Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

# SUUNTOS SEKRETESSPOLICY FÖR KUNDER

Gällande datum: 17 november 2023

Trevligt att du använder Suuntos enheter och tjänster! Denna sekretesspolicy gäller för personer som använder Suuntos enheter och tjänster som privatpersoner (inte som yrkesverksamma, t.ex. som medlemmar i Suunto Pro Club). Denna sekretesspolicy beskriver:

- vilka personuppgifter från dig ("kund" eller "användare" eller "datasubjekt", "du") som vi samlar in,
- hur vi använder och delar dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för detta, och
- de rättigheter du har avseende dina personuppgifter

Denna Sekretesspolicy gäller för alla Suuntos applikationer, webbplatser och relaterade tjänster där det finns en länk till denna Sekretesspolicy (gemensamt kallade Tjänsterna). Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy genom att publicera en ny version på www.suunto.com och i Tjänsterna. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att skicka ett meddelande i Tjänsterna innan ändringen träder i kraft. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter ikraftträdandedatumet kommer att omfattas av den nya Sekretesspolicyn.

Vi tillhandahåller minst samma nivå av dataskydd och sekretesskontroller som i EU:s Allmänna dataskyddsförordning till alla våra kunder över hela världen. Särskilda rättigheter och skyldigheter kan tillämpas om du är bosatt på vissa platser.

Läs mer om dina lokala rättigheter och se hur du utövar dem.

## 1\. KONTAKTUPPGIFTER TILL SUUNTO I FRÅGOR SOM GÄLLER DATASKYDD

Namn på personuppgiftsansvarig: Suunto Oy

Adress: Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vanda, Finland

E-post: <privacy@suunto.com>

## 2\. DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Nedan förklaras de kategorier av personuppgifter och exempel eller relaterade datatyper som vi samlar in samt datakällorna. De detaljerade datatyper som vi samlar in om dig beror på vilken produkt, tjänst, webbplats eller applikation du använder.

### **Datakategori:** Kontodata

**Datakällor:** Samlas in från dig eller från Facebook, Apple eller Google om du registrerar dig med deras autentiseringsuppgifter

**Datatyper:**

- **Grunddata** såsom namn, e-postadress, telefonnummer, datum för kontoskapande, födelsedatum, landskod, tidszon, språkpreferens; användarnamn, lösenord, användarrättigheter; namn och kontaktinformation för vårdnadshavaren till ett barn (om vårdnadshavarens samtycke krävs enligt tillämplig lag); uppgifter om kundavtal, beställningar, bekräftelser, avstängningar och uppsägningar.
- **Presentationsuppgifter** såsom smeknamn, profilfoto eller bild
- **Kontouppgifter för tredjepartstjänster** såsom ditt kontonamn och unika token för att ansluta till de tjänster som du har valt att dela aktiviteter med
- **Samtycke och invändningar** mot behandling av personuppgifter

### **Datakategori:** Uppgifter om kundrelationer (CRM-uppgifter)

**Datakällor:** Samlas in från dig och Suuntos återförsäljare och partner

**Datatyper:**

- **Kundkommunikation** med dig: t.ex. kundfeedback, uppgifter från kundnöjdhetsundersökningar, klagomål; chattloggar och supportärenden och inspelningar av samtal med kundtjänst, andra meddelanden och annat innehåll som du skickar när du kommunicerar med oss
- **Köpuppgifter** från Suuntos onlinebutiks återförsäljare Global-e NL B.V: namn, e-postadress, telefonnummer, inköpta varor, leveransadress, betalnings- och leveransuppgifter (förutom betalningsuppgifter som kreditkortsnummer), uppgifter om dina Value Pack-rabatter och andra avtalsenliga förmåner
- **Kundprofiler och segment** som genereras utifrån statistisk analys av de uppgifter om dig och andra kunder som anges i denna Sekretesspolicy. Hälsouppgifter eller andra uppgifter som tillhör särskilda kategorier av personuppgifter (dvs. känsliga uppgifter) används inte för att generera profiler och segment.

### **Datakategori:** Enhetsdata

**Datakälla:** Samlas in från din enhet

**Datatyper:**

- Teknisk information om enheterna som du använder eller har anslutit till tjänsterna, t.ex. en sportur, dykdator eller andra anslutna produkter, inklusive utan begränsning enhet och enhetsfunktioner, enhetens operativsystem, andra applikationer på din enhet, cookieinformation, IP-adress, enhetens nätverksleverantör, enhetstyp, tidszon, nätverksstatus, webbläsartyp, webbläsaridentifiering, unikt identifikationsnummer för enheten (såsom identifierare för analys eller reklam), användar-ID för nätverksleverantör (ett nummer som unikt delas ut till dig av din nätverksleverantör), Medieåtkomstkontroller (MAC) adress, mobil reklamidentifierare

### **Datakategori:** Användningsdata

**Datakälla:** Samlas in från din enhet genom cookies, reklamidentifierare osv.

**Datatyper:**

- Webbinformation och användningsdata för internet- och mobiltjänsterna.
- Uppgifter om sociala aktiviteter i tjänsterna, t.ex. kommentarer, gillamarkeringar, foton, videor och användare som du följer.

Se hur Suunto samlar in Användningsdata genom cookies: <https://www.suunto.com/en-gb/legal-pages/cookies/>

### **Datakategori:** Uppgifter om sport och träning

**Datakälla:** Samlas in från din enhet och miljön

**Datatyper:**

- **Sportuppgifter** som är specifika uppgifter för sport, t.ex. aktivitetstyp, skidåkning, dyktid, maxdjup, bottentemperatur, dykläge, gastyp, starttryck
- **Träningsuppgifter** såsom aktivitetstyp, datum, tid, beskrivning, varaktighet, distans, hastighet, tempo, kadens, kaloriförbrukning, altitud, temperatur, väderförhållanden, barometeruppgifter, pedalkraft, simtag, känsla

### **Datakategori:** Hälsouppgifter

**Datakälla:** Samlas in från dig och din enhet

**Datatyper:**

- Personliga fysiologiska mätvärden som längd, vikt, kön, hjärtfrekvens, återhämtningstid, PTE (personlig träningseffekt), EPOC (överskott av syreförbrukning efter träning), sömn, konditionsnivå (VO2max, maximal syreförbrukning).

### **Datakategori:** Lokaliseringsuppgifter

**Datakälla:** Samlas in från din enhet

**Datatyper:**

- Mobilanslutna GPS-spårningsdata, t.ex. registrerade spår under aktivitet, planerade rutter, lokalisering av foton eller videor, ungefärlig lokalisering av inomhusaktiviteter,
- Våra mobila applikationer samlar in lokaliseringsuppgifter för att möjliggöra mobilansluten GPS-spårning med vissa enheter, <u>även när våra mobila applikationer är avstängda eller inte används</u>. Suunto-appen samlar t.ex. in lokaliseringsuppgifter för att möjliggöra mobilansluten GPS-spårning med Suunto 3, även när appen är avstängd eller inte används

### **Datakategori:** Uppgifter om eventdeltagande

**Datakälla:** Samlas in från dig

**Datatyper:**

- Kontaktinformation och andra uppgifter som krävs vid anmälan till händelser

### **Datakategori:** Marknadsföringsdata

**Datakälla:** Samlas in från dig eller din enhet

**Datatyper:**

- Marknadsföringsaktiviteter riktade till dig,
- Uppgifter om din prenumeration och användning av nyhetsbrev,
- Samtycken, förbud, begränsningar och tillstånd som ges av datasubjektet för direktmarknadsföring, inklusive profilering,
- Dina intressen,
- Information om annonser som visas, antal klick på annonser och den sida varifrån användaren kom till Suuntos webbplats, som samlas in genom cookies, annonsidentifierare och liknande teknologi

Se hur Suunto samlar in uppgifter genom cookies: <https://www.suunto.com/en-gb/legal-pages/cookies/>

## 3\. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Vi behandlar de insamlade personuppgifterna för följande ändamål och på följande rättsliga grund:

Ändamål med behandlingen:

- För att identifiera dig som användare och se till att du har åldern inne för att använda Tjänsten,
- För att skapa och hantera dina konton, avtal och beställningar,
- För att behandla leverans av ditt produktköp och eventuella förfrågningar från dig om att returnera eller ersätta en produkt

Uppgifter behandlade:

- Kontodata
- Köpuppgifter
- CRM-uppgifter

Rättslig grund för behandling:

- Genomförande av kontraktet

---

Ändamål med behandlingen:

- För att mäta, analysera och rapportera till dig om dina aktiviteter, prestationer och konditionsnivåer

Uppgifter behandlade:

- Sportuppgifter
- Hälsouppgifter
- Träningsuppgifter
- Lokaliseringsuppgifter
- Enhetsdata

Rättslig grund för behandling:

