Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak zoptymalizować żywotność baterii Suunto D5?

Poniższe wskazówki i opcje ustawień pomogą Ci zrozumieć, które funkcje Suunto D5 wyczerpują baterię i jak zoptymalizować czas pracy baterii:

Duży wpływ na żywotność baterii

  • Jasność wyświetlacza: aby wydłużyć czas pracy baterii, ustaw niższą jasność wyświetlacza. Wyświetlacz urządzenia Suunto D5’ korzysta ze światła otoczenia, aby zwiększyć czytelność ekranu. W jasnych warunkach można wyłączyć ustawienie jasności, a wyświetlacz pozostaje w pełni czytelny. Aby dostosować to ustawienie, otwórz obszar General (Ogólne) > Device settings (Ustawienia urządzenia) > Brightness (Jasność).

Średni wpływ na żywotność baterii

  • Częste korzystanie z widoku kompasu podczas nurkowania: aby wydłużyć czas pracy baterii, ogranicz do minimum korzystanie z widoku kompasu.
  • Aktywne funkcje nurkowania podczas długotrwałych przerw w nurkowaniu: aby wydłużyć czas pracy baterii, korzystaj z trybu Off (Wyłączony), który dezaktywuje wszystkie funkcje nurkowania i wyświetla jedynie widok zegara. Aby aktywować ten tryb, otwórz Dive settings (Ustawienia nurkowania) > Mode (Tryb) > Off (Wyłączony).

Mały wpływ na żywotność baterii

  • Dźwięki i wibracje: aby wydłużyć czas pracy baterii, wyłącz oba ustawienia w obszarach General (Ogólne) > Device settings (Ustawienia urządzenia) > Tones (Dźwięki) i General (Ogólne) > Device settings (Ustawienia urządzenia) > Vibra (Wibracje).
  • Bluetooth: aby wydłużyć czas pracy baterii, wyłącz Bluetooth, aktywując tryb samolotowy w obszarze General (Ogólne)> Connectivity (Łączność)> Airplane mode (Tryb samolotowy).

 

Uwaga: bateria urządzenia Suunto D5 wymaga kilku pełnych cykli ładowania, aby wyświetlać rzetelne informacje o pozostałym czasie pracy akumulatora. Aby było to możliwe, należy wykonać co najmniej trzy pełne cykle ładowania zegarka (tj. należy go rozładować i całkowicie naładować).

 

Wskazówka: aby oszczędzać baterię, urządzenie Suunto D5 automatycznie aktywuje tryby bezczynności i głębokiego uśpienia.

Tryb bezczynności włącza się po upływie dwóch minut braku aktywności. W trybie bezczynności liczba wyświetlanych kolorów jest zmniejszona, a wszystkie aktywne elementy wyświetlania, np. wskazówka sekundowa, są wyłączone.

Tryb głębokiego uśpienia włącza się po upływie dwóch dni od czasu:

  • ostatniego naciśnięcia przycisku,
  • ładowania lub podłączenia Suunto D5 do komputera,
  • zakończenia obliczeń nurkowych.

Kiedy tryb głębokiego uśpienia jest aktywny, wyświetlacz Suunto D5 jest zgaszony, a wszystkie funkcje zdezaktywowane. Obudź komputer nurkowy, naciskając dowolny przycisk, podłączając go do komputera lub ładowarki lub zwilżając czujnik wody.

POWIĄZANE ARTYKUŁY
ZNAJDŹ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POMOCY TECHNICZNEJ DLA: