Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | NYA LÄGRE PRISER

SEKRETESSPOLICY

Uppdaterad 1 juni 2022

INVÅNARE I KALIFORNIEN – YTTERLIGARE RÄTTIGHETER i enlighet med California Consumer Privacy Act (klicka)

Suunto har åtagit sig att skydda din integritet och följa gällande bestämmelser om dataskydd och sekretess. Denna sekretesspolicy (”Policy”) är utformad för att hjälpa dig att förstå vilken typ av information vi samlar in i samband med våra produkter och tjänster och hur vi behandlar och använder sådan information. I denna policy avses med termen "personuppgifter" information om en identifierad eller identifierbar individ (d.v.s. en fysisk person).

”Suunto” avser Suunto Oy, inklusive alla dess närstående företag från tid till annan (även kallat ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Dina personuppgifter kan användas enligt denna policy av och för ett eller flera av Suuntos koncernföretag, vilka enskilt eller gemensamt betraktas som personuppgiftsansvariga med avseende på sådana uppgifter.

Denna policy gäller personuppgifter insamlade i samband med produkter och tjänster som erbjuds av Suunto eller från andra interaktioner med oss där en länk eller annan lämplig hänvisning till införlivandet av denna policy har gjorts, till exempel i samband med våra produkter, webbplatser, applikationer och andra typer av tjänster som erbjuds av Suunto, vanligen i elektronisk form, samt andra tjänster som kundtjänst och garantitjänster, kundevenemang eller reklam och kampanjer.

Vi tillhandahåller normalt ytterligare sekretessrelaterade villkor i samband med en viss Suunto-produkt eller Suunto-tjänst. Sådana produkt- eller tjänstespecifika villkor råder över denna policy vid eventuella konflikter. Våra produkter eller tjänster kan också innehålla länkar till andra företags webbplatser och andra tredjepartstjänster som har en egen sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom sekretesspolicyn för sådana tjänster. Suunto ansvarar inte för sekretesspraxis eller sekretessinnehåll för sådana tredje parters tjänster.

Mer information om vår datapraxis i våra tjänster kan ges på vår webbplats och till exempel i våra mobilapplikationer. Du kan läsa mer om datapraxis i våra tjänster, till exempel angående vissa Suunto-tjänster (här) och mobilapplikationer/Sports Tracker-gemenskapen (här).

Om ett samtycke från dig till behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy är obligatoriskt enligt gällande lag, kommer sådant samtycke att erhållas med lämplig mekanism som t.ex. en ruta som anger ditt samtycke, som väljer tekniska inställningar för en tjänst eller webbplats eller annat uttalande eller beteende som tydligt anger att du accepterar behandlingen, beroende på produkt, webbplats, tjänst eller program du använder. Om du inte tillhandahåller data som krävs för den specifika tjänsten eller webbplatsfunktionen som du tänker använda eller för transaktioner som du försöker slutföra, kanske en sådan tjänst eller webbplatsfunktion inte är tillgänglig, eller så kan transaktioner inte slutföras utan nödvändiga uppgifter.

INSAMLADE DATA

Vi samlar vanligtvis in dina personuppgifter när du köper våra produkter eller tjänster, använder dig av eller registrerar dig på våra tjänster, utnyttjar reklam eller en kampanj eller på annat sätt interagerar med oss. Nedan följer exempel på de datakategorier som vi samlar in om dig.

Teknisk information. För det mesta kan du besöka våra webbplatser eller använda våra produkter eller tjänster utan att behöva identifiera dig. Vissa tekniska uppgifter samlas emellertid normalt in som standard då du använder våra tjänster. Sådan information inkluderar till exempel din IP-adress, åtkomsttider, webbplatsen du länkades från, sidor du besöker, de länkar du använder, annonser och annat innehåll du visat, information om dina enheter och annan sådan teknisk information som din webbläsare tillhandahåller oss med eller som kan samlas in i samband med vissa produkter och tjänster. När du använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss via telekommunikationsnät kan vissa telekommunikationsoperatörer vidarebefordra vissa ytterligare uppgifter, till exempel ditt mobilabonnemangsnummer, som ett standardförfarande för denna kommunikation. Se även avsnittet ”Användning av cookies och webb-beacons” nedan.

Information du ger oss. När du registrerar dig för våra tjänster, gör ett köp, går in på en marknadsföringskampanj eller på annat sätt interagerar med oss, kan vi be dig att ge oss viss information såsom ditt namn, din e-postadress, din gatuadress, ditt användarnamn, ditt lösenord och andra sådana uppgifter som används för att verifiera användare och för att verifiera deras handlingar eller som kan behövas för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt eller för att kommunicera med dig, liksom information som laddas upp av dig, t.ex. plats, ruttinformation, bilder etc. Vi kan samla in träningsdata, demografisk information, till exempel din ålder, ditt kön, ditt postnummer, samt dina språkinställningar.

Vi kan också samla in annan information som du tillhandahåller, till exempel dina samtycken, preferenser och feedback, information om dina enheter och annan sådan information som du tillhandahåller oss. Observera att viss icke-identifierbar information som samlats in från dig kan bli personligt identifierbar när du ger oss dina personuppgifter. Vissa av våra tjänster kan ge dig möjlighet att skicka information om andra personer, till exempel om du beställer en produkt som du önskar att vi skickar direkt till en annan mottagare.

Särskilda kategorier av personuppgifter. Vi kan komma att samla in dina biometriska och hälsorelaterade data, såsom blodtryck, puls, fingeravtryck eller liknande beroende på vilken tjänst eller produkt du har köpt. Användare uppmanas att uttryckligen ge samtycke till sådan datainsamling per varje tjänst eller produkt i fråga. För vissa tjänster eller program kan detta göras genom att ändra programmets eller tjänstens inställningar, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Nekande av samtycke kan påverka tillhandahållandet av den aktuella tjänsten.

Dina transaktioner med oss. Vi samlar in eller begär information om ditt köp eller din användning av våra produkter eller tjänster samt dina andra interaktioner med oss. Sådan information kan exempelvis innehålla uppgifter om de frågor eller förfrågningar du har gjort, de produkter och tjänster som tillhandahålls (inklusive leveransdetaljer), inköpsinformation (inklusive betalningar, kreditkortsuppgifter, faktureringsadress, kreditkontroller och annan sådan finansiell information), detaljer om avtal mellan dig och Suunto, register över kontakter och kommunikation, information och detaljer om innehållet du har gett oss och annan sådan transaktionsinformation. Vi kan i enlighet med gällande lagstiftning registrera din kommunikation med vår kundservice eller med andra liknande kontaktpunkter.

Platsdata. Vissa tjänster kan innebära användning av dina platsdata. Användning av dina platsdata är dock föremål för ditt tidigare samtycke för varje tjänst.

Vi kan till exempel samla in platsdata för att möjliggöra mobilansluten GPS-spårning med vissa enheter, även när vissa av våra tjänster, som mobilapparna, är stängda eller inte används.

Uppgifter erhållna från tredje part. Förutom de personuppgifter som vi erhåller från dig kan vi i enlighet med gällande lagar få vissa personuppgifter från listuthyrningsföretag och andra offentligt tillgängliga källor. Detta kan inkludera personuppgifter som kreditinformation och adressuppdateringar.

SYFTET MED BEARBETNINGEN

Suunto behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy och/eller ytterligare tjänstespecifika sekretessuppgifter. Observera att ett eller flera syften kan gälla samtidigt.

Tillhandahållande av produkter och tjänster. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att ge dig den produkt eller den tjänst du har begärt, uppfylla dina andra förfrågningar, behandla din beställning eller vad som annars krävs för att utföra eller verkställa avtalet mellan dig och Suunto. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att säkerställa funktionaliteten och säkerheten för våra produkter och tjänster, identifiera dig och förhindra och upptäcka bedrägerier och andra missförhållanden.

Utveckling av produkter och tjänster. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att utveckla våra produkter och/eller tjänster. Men för det mesta använder vi endast aggregerad och statistisk information i utvecklingen av våra produkter och tjänster, och inte data som är direkt identifierbara för dig. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att personifiera våra erbjudanden och förse dig med tjänster som är mer relevanta för dig, till exempel för att göra rekommendationer och visa anpassat innehåll och annonsering. Vi kan kombinera personuppgifter insamlade i samband med din användning av en särskild Suunto-produkt och/eller Suunto-tjänst med andra personuppgifter vi kanske lagrar om dig, förutom när sådana personuppgifter samlades in för ett annat ändamål.

Kommunikation med dig och marknadsföring. Vi kan bearbeta och använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att ge information om våra produkter och/eller tjänster som du använder eller för att kontakta dig vid frågor som rör kundbelåtenhet. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för marknadsföring. Marknadsföringsändamål kan innefatta att vi använder dina personuppgifter för personlig marknadsföring eller forskningsändamål i enlighet med gällande lagar, till exempel för att genomföra en marknadsundersökning och för att kommunicera våra produkter, tjänster eller kampanjer via vår egen eller tredje parts elektroniska eller andra tjänster.

Vissa av våra produkter och tjänster kan även användas för att marknadsföra andra företags produkter och tjänster. Suunto lämnar dock inte ut dina personuppgifter till dessa företag för marknadsföringssyften utan ditt föregående samtycke.

Profilering och individanpassning. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för profilering/individanpassning för sådana ändamål som riktad direktmarknadsföring och förbättring av våra produkter eller tjänster. Vi kan också skapa aggregerad och statistisk information utifrån dina personuppgifter. Profilering och individanpassning innefattar automatisk bearbetning av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga dina personliga preferenser eller intressen för att till exempel skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter eller tjänster som är bäst lämpade för dig.

Dessutom kan vi arbeta med analyspartner som samlar in, och med vilka vi kan dela data om kunder på vår webbplats och appbesökare för att genomföra analyser för våra räkning och för andra. Följaktligen kan vi dela teknisk information (se ovan) som enhetsidentifierare (inklusive mobil enhet), platsinformation, demografisk beteendeinformation online och/eller information om dina intressen (kollektivt "Analysdata") med tredjeparts annonseringspartner eller nätverk som kan använda den informationen för att ge dig intressebaserade eller riktade annonser för produkter och tjänster som erbjuds av oss eller dem. Denna analysdata identifierar inte dig direkt. Användningen av denna information regleras av tredje parts integritetspolicy. Alternativt kan delning av insamlingsannonser ske via cookies, pixlar, webb-beacons eller liknande tekniker.

ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan avslöja och överföra dina personuppgifter till parterna nedan och till andra parter i den utsträckning som tillåts eller krävs enligt lag.

Suunto och dess dotterbolag. Du är införstådd med och samtycker till (i den utsträckning ett sådant avtal anses giltigt enligt tillämplig lag) att vi kan dela dina personuppgifter inom Suunto och dess dotterbolag och kan överföra dina personuppgifter för användning av andra Suunto-företag i enlighet med tillämplig lagstiftning, t.ex när ett eller flera dotterbolag tillhandahåller tjänster till dig eller till andra koncernföretag. Detta kan inkludera, till exempel fakturering och leverans av dina inköp, tillhandahållande av tjänster såsom kundservice, utveckling och underhåll av digitala lösningar och hantering, analys och profilering samt individanpassning av kunddata enligt beskrivningen ovan. Andra dotterbolag/varumärken från Suunto, än de du separat har prenumererat på som kund, kommer inte att skicka dig några e-postmeddelanden eller sms för marknadsföring.

Välja bort e-post/SMS-baserad marknadsföring. Du kan välja bort e-postmeddelanden för varumärkesmarknadsföring genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden (normalt via en ”avsluta prenumerationen”-länk) eller genom att kontakta respektive märke eller dotterbolag som anges i e-postmeddelandet och på deras webbplats. Om du avregistrerar dig, kan vi fortfarande skicka dig e-postmeddelanden som inte rör marknadsföring, till exempel servicemeddelanden eller annan information eller om ni är en företagskund kan vi skicka dig affärsrelaterad information. Du kan också avregistrera dig från all SMS-baserad direktmarknadsföring genom att kontakta respektive dotterbolag/varumärke enligt angivningarna på deras webbplats eller via SMS beroende på vad som är relevant.

Tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredje parter. Vi kan överföra personuppgifter till tredje part som är auktoriserad att behandla personuppgifter på uppdrag av Suunto för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. teknik, logistik, e-handel, marknadsföring och andra tjänster. Sådana parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än för vad dina personliga data samlades in för, och vi kräver att de agerar konsekvent med tillämpliga lagar och denna policy samt att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi kan även överföra dina personuppgifter, inklusive pulsdata, biometriska data eller andra hälsorelaterade data, till en tjänstepartner om du använder sådana tjänster där ett tredjepartsföretag måste behandla sådana uppgifter för tillhandahållandet av respektive tjänst eller där du samtyckt till att en tredje part kan behandla dina data i samband med tjänsterna eller produkterna från Suunto.

Internationella överföringar. Våra produkter och tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som finns i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter överföras utanför det land där du använder våra tjänster, även till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), där skyddsnivån kanske inte anses lämplig enligt Europeiska kommissionen. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att ett adekvat skydd för dina personuppgifter lämnas enligt vad som krävs enligt gällande lagar. För internationella överföringar av dina personuppgifter förlitar vi oss i allmänhet på avtal som baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar standardklausulerna här. Om du vill veta mer om internationella överföringar av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Övriga upplysningar. Vi kan lämna ut och på annat sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar för att försvara Suuntos legitima intressen, till exempel i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.

Sammanslagningar och förvärv, affärstransaktioner och överföringar. Vi kan lämna ut och/eller överföra dina personuppgifter till relevanta parter såsom potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare i samband med fusioner, förvärv, försäljning, omorganiseringar eller andra transaktioner eller överföringar eller förändringar av kontroll som involverar Suunto och/eller gruppens företag, tjänster, program, digitala tjänster eller verksamheter. Vi kan också få personuppgifter från relevanta parter såsom säljare och deras rådgivare för sådana transaktioner.

UPPGIFTER OM MINDERÅRIGA

Suunto försöker inte samla in någon information från eller delta i transaktioner med personer som är under myndig ålder i deras respektive land. Våra databaser kan dock innehålla personuppgifter för barn på grund av att det inte alltid är möjligt att bestämma användarens ålder. Vi förbehåller oss rätten att blockera tjänsten från någon som är eller som vi rimligen misstänker vara minderårig.

Suuntos policy begär att minderåriga inte gör inköp eller ägnar sig åt andra rättsliga aktiviteter med våra produkter och tjänster utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, om inte annat tillåts via gällande lag. Om du är minderårig men har din vårdnadshavares samtycke måste du kunna bevisa att sådant samtycke finns på begäran.

DATAKVALITET OCH RETENTION

Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter vi har korrekta och aktuella och att radera föråldrade eller på annat sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Vissa Suunto-produkter och Suunto-tjänster kan låta dig hantera din profil och informationen i en sådan profil. Vi uppmanar dig att gå till dina personuppgifter via din profil då och då för att se till att de är korrekta och aktuella. Kom ihåg att för sådana elektroniska tjänster där du kan hantera din profil är det ditt ansvar att tillhandahålla oss med rätt information samt att uppdatera de personuppgifter som du har gett oss vid eventuella ändringar.

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för det aktuella ändamålet eller så länge som krävs enligt gällande lagar.

DATASÄKERHET

Suunto implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga och minimera risker i samband med tillhandahållandet och behandlingen av personuppgifter.

Sådana säkerhetsåtgärder omfattar i förekommande fall användning av brandväggar, säkra serveranläggningar, kryptering, implementering av korrekta system och processer för hantering av åtkomsträttigheter, noggrant urval av processorer, tillräcklig utbildning av Suuntos personal som är involverad i behandlingen, samt andra nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter mot obehörig användning eller utlämning. Vid behov kan vi också spara säkerhetskopior och använda andra sådana medel för att förhindra oavsiktlig skada eller förstörelse av dina personuppgifter. Om en viss del av en Suunto-webbplats stöder online-transaktioner använder vi en säkerhetsåtgärd som är branschstandard, som den som är tillgänglig via ”Secure Sockets Layer” (”SSL”), för att skydda online-transaktioners sekretess och säkerhet.

ANVÄNDNING AV COOKIES, WEBB-BEACONS OCH LIKNANDE TEKNIK

Ibland när du besöker en Suunto-webbplats, med förbehåll för ditt samtycke i enlighet med tillämplig lag, kan information placeras på datorn i form av en textfil som kallas ”cookie”, detta för att vi eller tredje part ska känna igen din dator. Vårt användande av cookies är avsett för att ge dig fördelar såsom att eliminera behovet av att ange ditt lösenord flera gånger under en session eller att du inte behöver skriva in saker du lägger i en kundvagn igen om du inte avslutar en transaktion under ett enda besök. Cookies används också för trafikanalys och profilering på webbplatsen. Vi kan använda liknande tekniker i samarbete med tredje part för samma ändamål.

Ytterligare information om vår användning av cookies finns i vår Cookiepolicy och i Cookie-preferenscentret eller cookiebannern som uppdateras då och då.

Några av Suuntos webbplatser kan, med ditt samtycke i enlighet med tillämplig lagstiftning, även använda andra typer av lokala lagringstekniker, till exempel Local Shared Objects (LSO, även kallade ”Flash-cookies”) och lokal HTML5-lagring. Dessa tekniker liknar de cookies som diskuterats ovan, eftersom de lagras på din enhet och kan användas för att lagra viss information om dina aktiviteter och preferenser. Dessa tekniker kan emellertid använda olika delar av din enhet från vanliga cookies, så du kanske inte kan styra dem med hjälp av vanliga webbläsarverktyg och inställningar. Du kan förhindra att Flash-cookies lagras genom att följa instruktionerna från Adobe på http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Suunto kan använda så kallade webb-beacons (eller ”pixeltaggar”) i samband med vissa webbplatser. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Webb-beacons är vanligtvis grafiska bilder som placeras på en webbplats och de används för att räkna besökare till en webbplats och/eller för att komma åt vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Webb-beacons samlar vanligtvis inte in någon annan information än vad din webbläsare ger oss som standard vid någon internetkommunikation. Om du stänger av cookies kommer webb-beaconet inte längre att kunna spåra din specifika aktivitet. Webb-beaconet kan emellertid fortsätta samla information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara personligt identifierbar.

Du kan ändra dina cookie-preferenser i webbläsarinställningarna. Du hittar instruktioner om hur du hanterar cookies genom att följa t.ex. instruktionerna för Mozilla Firefox: här, Google Chrome: här, Apple Safari här och Microsoft Internet Explorer här. Mer information om styrning av cookies finns på: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Vi kanske emellertid inte kan tillhandahålla vissa tjänster eller du kanske inte kan visa vissa delar av den här webbplatsen om du har inaktiverat cookies.

Vissa av våra affärspartners vars innehåll är länkat till eller från vår hemsida kan också använda cookies, webb-beacons eller liknande tekniker. Vi har dock ingen tillgång till eller kontroll över cookies från tredje part eller liknande tekniker.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om och tillgång till de personuppgifter vi har samlat in från och om dig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar, rättar, anonymiserar eller raderar ofullständiga, felaktiga, onödiga eller föråldrade personuppgifter vi håller om dig. Vi kan emellertid inte ta bort sådana personuppgifter som är nödvändiga för att följa bindande lagliga skyldigheter eller om personuppgifterna måste behållas enligt gällande lagar. Du har rätt att begära och ta emot personuppgifter som vi samlat in om dig på ett vanligt och maskinläsbart formulär. Om du anser att dina personuppgifter som samlats in av oss är felaktiga, du inte vill att dina personuppgifter ska raderas där behandlingen av dina personuppgifter har bedömts vara olaglig eller personuppgifterna inte längre är nödvändiga, eller om du har invänt mot bearbetningen och förekomst av legitima grunder för bearbetning fortfarande är under övervägande, kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan också när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, sändning av reklammaterial, profilering eller för marknadsundersökningar. Vidare, där dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling när som helst.