- Ditt samtycke till behandling av Hälsouppgifter, Enhetsdata och Lokaliseringsuppgifter
- Suuntos berättigade intresse baserat på kundrelationen

---

Ändamål med behandlingen:

- För att erbjuda dig andra digitala tjänster, t.ex. dela och göra dina uppgifter synliga enligt din begäran i tjänstens inställningar, underlätta sociala aktiviteter med andra användare, visa innehåll för dig osv.
- För att anpassa innehållet och funktionaliteten i de digitala Tjänsterna
- För att erbjuda garanti, reparation och andra produktunderhållstjänster
- För att erbjuda programuppdateringar
- För att hantera och utveckla kundrelationen, kundkommunikation via brev, telefon, e-post, SMS eller andra elektroniska medel, t.ex. skicka incidentvarningar, kundnöjdhet och andra kundundersökningar

Uppgifter behandlade:

- Kontodata
- CRM-uppgifter
- Enhetsdata
- Användningsdata

Rättslig grund för behandling:

- Suuntos berättigade intresse baserat på kundrelationen
- Ditt samtycke till behandling av Enhetsdata och Lokaliseringsuppgifter och till användning av cookies

---

Ändamål med behandlingen:

- För att erbjuda kundsupport och hjälp om du uppstår problem med Tjänsten

Uppgifter behandlade:

- Alla nödvändiga uppgifter för att lösa din förfrågan

Rättslig grund för behandling:

- Suuntos berättigade intresse baserat på kundrelationen
- Ditt samtycke till behandling av Hälsouppgifter, Enhetsdata och Lokaliseringsuppgifter

---

Ändamål med behandlingen:

- Att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för personuppgifter och kommunikation

Uppgifter behandlade:

- Kontodata
- Enhetsdata
- Användningsdata
- Lokaliseringsuppgifter
- CRM-uppgifter

Rättslig grund för behandling:

- Rättsliga skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen

---

Ändamål med behandlingen:

- För att förhindra och utreda bedrägerier, andra brott och missbruk av Tjänsten

Uppgifter behandlade:

- Kontodata
- Enhetsdata
- Användningsdata
- Lokaliseringsuppgifter
- CRM-uppgifter

Rättslig grund för behandling:

- Suuntos berättigade intresse

---

Ändamål med behandlingen:

- För att utveckla och förbättra Suuntos produkter och tjänster

Uppgifter behandlade:

- Enhetsdata
- Användningsdata
- CRM-uppgifter
- Uppgifter om sport och träning

Rättslig grund för behandling:

- Suuntos berättigade intresse baserat på kundrelationen

---

Ändamål med behandlingen:

- För att rikta och skicka direktmarknadsföring, t.ex. annonser, nyhetsbrev, marknads- och opinionsundersökningar via brev och telefon eller via e-post, SMS eller andra elektroniska medel när det gäller produkter och tjänster som liknar dem som Kunden har köpt

Uppgifter behandlade:

- Marknadsföringsdata
- CRM-uppgifter

Rättslig grund för behandling:

- Suuntos berättigade intresse baserat på kundrelationen
- Ditt samtycke till användning av cookies

---

Ändamål med behandlingen:

- För att rikta och skicka elektronisk direktmarknadsföring vid andra fall än ovan

Uppgifter behandlade:

- Marknadsföringsdata
- CRM-uppgifter

Rättslig grund för behandling:

- Ditt samtycke

---

Ändamål med behandlingen:

- För att rikta och visa annonser online och i appen, t.ex. push-meddelanden från Suunto, dess dotterbolag eller tredje parter när du använder Tjänsten

Uppgifter behandlade:

- CRM-uppgifter
- Enhetsdata
- Användningsdata
- Lokaliseringsuppgifter

Rättslig grund för behandling:

- Suuntos berättigade intresse baserat på kundrelationen
- Ditt samtycke till behandling av Enhetsdata och Lokaliseringsuppgifter och till användning av cookies

---

Ändamål med behandlingen:

- För att arrangera kampanjer, lotterier, tävlingar och andra evenemang samt dela ut priser

Uppgifter behandlade:

- Uppgifter om eventdeltagande

Rättslig grund för behandling:

- Suuntos berättigade intresse baserat på kundrelationen

---

Ändamål med behandlingen:

- För att uppfylla rättsliga skyldigheter i redovisnings- och skattelagstiftningen

Uppgifter behandlade:

- Grunddata
- Köpuppgifter

Rättslig grund för behandling:

- Rättslig skyldighet

Vi fattar inga beslut som enbart grundas på automatiserad behandling som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig (artikel 22 i Allmänna dataskyddsförordningen).

## 4\. VILKA UPPGIFTER OM MIG SOM ÄR SYNLIGA FÖR ANDRA ANVÄNDARE

Sociala funktioner är en kärnkomponent i vår tjänst. Andra användare kan t.ex. se dina profiluppgifter, aktiviteter (träningar) och läsa meddelanden och annat innehåll som du har lagt ut. Som standard är alla dina uppgifter privata, utom din offentliga profil, genom vilken dina vänner kan hitta dig. Du kan själv bestämma vilken information du vill lägga till på din profilsida.

En offentlig profil är synlig i hela Sports Tracker Community (sporttracker-communityn) när du söker efter namn eller e-post. Med detta avses att när du lägger till uppgifter i din offentliga profil i en av applikationerna i Sports Tracker Community, så syns din offentliga profil även i de andra applikationerna. På din profilsida visas följande uppgifter offentligt:

- Namn
- Användarnamn
- Beskrivning
- Profilbild och bakgrundsfoto
- Personer du följer och personer som följer dig
- Total distans, uppdelad efter sport
- Totalt antal aktiviteter (träningar)
- Lista över dina aktiviteter (träningar) som är inställda på Offentlig

Synlighet för en aktivitet (träning eller träningspass) innebär delningsinställningen för varje spårad eller loggad aktivitet. För enkelhetens och tydlighetens skull är standardvisibiliteten för dina aktiviteter (träningar) Privat. Du kan välja bland tre olika synlighetsalternativ:

- Offentlig: Vem som helst kan se och kommentera din aktivitet (träning). Alla användare som bläddrar i offentliga träningspass kan hitta och visa aktiviteten (träning).
- Följare: Endast följare kan se och kommentera din aktivitet (träning). Användare som inte följer dig kan inte hitta eller öppna aktiviteten (träning).
- Privat: Dina aktiviteter syns bara för dig.

För att skapa vissa anonyma uppgifter, t.ex. värmekartor över spår som är vanligt förekommande bland användarna, kan det finnas vissa funktioner som låter dig aktivera insamling av vissa lokaliseringsuppgifter under dina aktiviteter (träningar) enligt vad som anges i de tillämpliga synlighetsalternativen.

Det kan också finnas vissa funktioner som låter dig aktivera automatisk insamling av vissa lokaliseringsuppgifter från din enhet till appen när din enhet blir ansluten till appen.

Därutöver kan du också välja att dela din aktivitet i en extern tjänst, t.ex. Facebook. I så fall skapas en särskild länk till din aktivitet, och alla som följer länken kan komma åt aktiviteten (träning).

Topplistan-vyn visar veckovis total information för dig och personerna du följer. På samma sätt kan de du godkänt som följare se din information:

- Namn
- Total varaktighet för alla aktiviteter
- Annan information som identifieras i Topplistan i appen

Var uppmärksam på att olika appar och versioner kan ha olika synlighetskonfigurationer.

## 5\. PARTNERS FÖR ANNONSERING OCH SOCIALA MEDIER

Om du beslutar att använda ditt Facebook-konto och dina autentiseringsuppgifter för att logga in på Tjänsterna kommer vi att få uppgifter såsom ditt namn, e-postadress, födelsedatum, kön och profilfoto och vänlista (för att informera dig om vilka av dina vänner som redan har anslutit sig eller senare ansluter sig till Tjänsterna) från Facebook. Om du inte vill ge oss sådan information måste du ändra sekretessinställningarna på ditt Facebook-konto, så läs tillämpliga sekretesspolicyer och instruktioner från Facebook för ytterligare information.

Vår webbplats har sociala mediefunktioner (dvs. sociala insticksprogram), t.ex. Facebook-, Instagram- och YouTube-knappar som tar dig till Suuntos communitysidor. När du använder dessa sociala insticksprogram delar sociala medier användaruppgifter med Suunto enligt sina egna sekretesspolicyer och användarens samtycke, t.ex. kommentarer och länkar på Suuntos webbplatser som delas av användaren i medierna, samt information som finns i användarens offentliga profil.

Sociala insticksprogram är de sociala mediepartnernas ansvar. De är ansvariga för att följa lagstiftningen om dataskydd och för att genomföra datasäkerhet och användarnas rättigheter till deras tjänster. Vi uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicyer för att få veta mer om deras databehandlingsmetoder.

Suunto behandlar personuppgifter som erhållits via sina webbplatser för sociala medier utifrån berättigat intresse och endast för Suuntos egna ändamål, såsom att informera om nya produkter, tjänster eller erbjudanden, genomföra tävlingar och lotterier, få feedback, köpa reklam från en tjänst för sociala medier, mäta sidors eller annonsers tillgänglighet eller kundservice på communitysidor. Suunto behandlar inte uppgifter utanför sociala medier, och uppgifterna som de delar kommer inte att kombineras med Suuntos andra uppgifter utan användarens samtycke.

Suuntos mobilapplikationer innehåller funktioner från våra partners, t.ex. interaktionsverktyg för sociala medier, funktioner via gränssnitt för tillämpningsprogram (API:er) eller programutvecklingssatser (SDK:er) och annonsering i appen. En lista över dessa partners finns på suunto.com. Dessa partners kan ha åtkomst till dina uppgifter och verka under sina egna sekretesspolicyer. Vi uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicyer för att få veta mer om deras databehandlingsmetoder. Dessa partner kan ha åtkomst till uppgifter om dina aktiviteter och din enhet (t.ex. din IP-adress, mobila identifierare, besökta sidor, lokalisering och tid på dygnet).

Vi kan också kombinera och dela uppgifter som vi har samlat in om dig med dessa tredjepartsannonseringspartner. Dessa reklampartners kan använda dessa uppgifter (och liknande uppgifter som samlas in från andra tjänster) för att leverera riktade annonser till dig när du besöker tredjepartstjänster inom deras nätverk. Dessa partners kan verka under sina egna sekretesspolicyer. Denna metod brukar kallas "intressebaserad annonsering" eller "beteendebaserad annonsering online". Om du föredrar att inte dela dina personuppgifter med tredje parts reklampartners kan du följa instruktionerna i avsnitt "9 DIN ÅTKOMST, RECTIFIERING OCH ANDRA RÄTTIGHETER" nedan.

## 6\. VÄRDEPAKET OCH ANDRA SUUNTO PARTNERS

Suunto har ingått partnerskap med de ledande produkt- och tjänsteleverantörerna inom sport- och välfärdsbranschen samt några andra utvalda företag för att se till att din tränings- och utomhusupplevelse förbättras maximalt. Partnerna erbjuder en rad olika funktioner, allt från träningsplanering och analys till spårning av dina prestationer och återupplevande av dina aktiviteter - och dela dina äventyr med de samhällen du tillhör.

Om du ansluter ditt konto till Suuntos värdepaketspartner eller andra partner kommer dina personliga uppgifter om Träning, Lokalisering och andra uppgifter att delas och synkroniseras med partnern enligt vad som förklaras vid anslutningen. Delning och synkronisering baseras på ditt samtycke. En lista över dessa partners finns på <https://www.suunto.com/en-gb/partners/partners/>. Dessa verkar under sina egna sekretesspolicyer. Vi uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicyer för att få veta mer om deras metoder för databehandling innan du ansluter dig till deras tjänster.

## 7\. ANDRA DATAÖVERFÖRINGAR OCH MOTTAGARE

Suunto kan dela dina personuppgifter med företag och partner som tillhör samma koncern som Suunto när det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy, till exempel för leverans och betalning av de avtalade produkterna eller Tjänsterna. Om du till exempel är en registrerad kund hos Suunto och köper något nytt från Suuntos återförsäljare i onlinebutiken kan vi erbjuda nödvändiga uppgifter för att fylla i transaktionsformulär i förväg så att du enkelt kan göra ditt köp.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till andra parter när det är nödvändigt för att uppfylla Suuntos rättigheter och rättsliga skyldigheter, i samband med rättsliga förfaranden, på begäran av myndigheter eller som en del av affärsöverenskommelser. I övrigt kommer personuppgifterna inte att lämnas ut till andra parter utan ditt samtycke.

Följande externa underleverantörer utför tjänster för Suuntos räkning:

- Suunto och dess dotterbolag, till exempel i den utsträckning som krävs för att lokalisera personuppgifter enligt gällande nationella lagar,
- Leverantörer av verktyg och tjänster för dataanalys, t.ex. för att analysera dina intressen och hitta eventuella problem med Tjänsten och anslutna enheter,
- Leverantörer av verktyg och tjänster för marknadskommunikation för att kommunicera med dig i tjänsten, t.ex. för att ge dig information om nya funktioner,
- Leverantörer av verktyg och tjänster för kundundersökningar för att be om din feedback om våra produkter och tjänster,
- Kundtjänstleverantörer för att ge dig hjälp och stöd ifall du har problem med våra produkter och Tjänster,
- Leverantörer av marknadsföringsverktyg och tjänster som hjälper oss att marknadsföra och annonsera våra produkter och Tjänster,
- Leverantörer av IKT-tjänster

Varje underleverantör behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att underleverantören ska kunna utföra sina uppdrag. Underleverantörer är bundna av skriftliga avtal med Suunto om behandling av personuppgifter, inklusive villkor om sekretess och datasäkerhet.

