Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Gäller från och med den 28 maj 2019

 

Dessa försäljningsvillkor fastställer villkoren för försäljningen mellan en person (som agerar för ändamål som helt och hållet ligger utanför den personens handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke) som vill köpa SUUNTO-produkter ("Produkter") från www.suunto.com (”Webbutiken") och Global-e NL B.V., ett nederländskt företag registrerat under nummer 72541466, med företagssäte på Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam Nederländerna ("Global-e") som agerar som säljare.

Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och Global-e. Dessa försäljningsvillkor medför inget ansvar eller skyldigheter för Suunto Oy eller dess dotterbolag i förhållande till dig, om inte annat uttryckligen anges.

 

 1. Om dessa försäljningsvillkor

Dessa försäljningsvillkor (inklusive Global-e:s sekretesspolicy som det hänvisas till i avsnitt 11 nedan) gäller endast för köp som görs i webbutiken när Global-e agerar som säljare.

Dessa försäljningsvillkor kan komma att ändras. Det datum då ändringen träder i kraft anges ovan. Eventuella ändringar av villkoren gäller för beställningar som görs från och med det datum då de träder i kraft. 

GENOM ATT GÖRA EN BESTÄLLNING AV EN ELLER FLERA PRODUKTER SAMTYCKER DU TILL ATT DU ÄR BUNDEN AV OCH GODKÄNNER DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR.

 1. Lägga en beställning

Global-e har ett avtal med Suunto om att göra Suuntos produkter tillgängliga för dig för köp från och leverans av Global-e. Detta gör det möjligt för dig att köpa sådana produkter från Global-e i din lokala valuta och till ett pris som inkluderar alla tillämpliga försäljningsskatter (t.ex. moms), plus internationella leveranskostnader och avgifter ("Leveranskostnader") och, om de är tillgängliga för förskottsbetalning, alla importtullar, tariffer och liknande avgifter som kan tas ut av destinationslandet ("Importavgifter"). Det kommer att anges i kassan (eller liknande) (”Kassan") huruvida importavgifter kommer att betalas i förskott åt dig. Om inget annat anges i kassan kommer importkostnaderna att betalas i förväg åt dig.

Du är medveten om att egenskaperna hos de produkter som du köper från Global-e, liksom priset, leveranskostnaderna och (om de är tillgängliga för förskottsbetalning) importavgifterna, är de som Global-e visar för dig i kassan, som drivs av Global-e i den Suuntos-webbutik som du besökte. Säkerställ att du granskar din kassasida så att du kan identifiera och korrigera eventuella inmatningsfel.

Genom att göra en beställning via kassan (”Beställning") bekräftar du att säljaren är Global-e och inte Suunto, och att Global-e, när Global-e har kontrollerat din beställning och betalningsinformation, kommer att köpa produkterna från Suunto och sälja dem vidare till dig i enlighet med dessa försäljningsvillkor.

Du söker efter produkter i webbutiken. Gå till kassan om du vill slutföra en beställning av dina utvalda produkter. Detta innebär att du väljer produkter, lägger dem i den kundvagn/korg som används på webbplatsen och överför beställningen genom att klicka på knappen ”BETALA OCH SLUTFÖR BESTÄLLNING" (eller liknande knapp) i kassan. Denna process gör det möjligt för dig att kontrollera och korrigera eventuella fel innan du gör en beställning genom att använda "tillbaka"-knappen.

Observera att beställningar endast kan göras av personer som inte är handlare. Därför accepterar vi inte beställningar från företag, föreningar, oberoende entreprenörer eller andra juridiska personer.

För att kunna köpa produkten/produkterna måste du:

 • ange namn och adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och annan nödvändig information;
 • vara minst 18 år gammal (eller den ålder som krävs enligt lokal lagstiftning där du är bosatt för att juridiskt binda dig till dessa försäljningsvillkor).

Om du har skapat ett konto med ett personligt användar-id och ett personligt lösenord bör du alltid hålla ditt lösenord skyddat och inte lämna ut det till någon annan, eftersom du personligen är ansvarig för varje köp som görs med ditt användar-id och ditt lösenord.

 1. Behandling av beställningar och ingående av avtal

När du har lagt din beställning kommer Global-e att bekräfta din beställning genom att skicka ett e-postmeddelande till dig som innehåller relevanta uppgifter om din beställning. Observera att detta inte innebär att Global-e godkänner din beställning av produkterna – det innebär endast att vi bekräftar din beställning. Global-e godkänner inte din beställning (och åtar sig därför inte att förse dig med produkterna), och inget avtal om försäljning av sådana produkter kommer att träda i kraft förrän Global-e specifikt godkänt din beställning och meddelat dig via e-post att vi har skickat produkterna till dig (”Beställningsbekräftelse"). E-postmeddelandet med orderbekräftelsen är ditt köpbevis, spara det eftersom vi inte kommer att arkivera ditt avtal.

Om den betalningsmetod som du valde i kassan stöder en auktoriseringsmekanism (t.ex. de flesta kredit- och betalkort) kommer Global-e när du gör din beställning endast att auktorisera de tillämpliga beloppen, och du kommer att debiteras först när produkterna har skickats till dig. Observera att Global-e debiterar hela orderbeloppet även om ordern skickas i delar.

Global-e gör lämpliga ansträngningar för att behandla och uppfylla en beställning så snabbt som möjligt. Global-e kan dock, efter meddelande till dig, vägra att godkänna din beställning om: (a) produkterna inte är tillgängliga (om betalningen redan har gått igenom kommer Global-e att återbetala dig i enlighet med föreliggande försäljningsvillkor), eller (b) Global-e inte kunnat verifiera den betalningsinformation som du har lämnat.

Om Global-e misstänker att någons identitet, adress, e-postadress och/eller betalningsinformation används på ett bedrägligt eller obehörigt sätt, kan Global-e kräva ytterligare verifikationer eller information innan en beställning godkänns. Global-e kan efter eget gottfinnande välja att inte godkänna beställningar, särskilt onormala beställningar, beställningar som misstänks vara placerade på felaktiga grunder eller beställningar som inte har placerats av enskilda personer. Global-e är inte skyldig att ange ett skäl för att inte godkänna en beställning utan kan göra det efter eget gottfinnande.

Global-e har en rättslig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med avtalet. Dessutom påverkar ingenting i dessa försäljningsvillkor dina juridiska rättigheter i förhållande till produkter som inte överensstämmer med avtalet, oavsett om det beror på att de är felaktiga, inte överensstämmer med beskrivningen eller liknande skäl.

 1. Priser, frakt- och hanteringsavgifter, skatter och importavgifter

Det pris som debiteras för en produkt är det pris som gäller vid den tidpunkt då beställningen görs i kassan och anges i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen. Priset på en produkt kan antingen vara förinställt i din lokala valuta eller beräknas enligt växelkursen mellan den basvaluta som visas i webbutiken och den valuta som du väljer som en del av köpprocessen när du gör din beställning och som visas i beställningen. Växelkurser kan fastställas och uppdateras regelbundet, och du bekräftar att sådana uppdateringar kan påverka den slutliga prissättningen av produkten. Du kommer att debiteras enligt den tillämpliga växelkursen vid den tidpunkt då du gör din beställning.

Vi kan ändra priserna när som helst utan föregående meddelande. Prishöjningar gäller endast för beställningar som görs efter sådana ändringar.

Priserna för produkten/produkterna inkluderar moms eller andra tillämpliga skatter, men inkluderar inte avgifter för frakt och hantering eller importavgifter.

Separata avgifter för frakt, hantering, importavgifter och relaterad moms eller andra skatter kommer att visas i kassan under kassaprocessen och oavsett i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen.

Om inget annat anges i kassan kommer importkostnaderna att betalas i förväg åt dig. Om importkostnaderna inte kommer att betalas i förväg för dig kommer det att anges i kassan och i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen. I sådana fall (a) informeras du om att det belopp för importavgifter som visas under förskottsbetalningsalternativet i din beställning kanske inte återspeglar de faktiska importavgifter som ska betalas av dig, enligt vad som fastställts av den relevanta myndigheten i ditt destinationsland, vilket kan vara mer eller mindre än en sådan uppskattning; och (b) du är helt ansvarig för att betala alla tillämpliga importavgifter direkt till den relevanta myndigheten (och för att återkräva dem i händelse av avbeställning eller retur av produkter, i den mån det är möjligt enligt lagstiftningen i ditt land) enligt vad som fastställs av myndigheterna i leveransens destinationsland, och Global-e har varken ansvar eller skyldighet för något av ovanstående.

Om du är bosatt i Ryssland har du inte möjlighet att förskottsbetala importavgifter på grund av lokal lagstiftning.

