POMOCY TECHNICZNEJ DLA: