Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA в соответствии с требованиями Руководящих указаний по информационным веб-ресурсам (WCAG) 2.0 и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

Suunto Ambit3 Peak Gabay ng Gumagamit - 2.4

Hanapin ang pabalik

Suunto Ambit3 Peak awtomatikong isini-save ang puntong pinagsimulan ng iyong ehersisyo, kung gumagamit ka ng GPS. Gamit ang Hanapin ang Pabalik, maaaring direkta kang gabayan ng Suunto Ambit3 Peak sa puntong pinagsimulan mo (o sa lokasyon kung saan nai-set ang GPS fix).

Para hanapin ang pabalik:

  1. Habang nasa isang sport mode ka, pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
  2. Pindutin ang Next para piliin ang navigation(pag-navigate).
  3. Mag-scroll sa Find back(Hanapin ang pabalik) gamit ang Start Stop at piliin gamit ang Next. Ang gabay sa pag-navigate ay ipinapakita bilang huling display sa mode ng napiling sport.