Global-e kan ingå avtal med en lokal licensierad tullmäklare i ditt land. Godkännandet av dessa försäljningsvillkor fungerar som ett tillstånd för den tillämpliga tullmäklaren att agera som ditt ombud för att: (a) genomföra transaktioner med den lokala myndigheten, (b) utfärda relaterade dokument för din räkning i samband med import av produkter i din beställning, (c) underlätta betalning av tillämpliga importavgifter, och (d) i förekommande fall returnera produkter till Global-e (då dessa försäljningsvillkor gäller). Du bekräftar dock att du (och inte Global-e eller någon annan på dess vägnar), i händelse av en retur av produkter enligt returpolicyn nedan, kommer att vara helt ansvarig för att kräva tillbaka sådana importavgifter från den tillämpliga skattemyndigheten, i den mån det är möjligt, och Global-e ska inte ha något ansvar eller någon skyldighet i samband med ett sådant krav.

Du är medveten om att egenskaperna hos de produkter som du köper från Global-e, liksom priset, leveranskostnaderna och (om de är tillgängliga för förskottsbetalning) importavgifterna, är de som Global-e visar för dig i kassan, som drivs av Global-e i den Suuntos-webbutik som du besökte. Säkerställ att du granskar din kassasida så att du kan identifiera och korrigera eventuella inmatningsfel.

 1. Leverans och registrerad importör

Alla produkter kan inte levereras vart som helst (på grund av begränsningar som gäller för produkterna eller för destinationslandet), i kassan kan du inte slutföra din beställning om varan inte kan levereras till den adress du angett.

Vi kan inte leverera till:

Adresser för postboxar,

Adresser för militär personal utomlands,

Hotell och vandrarhem och

Fängelser.

Global-e överlåter äganderätten till de beställda produkterna till dig i samma ögonblick som de skickar produkterna till dig (förutsatt att du har betalat hela priset för produkterna plus leveransavgifter och andra avgifter som ska betalas enligt dessa försäljningsvillkor, i tillämpliga fall). Risken för skada eller förlust av produkterna övergår till dig när de levereras till dig eller till någon som du har utsett att ta produkterna i besittning för din räkning.

Du kommer att betraktas som den registrerade importören av produkten/produkterna, och vi kommer endast att underlätta importen för din räkning som ditt ombud. Du måste därför följa alla tillämpliga lagar, förordningar, certifieringar och regler i det land dit du importerar produkten/produkterna. Du samtycker till att du inte kommer att exportera eller återförsälja någon produkt eller några produkter som du har beställt.

Du bekräftar och godkänner att Global-e, eller någon av våra tredjepartsleverantörer som agerar för vår räkning (var och en av dem är en ”Frakttjänst"), kan hantera leveransen och utförandet av din beställning, och att Global-e har ensamrätt när det gäller vilken frakttjänst vi väljer att använda.

Leveranstiden och det valda leveransalternativet bekräftas i orderbekräftelsen. Leveransen är slutförd när vi levererat till den adress som du anger när du beställer (vilket kan innebära inresehamnen till destinationslandet enligt vad som anges i beställningen, om importkostnader inte har betalats i förväg).

Olika delar av din beställning kan levereras på olika datum. Om inget annat anges, och med förbehåll för gällande lagar, utgör de leveransdatum som anges i webbutiken och/eller som en del av beställningsprocessen endast uppskattningar. Din beställning kommer att utföras senast det leveransdatum som anges i orderbekräftelsen eller, om inget leveransdatum anges, inom 30 dagar efter datumet för orderbekräftelsen, såvida du inte uttryckligen godkänner ett senare datum eller om det finns exceptionella omständigheter. Leveranstiderna påverkas av din leveransadress och den valda leveransmetoden. Vi kan inte ange ett exakt leveransdatum och en exakt leveranstid. Vi ska inte hållas ansvariga för försenad eller annullerad leverans, om förseningen eller annulleringen inte beror på oss enligt lag eller enligt allmänt vedertagna principer.

Varken Suunto eller Global-e har något ansvar för eventuella förluster till följd av försenad leverans i den mån detta beror på omständigheter som ligger utanför deras rimliga kontroll och där ingen av dem kunde ha vidtagit rimliga åtgärder för att hantera förseningen. Till exempel förseningar till följd av tullförfaranden eller andra åtgärder från relevanta myndigheter ligger i allmänhet utanför vår kontroll, eller förseningar som beror direkt på dina handlingar eller försummelser.

Om du beställer kundanpassade produkter förlängs leveranstiden med tillverkningstiden för sådana personliga produkter, vilket kan skjuta upp leveransen.

Om du får ett meddelande om ett misslyckat leveransförsök är det ditt ansvar att använda de kontaktuppgifter du fått för att kontakta leveransföretaget och ordna en ny leverans. Om du har valt en leveransmetod som inte kräver att leveransen signeras och ingen är tillgänglig för att ta emot produkterna, förbehåller vi oss rätten att lämna dem vid dörren, hallen eller receptionen. Om du på ett orimligt sätt skjuter upp leveransen eller försenar mottagandet av leveransen efter att vi har meddelat dig att vi har försökt leverera den beställda produkten/produkterna till dig, eller om du har gett oss en felaktig leveransadress som resulterar i en misslyckad leverans, kommer leveranspaketet att returneras till oss. Om produkten/produkterna inte levereras efter det första leveransförsöket under en period på 7 arbetsdagar och returneras till oss utan att ha levererats, har vi rätt att häva avtalet och vi kommer att betala tillbaka pengarna till dig i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.

Vi uppmanar dig att undersöka leveranspaketet och den mottagna produkten/produkterna omedelbart efter att de har levererats till dig och kontrollera deras skick och att innehållet i leveranspaketet är komplett. Om produkten/produkterna är skadade eller saknas, kontakta Suuntos kundtjänst här.

 1. Produkt(er) Tillgänglighet

Vi garanterar inte att någon produkt eller några produkter finns tillgängliga i webbutiken.

Om vi inte har godkänt din beställning förbehåller vi oss rätten att utan ansvar eller föregående meddelande ändra, avbryta eller upphöra med att tillhandahålla någon eller några produkter.

 1. Kompatibilitet, produktinformation

Säkerställ att de produkter du köper är kompatibla med den avsedda användningen när du gör din beställning. Använd Online Store som sista referenspunkt när du kontrollerar kompatibiliteten. Om innehållet i webbutiken skiljer sig från någon annan webbplats (eller någon annan informationskälla) kommer kompatibiliteten för produkten/produkterna som visas i webbutiken vid köptillfället anses ha företräde.

Du är medveten om att det kan förekomma mindre skillnader mellan de faktiska produkterna och det sätt som de visas på den relevanta webbplatsen, t.ex. när det gäller utseende/färg/textur/finish. Produkternas märkning eller förpackning kan skilja sig från de bilder som du ser på webbplatsen.

 1. Betalning

Du kan betala med de betalningsmetoder som anges i kassan. Betalning kan ske med kreditkort som identifieras i kassan, Paypal eller andra betalningsmetoder (beroende på din geografiska plats). När du debiteras kommer beskrivningen du ser att innehålla Global-e som identifieras som "Global-e" och kommer i huvudsak att se ut så här: **Global-e//Suunto**.

Du bekräftar och godkänner att: (i) vi, eller en av våra tredjeparts-tillhandahållare av betalningslösningar (”Betalningsleverantör"), kommer att debitera dig via den betalningsmetod som du har valt i din beställning och andra belopp som ska betalas enligt dessa försäljningsvillkor och som förfaller i samband med beställningen; (ii) du kommer att tillhandahålla giltig och aktuell information om dig själv; (iii) vi kan använda verktyg, programvara eller tjänster från betalningsleverantören för att behandla transaktioner för vår räkning; och (iv) du kan debiteras av din bank eller kredit-/debitkortsutgivare med ytterligare avgifter (t.ex. avgift för utländska transaktioner eller gränsöverskridande avgifter) eller tilläggsavgifter som din bank eller kredit-/debitkortsutgivare tar ut, och dessa är inte Global-e- eller Suunto-avgifter eller -kostnader, och varken Global-e eller Suunto har kontroll över dessa eller kan mildra dessa, eftersom det är helt och hållet upp till de kommersiella villkoren mellan dig och din bank eller kredit-/debitkortsutgivare, och vi (eller Suunto) har inte heller något sätt att veta i förväg om du kommer att debiteras sådana avgifter eller tilläggsavgifter.

Beroende på din geografiska plats kan betalningen gå via Global-e Australia Pty Ltd., Global-e:s dotterbolag.

Alla betalningar kommer att genomgå säkerhetskontroller. Global-e kan därför komma att kontakta dig för att bekräfta din beställningsinformation och dina beställningsdetaljer, t.ex. adressbevis för dig eller adressbevis för namnet på den person som angetts som leveransadress osv.