Om du vill utnyttja dina rättigheter som nämns ovan kan du, i enlighet med gällande lagar, utöva sådana rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktpunkter som anges i marknadsföringsmaterialet eller nedan i denna policy. I vissa fall, särskilt om du vill att vi ska radera eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, kan det också innebära att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dig. Vi uppmanar dig att använda tillgängliga verktyg för hantering av profiler för ovanstående ändamål, eftersom sådana verktyg ofta ger dig direkt tillgång till dina personuppgifter och låter dig hantera dem effektivt.

Observera att Suunto kan behöva identifiera dig och be om ytterligare information för att kunna uppfylla dina ovanstående önskemål. Observera också att gällande lag kan innehålla begränsningar och andra bestämmelser som gäller dina ovanstående rättigheter.

KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN

Om du anser att Suuntos behandling av dina personuppgifter är inkonsekvent med gällande dataskyddslagar, eller att Suunto inte har säkerställt dina rättigheter på ett tillräckligt sätt, kan du lämna in ett klagomål hos den lokala tillsynsmyndigheten som ansvarar för dataskydd. De aktuella kontaktuppgifterna för tillsynsmyndigheterna i EU-länderna finns (här).

REGISTERANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER OCH AVTALSBESKRIVNINGAR

De registeransvariga som ansvarar för tillämpliga dataskyddslagar är:

1) Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
01510 Vantaa
Finland

och/eller

2) Suunto-företaget, vars webbsida, app, produkt eller tjänst du använder (namn och registrerad adress tillgänglig under köp- eller registreringsprocessen)

och/eller, i förekommande fall,

3) Suunto-företaget som använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller liknande ändamål (namn och registrerad adress tillgänglig i marknadsföringsmaterialet som du mottog).

Du kan kontakta ovan nämnda registeransvariga med hjälp av informationen på deras respektive webbplatser.

Om du använder Suuntos hemsida, program, produkt eller tjänst är Suunto Oy din personuppgiftsansvarige och du kan kontakta Suunto enligt följande:

Kontakta i första hand Suunto via chatt: (här).

Suunto DPO-kontakter via e-post till legal@suunto.com. Uppge ”GDPR DPO” i ämnesraden.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Suunto kan från tid till annan uppdatera och ändra denna integritetspolicy. Om ändringarna innehåller nya ändamål för bearbetning kommer Suunto att meddela dig innan sådana ändringar sker, och vid behov begära ditt samtycke.

RÄTTIGHETER I KALIFORNIEN

INVÅNARE I KALIFORNIEN (Kalifornien-specifik beskrivning av integritetsrättigheter – enligt California Consumer Privacy Act – CCPA). Detta avsnitt integrerar helt alla ovan angivna sekretesspolicyer som om de anges helt nedan och dina rättigheter enligt CCPA är avsedda att komplettera de rättigheter som anges däri.

Rätt att veta/få tillgång till

Invånare i Kalifornien har rätt att (efter en verifierbar begäran) begära följande:
(1) Kategorierna av personlig information som vi har samlat in om dig.
(2) De kategorier av källor från vilka personlig information samlas in.
(3) Affärsmässigt eller kommersiellt syfte för att samla in eller sälja personlig information.
(4) Kategorierna av tredje part som vi delar personlig information med.
(5) De specifika personuppgifterna vi har samlat in om dig.

Observera att Suunto eller något av dess dotterbolag kan behöva identifiera dig och be om ytterligare information för att kunna uppfylla din begäran. Du kan göra din begäran på avgiftsfritt nummer eller via webbformuläret nedan. I båda fallen kan du behöva ange den e-postadress som du har registrerad hos oss, och eventuellt även annan information. Vi kommer att bekräfta din begäran inom tio dagar. Efter verifiering av din identitet kommer vi att uppfylla din begäran. Vi kommer dock inte att tillhandahålla någon information som vi rimligen tror kan vara föremål för bedrägeri.

För att skicka en begäran om information, ring: +1 855 258 0900 (USA)
Eller skicka en begäran via vårt chattformulär online (här)
- Observera att i produktfältet skriver du in "Okänd produkt/Suunto App Service"
- Under Skriv in ditt meddelande ... skriv "Rätt att veta"

Rätt att begära radering av personlig information

Invånare i Kalifornien har rätt att begära radering av deras personliga information som samlas in eller lagras av Suunto.

