Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak przywrócić sprawność zegarka w razie niepowodzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego?

W przypadku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

  • Oprogramowanie SuuntoLink wyświetla komunikat „Przerwana aktualizacja zegarka. Podłącz ponownie zegarek” (Watch update interrupted. Please re-connect your watch.).
  • Zegarek wyświetla ikonę pobierania oprogramowania po odłączeniu od komputera.

W takiej sytuacji poniższe kroki mogą pomóc w rozwiązaniu problemu:

1. Podłącz ponownie zegarek do oprogramowania SuuntoLink za pomocą kabla USB firmy Suunto.
2. Oprogramowanie SuuntoLink zasugeruje zresetowanie zegarka.

Uwaga: Zresetowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z zegarka, w tym aktywności Move, które nie zostały jeszcze zsynchronizowane.

3. Potwierdź zresetowanie poprzez naciśnięcie przycisku Zresetuj zegarek (Reset watch).
4. Oprogramowanie SuuntoLink ponownie zainstaluje poprzednią wersję oprogramowania, która była zainstalowana na zegarku.
5. Po ukończeniu ponownej instalacji oprogramowanie SuuntoLink zasugeruje zaktualizowanie do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego.
6. Potwierdź poprzez naciśnięcie przycisku Zaktualizuj zegarek (Update watch).

Jeśli zegarek nie powróci do sprawnego działania po ponownym podłączeniu do oprogramowania SuuntoLink, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Odłącz zegarek od kabla USB firmy Suunto.
2. Zamknij program SuuntoLink.
3. Ponownie uruchom oprogramowanie SuuntoLink i podłącz ponownie zegarek.

Jeśli zegarek nadal nie powróci do sprawnego działania, ponownie uruchom zegarek, naciskając górny prawy przycisk przez 12 sekund. Następnie ponownie podłącz zegarek do oprogramowania SuuntoLink.

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ POMOCY TECHNICZNEJ DLA:
SuuntoLink