Betalning via faktura med Klarna: I samarbete med Klarna och endast i vissa jurisdiktioner kan du erbjudas möjligheten att köpa varor med Klarna som betalningsmetod. De villkor som gäller för betalning via faktura med Klarna finns här, och det bör noteras att svenska (inte engelska) är det styrande och bindande språket för dessa villkor. Klarna avgör själv om du får använda Klarnas betalningsmetod för fakturering och vi tar inget ansvar för din användning av Klarna som betalningsmetod. Om du väljer att köpa dina varor genom att betala fakturan med Klarna kommer du att dela dina personuppgifter med Klarna och villkoren i Klarnas integritetspolicy gäller för deras hantering av dina personuppgifter. Global-e (eller Suunto) har inget ansvar för deras användning av dina personuppgifter.

 1. Retur och återbetalning

Observera att Global-e endast behandlar returer och återbetalningar för produkter som köpts från Global-e.

Ångerrätt:

Om du är konsument och bosatt i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein eller Norge ("EES"), och om du har köpt produkten/produkterna för eget privat bruk som konsument och vill utöva din rätt att häva avtalet och returnera produkten/produkterna kan du göra det under ångerfristen, som löper ut 14 dagar efter leveransdagen. Denna rättighet påverkas inte av någon separat returpolicy i dessa försäljningsvillkor.

Om du är konsument och bosatt i ett land utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein eller Norge ("EES"), och om du har köpt produkten/produkterna för eget privat bruk som konsument och vill utöva din rätt att häva avtalet och returnera produkten/produkterna kan du göra det under ångerfristen, som löper ut 30 dagar efter leveransdagen. Denna rättighet påverkas inte av någon separat returpolicy i dessa försäljningsvillkor.

För att utöva din ångerrätt måste du informera Global-e om ditt beslut att annullera din beställning genom ett tydligt meddelande på portalen här. För att uppfylla tidsfristen för uppsägning av köpeavtal räcker det om du skickar ditt meddelande om att du ångrar ditt köp innan tidsfristen för ångerfristen har löpt ut. Du kan använda den ångerblankett som finns i slutet av det här dokumentet, men det är inte obligatoriskt.

Du får endast returnera produkter som du har varit varsam med och som du inte har använt på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produktens/produkternas art, egenskaper och funktion. Du är ansvarig för eventuella värdeminskningar av produkten/produkterna till följd av att du hanterar produkten/produkterna på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa arten, egenskaperna och den korrekta funktionen hos den produkt/produkter som du har köpt.

OBSERVERA ATT DU INTE KAN UTÖVA DENNA ÅNGERRÄTT FÖR ANPASSADE PRODUKTER SOM HAR TILLVERKATS ENLIGT DINA SPECIFIKATIONER.

När Global-e har mottagit ditt online-meddelande om att säga upp avtalet skickar de ett bekräftelsemail till dig.

Om du är bosatt i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein eller Norge ("EES") måste du returnera produkten/produkterna utan dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från det datum då du meddelade ditt beslut att ångra avtalet. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten/produkterna.

Om du är bosatt i ett land utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein eller Norge ("EES") måste du returnera produkten/produkterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 30 dagar från det datum då du meddelade ditt beslut att ångra avtalet. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten/produkterna.

Förfarande vid återlämning:

Produkten/produkterna måste returneras i originalförpackningen. Alla tillbehör, bruksanvisningar och eventuella gratispresenter som fanns i paketet måste finnas med. Om en produkt har köpts som en del av ett paket med flera produkter måste alla produkter i paketet returneras. Behandla produkten/produkterna med omsorg och lämna tillbaka dem i samma skick som de levererades till dig. Packa produkten/produkterna ordentligt och säkerställ att ditt ordernummer är tydligt synligt på paketets utsida. För att säkerställa en snabb och säker retur uppmanar vi dig att följa de angivna returinstruktionerna.

Vi återbetalar det pris du betalat för produkten/produkterna plus den ursprungliga fraktkostnaden inom 2 dagar efter att vi mottagit de returnerade produkterna på vårt lager. Om du väljer ett expressleveransalternativ ersätts endast den ursprungliga standardfraktkostnaden. Återbetalningen kommer att bekräftas via e-post. Betalningen sker med samma betalningsmedel som du använde vid den första transaktionen.

Om du returnerar produkter 1) som du inte har rätt att returnera, 2) som du har skadat eller använt på ett sätt som gör det omöjligt att fastställa produktens art, egenskaper eller funktion, eller, 3) med produkter som saknas, eller 4) om du på annat sätt har underlåtit att iaktta rimlig försiktighet när du hanterar och returnerar produkten, förbehåller vi oss rätten att antingen avvisa din retur och vägra att återbetala eller minska eventuella betalningar som ska återbetalas till dig på grund av det minskade värdet av produkten, i enlighet med tillämplig lag.