Observera att Suunto eller något av dess dotterbolag kan behöva identifiera dig och be om ytterligare information för att kunna uppfylla din begäran. Du kan göra din begäran på avgiftsfritt nummer eller via webbformuläret nedan. I båda fallen kan du behöva ange den e-postadress som du har registrerad hos oss, och eventuellt även annan information. Vi kommer att bekräfta din begäran inom tio dagar. Efter verifiering av din identitet kommer vi att uppfylla din begäran. Vi kommer dock inte att tillhandahålla någon information som vi rimligen tror kan vara föremål för bedrägeri.

För att skicka en begäran om radering, ring: +1 855 258 0900 (USA)
Eller skicka en begäran via vårt chattformulär online (här)
- Observera att i produktfältet skriver du in "Okänd produkt/Suunto App Service"
- Under Skriv in ditt meddelande ... skriv "Rätt till radering"

Obs! För att för att säkerställa att din personliga information inte delas/säljs ska du ta bort cookies från din webbläsare (se vår Cookiepolicy) och att inte ge ditt samtycke via vårt cookie-preferenscenter (här).

Sälj inte min information

Du har rätt att när som helst begära att ett företag som säljer personlig information om dig till tredje part inte får sälja din personliga information. Detta är rätten att välja bort försäljning. Betydelsen av "sälj" under CCPA definieras allmänt och kan inkludera att dela din information för ekonomiska fördelar.

Suunto delar din information med tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredje parter enligt beskrivningen i integritetspolicyn ovan. I den utsträckning en sådan tredje part inte anses vara en tjänsteleverantör enligt CCPA, eller om CCPA tolkas på ett sådant sätt att varje handling från Suunto är en ”försäljning”, att man "säljer" eller om det på annat sätt medför en ekonomisk fördel att dela din personliga information som beskrivs i denna integritetspolicy, och du vill att vi inte ska dela sådan information, vänligen skicka din begäran enligt något av alternativen nedan.

Observera att Suunto eller något av dess dotterbolag kan behöva identifiera dig och be om ytterligare information för att kunna uppfylla din begäran. Du kan göra din begäran på avgiftsfritt nummer eller via webbformuläret nedan. I båda fallen kan du behöva ange den e-postadress som du har registrerad hos oss, och eventuellt även annan information. Vi kommer att bekräfta din begäran inom tio dagar. Efter verifiering av din identitet kommer vi att uppfylla din begäran. Observera att en ”Sälj inte min information”-begäran kommer att leda till att all information som Suunto eller dess dotterbolag har lagrat om dig raderas.

För att skicka ett begäran om "Sälj inte min information", ring: +1 855 258 0900 (USA)
Eller skicka en begäran via vårt chattformulär online (här)
- Observera att i produktfältet skriver du in "Okänd produkt/Suunto App Service"
- Under Skriv in ditt meddelande ... skriv "Sälj inte min information"

Obs! För att säkerställa att din personliga information inte delas/säljs ska du ta bort cookies från din webbläsare (se vår Cookiepolicy) och att inte ge ditt samtycke via vårt cookie-preferenscenter (här).

Endast för MINDERÅRIGA I KALIFORNIEN: Se INFORMATION OM MINDERÅRIGA ovan. Företag har inte tillåtelse att sälja din information såvida du inte är mellan 13 och 16 år, eller om du är under 13 år och din förälder har godkänt försäljning/delning av din information. Du har rätten att välja. Om du är mellan 13 och 16 år kan du välja att helt enkelt samtycka till cookies via vårt cookie-preferenscenter (här). Om du är under 13 år försöker vi inte involvera dig i någon transaktion, spårning med cookies eller liknande.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Diskriminering – Du har rätt att inte bli diskriminerad för att ha utövat några av dina rättigheter enligt Kaliforniens lagstiftning.

Auktoriserat ombud

Du har rätt att utse ett auktoriserat ombud för att göra en CCPA-begäran för din räkning. Suunto förbehåller sig rätten att be om bevis för att ett sådant ombud faktiskt är auktoriserat av dig.