Andra returer: Om de produkter som du har fått inte motsvarar de produkter du har beställt, eller om leveransen är ofullständig eller skadats under transporten kan du kontakta Suuntos kundtjänst så snart som möjligt och få hjälp.

 1. Garantier och lagstadgade rättigheter

Suunto erbjuder en internationell begränsad garanti på sina produkter i enlighet med Suuntos garantivillkor. Ytterligare information finns i Suuntos garantipolicy för produkten/produkterna på webbplatsen https://www.suunto.com/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

Om du anser att du har rätt till garantiservice kan du kontakta Suuntos kundtjänst eller din auktoriserade Suunto-återförsäljare.

Som konsument har du lagstadgade rättigheter när det gäller produkter som är felaktiga eller inte överensstämmer med beskrivningen. Global-e och Suunto har dessutom en rättslig skyldighet att leverera produkter i överensstämmelse med detta avtal.  Ingenting i försäljningsvillkoren påverkar dessa juridiska rättigheter.

 1. Personuppgifter

Global-e samlar in och behandlar dina personuppgifter i egenskap av säljare av produkterna. Global-e är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som Global-e samlar in och behandlar för Global-e:s räkning.

Global-e och Suunto har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda produkterna i ditt land eller din region. Suunto samlar också in dina personuppgifter för att kunna skicka de produkter som du har beställt, för att underlätta eventuella produktreturer och för att kunna tillhandahålla kundservice till dig. Suunto kan också använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i enlighet med gällande lagar. Suunto är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som Suunto samlar in för Suuntos räkning.

Varken Global-e eller Suunto kontrollerar den andra partens behandling av dina personuppgifter utan är två separata personuppgiftsansvariga. Kontakta Global-e om du har frågor om Global-e:s behandling av dina personuppgifter och kontakta Suunto om du har frågor kring Suuntos behandling av dina personuppgifter.

Du kan läsa mer om Global-e:s och Suuntos behandling av dina personuppgifter i deras respektive sekretesspolicyer. Global-e:s sekretesspolicy hittar du här och Suuntos sekretesspolicy hittar du här. Sekretesspolicyn och ytterligare bestämmelser i dessa försäljningsvillkor reglerar användningen av dina personuppgifter och användningen av cookies. När du köper en produkt eller produkter i webbutiken måste du acceptera sekretesspolicyn och behandlingen av personuppgifter enligt beskrivningen i sekretesspolicyn. Annars är det inte möjligt att sälja och leverera produkterna till dig.

Global-e kommer att behandla din betalning för produkterna. Global-e kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla uppgifterna om din beställning och betalning säkra, men, i avsaknad av väsentlig vårdslöshet från deras sida, kan varken Suunto eller Global-e hållas ansvariga för eventuella förluster som du kan orsakas av att en tredje part får obehörig tillgång till uppgifter som du tillhandahåller när du använder eller beställer från webbutiken.

 1. Vårt ansvar

Vi kommer fullgöra våra skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor med rimlig omsorg och skicklighet.

Det finns vissa skyldigheter som vi inte kan utesluta under rådande lagstiftning.  I synnerhet begränsar inget i dessa försäljningsvillkor vårt (eller i förekommande fall Suuntos) ansvar för personskador eller dödsfall som orsakats av vår försumlighet eller vårt ansvar för bedrägeri. Som anges ovan i avsnitt 10 har du vissa rättigheter som konsument, inklusive juridiska rättigheter i samband med felaktiga produkter. Ingenting i dessa försäljningsvillkor påverkar dessa juridiska rättigheter.

Vi är endast ansvariga för förluster som är en naturlig och förutsebar följd av vårt brott mot dessa försäljningsvillkor. Vi är inte ansvariga om vi hindras eller försenas från att uppfylla våra skyldigheter på grund av något som du (eller någon som agerar för din räkning) gör eller underlåter att göra eller på grund av händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Du bör vidta alla rimliga åtgärder och försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de produkter du beställer är lämpliga för de ändamål du avser använda dem till. Alla råd som vi ger dig i samband med produkten/produkterna måste följas (däribland instruktioner, bruksanvisningar och/eller manualer som tillhandahålls med produkten/produkterna). Vi eller Suunto tar inte ansvar för skador på produkter som vi har levererat och som orsakats av att du inte har följt våra råd.

Vi eller Suunto är inte ansvariga för förluster relaterade till ditt företag, såsom förlorade data, förlorad vinst, förlorade intäkter eller avbrott i verksamheten.

Vi ska göra rimliga ansträngningar för att kontrollera att informationen som används i webbutiken är korrekt, men kan inte garantera att all information alltid är korrekt och fullständig, med förbehåll för tillämplig lagstiftning. Det är till exempel möjligt att produktbilder och förpackningar inte alltid stämmer överens med de levererade produkterna.  Om du har några frågor eller funderingar i detta avseende kan du gärna kontakta oss innan du gör din beställning.  Det kan emellanåt inträffa prisfel, och i sådana fall förbehåller vi oss rätten annullera alla beställningar som behandlas eller godkänns av oss. Vi korrigerar fel i vår webbutik så snart som möjligt efter att vi fått kännedom om dem.

OBSERVERA ATT DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR INTE PÅVERKAR (OCH BÖR INTE TOLKAS SOM ATT DE PÅVERKAR) DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM INTE BEGRÄNSAS AV DETTA AVTAL.

 1. Allmänt

Webbutiken får endast användas för lagliga ändamål och på ett lagligt sätt. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, stadgar och förordningar som rör webbutiken och alla transaktioner som utförs på eller via webbutiken.

Suunto och Global-e garanterar inte att webbutiken kommer att uppfylla dina krav eller att den kommer att fungera utan avbrott, vara aktuell eller felfri, att defekter kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller representerar webbutikens fulla funktionalitet, noggrannhet och/eller tillförlitlighet. Suunto och Global-e kan inte hållas ansvariga för förlust av innehåll eller material som laddats upp eller överförts via webbutiken. Webbutiken omfattas av användarvillkoren som du hittar här.

Om någon eller några bestämmelser i dessa försäljningsvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara ska den bestämmelsen verkställas i största möjliga utsträckning enligt gällande lag, och de återstående bestämmelsernas giltighet, laglighet och verkställbarhet ska inte på något sätt påverkas eller försämras.

När det gäller köp från webbutiken kommer Suunto och Global-e att kommunicera elektroniskt genom att skicka e-post eller på annat sätt skicka elektroniska meddelanden.

Suunto och Global-e förbehåller sig rätten att få tillgång till, läsa och lagra all information som vi erhåller i samband med beställningen och din användning av kassan, enligt vad Suunto och Global-e rimligen anser vara nödvändigt för att: (i) uppfylla tillämplig lagstiftning, förordning, juridisk process, stämning eller statlig begäran, (ii) tillämpa dessa försäljningsvillkor, inklusive att undersöka potentiella överträdelser av dem, (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem, (iv) svara på dina supportförfrågningar, eller (v) skydda Suuntos och Global-e:s, våra användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.

 1. Kundtjänst

Du kan kontakta Suuntos kundtjänst om du har några frågor om produkterna här eller om du vill returnera produkterna här.

Om du har några frågor eller klagomål om Global-e, dessa försäljningsvillkor eller kassan kan du kontakta oss på service@Global-e.com.

Om du gör ditt köp från Australien kan du kontakta oss på global-eau@global-e.com.

 1. Tillämplig lag

Dessa försäljningsvillkor regleras och tolkas i enlighet med nederländsk lag.

Senast uppdaterad: Maj 2019

 

 

Ångerblankett

 

Fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill säga upp avtalet:

 

 • Till Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam Nederländerna (via e-post service@Global-e.com).

 

 • Jag/vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] häver mitt/vårt [*] köpeavtal om följande varor:

 

 • Beställd/mottagen den [*]:

 

 • Konsumentens namn:

 

 • Konsumentens/konsumenternas adress:

 

 • Ordernummer:

 

 • Konsumentens/konsumenternas underskrift [endast om detta formulär är i pappersform]:

 

 • Datum för detta meddelande om uppsägning av köpeavtal:

 

 

[*] Radera vid behov

SUUNTO PRO CLUB VILLKOR

Suunto Pro Club-köpprogrammet ("Programmet") samordnas av Suunto OY.
Detta Suunto Pro- och VIP-köpprogram är tillgängligt för: anställda, VIP:s, yrkesverksamma inom frilufts- och sportbranschen och företagspersonal som uppfyller de villkor och kriterier som Suunto har definierat.
"Produkter": alla produkter som erbjuds via programmet eller suunto.com.


1. Gå med i Suunto Pro Club köpprogram

För att kunna utnyttja fördelarna med detta program måste du gå med i programmet genom att skapa ett konto. För att bli godkänd måste du ansöka via ansökningsprocessen och godkännas av Suunto OY. Anställda, VIP:er och yrkesverksamma som är berättigade måste prenumerera på programmet via www.suunto.com, granska för att se om du är berättigad, läsa dessa villkor och välja att ta emot nyhetsbrev. Genom att gå med i programmet kan du köpa produkter till specialpriser som visas på suunto.com. När du skapar ett konto på Suunto Pro Club godkänner du att kontot synkroniseras på www.suunto.com. Privilegierna för detta konto kommer sedan att anpassas till din profil. Registreringen till programmet är gratis.


2. Villkor för användning av programmet

De produkter som erbjuds genom programmet är avsedda för ENDAST PERSONLIG ANVÄNDNING. Detta program är inte avsett för att köpa produkter åt andra eller för att sälja produkterna vidare; om du gör det kommer ditt deltagande i programmet att äventyras. Återförsäljning av produkter som förvärvats genom programmet eller annat missbruk av programmet kommer att leda till att din tillgång till programmet avslutas.

Programmet är föremål för begränsningar när det gäller giltighetstid och maximalt antal köp. När det maximala beloppet eller utgångsdatumet har uppnåtts, beroende på vilket som inträffar först, kan du fortfarande köpa produkter på suunto.com, men till det vanliga detaljhandelspriset som anges på suunto.com som en standardkund. Programpriserna betraktas som strikt konfidentiella och genom att använda programmet samtycker du till att hålla de programpriser som erbjuds dig strikt konfidentiella och att inte lämna ut information om programpriserna till någon tredje part. Programpriserna får inte kopieras eller spridas på annat sätt.

Ditt konto har en gräns som bestäms av vilken typ av medlem du är. Den här gränsen bestämmer det totala värdet av de produkter du kan beställa, det urval av produkter som kan köpas och den tillåtna kvantiteten per kategori. Dina kontoprivilegier upphör att gälla inom ett (1) år från det att du skapade kontot eller när du lämnar företaget eller när du har uppnått den maximala spenderade summan på 800 euro eller motsvarande, om det sker tidigare.

Gällande garantiregler gäller för alla köp. Besök suunto.com för garantiinformation. Endast produkter som är tillgängliga, finns i lager och visas på suunto.com kan köpas genom programmet, inga förbeställningar accepteras. Leveranspriserna kommer att debiteras enligt de priser som anges på suunto.com.


3. Ändringar, avbrytande eller avslutande av programmet

Detta program är ett privilegium som erbjuds av Suunto. Suunto förbehåller sig därför rätten att när som helst ändra, avbryta eller avsluta programmet och dess villkor utan förklaring eller meddelande och utan ersättning.

4. Vårt ansvar

Dina programkontouppgifter är personliga och kan inte överföras. Du är ensam ansvarig för dina inloggningsuppgifter och får inte lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon. Programmet är inte ansvarigt för om tredje part använder ditt konto på ett bedrägligt sätt. Återförsäljning av produkter som förvärvats genom programmet eller annat missbruk av programmet kommer att leda till att din tillgång till programmet avslutas. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa en optimal användning av de privilegier som är kopplade till programmet.

5. Kommunikation och godkännande av villkor och bestämmelser

Vi kan använda dina personliga uppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att ge information i relation till våra produkter och/eller tjänster du använder eller för att kontakta dig vid frågor som rör kundnöjdhet. Vi kan använda dina personliga uppgifter i marknadsförings- eller forskningssyften, till exempel för att genomföra marknadsundersökningar och vi kan, enligt gällande lagstiftning, kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster eller reklammaterial vi erbjuder. Vissa av våra produkter och tjänster kan även användas för att marknadsföra andra företags produkter och tjänster. Detta program omfattas dessutom av villkoren i sekretesspolicyn som finns på suunto.com.

Genom att använda programmet bekräftar och godkänner du programmets villkor. Bestämmelserna i dessa villkor är inte avsedda att utesluta lagstadgade rättigheter som du har enligt lag, rättigheter som du inte kan avstå från eller som inte kan begränsas genom avtal.

Alla beställningar som görs via detta program omfattas dessutom av de allmänna villkor och försäljningsvillkor som gäller för alla köp på suunto.com. Endast produkter som finns i lager kan köpas via www.suunto.com, förbeställningar accepteras för standardkunder.