En del av våra underleverantörer, leverantörer och koncernföretag behandlar personuppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om inte Europeiska kommissionen har beslutat att nivån på dataskyddet i behandlingslandet kan accepteras (beslut om adekvat skyddsnivå) ska Suunto säkerställa lämpligt dataskydd genom att ingå skriftliga avtal med underleverantörer enligt standardiserade avtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen den 4 juni 2021 eller genom andra lagliga förfaranden. Standardvillkor och bestämmelser finns på: <https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en>.

## 8\. DATASÄKERHET OCH DATALAGRING

Tillgång till personuppgifterna ges endast till de personer som behöver dem för att utföra sitt arbete. Den personal och de underleverantörer som behandlar uppgifterna är bundna av sekretessförpliktelser.

Manuellt material lagras i låsta lokaler som skyddas av fysisk åtkomstkontroll och CCTV-övervakning. Uppgifter som lagras elektroniskt skyddas av brandväggar och antivirusprogram, hantering och kontroll av åtkomsträttigheter, loggning och säkra dataförbindelser, kryptering av databaser och servrar samt säkerhetskopiering av uppgifter.

Dina uppgifter kommer att lagras så länge du har ett konto i Tjänsterna och under en period av ett år därefter. Därefter kan dina uppgifter sparas tills alla avtalsenliga eller lagstadgade rättigheter och skyldigheter mellan parterna har uppfyllts, utlöpt eller upphört. De lagrings- och ansvarsperioder som definieras i tillämplig bokföring eller andra lagar eller förordningar ställer eventuellt krav på att vi lagrar uppgifterna under en längre period.

Hälsouppgifter och andra uppgifter som behandlas baserat på ditt samtycke kan behandlas så länge som samtycket är giltigt. Exempelvis kommer uppgifter som samlas in med cookies att raderas enligt de lagringstider som anges i samband med samtycke till cookies.

Såvida du inte har invänt mot vår marknadsföring eller återkallat ditt relevanta samtycke eller avbrutit din prenumeration på nyhetsbrev, kan marknadsföringsdata lagras permanent.

Säkerhetskopior av uppgifterna sparas enligt normala lagrings- och raderingsscheman.

Anonymiserade uppgifter där en person inte kan identifieras personligen får lagras permanent.

Vi bedömer regelbundet behovet för lagring av personuppgifter och vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att inga inkompatibla, föråldrade eller felaktiga personuppgifter lagras.

## 9\. DIN TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH ANDRA RÄTTIGHETER

Du har rätt att komma åt och få en kopia av de uppgifter som behandlas av Suunto och som gäller dig och att begära rättelse eller radering av felaktiga, föråldrade, onödiga eller olagliga uppgifter.

Du har rätt att återkalla det samtycke du tidigare har gett till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum före återkallandet.

Du kan också avregistrera dig från nyhetsbrevet och välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden, såsom e-postmeddelanden, opinionsundersökningar och marknadsundersökningar inklusive relaterad profilering från oss genom att följa instruktionerna i sådana meddelanden eller genom att ändra dina inställningar i appen. De uppdaterade inställningarna kanske inte träder i kraft omedelbart. Observera att du fortfarande kan fortsätta att ta emot icke-promoverande kundkommunikation från oss, till exempel kommunikation om Tjänsterna eller uppdateringar av våra Användarvillkor eller denna Sekretesspolicy. Vi kan skicka till dig.

Du kan återkalla ditt samtycke till användningen av cookies på vår webbplats www.suunto.com genom att klicka på Cookieinställningar.

Du kan när som helst tacka nej till att ta emot push-meddelanden via våra mobilapplikationer genom att ändra inställningarna på din mobila enhet.

Du kan tacka nej till intressebaserad annonsering i mobilapplikationer genom att kontrollera sekretessinställningarna på din Android- eller iOS-enhet och stänga av "Tillåt appar att begära att spåra" eller välja "Begränsa annonsspårning" (Apple iOS) eller "Tacka nej till intressebaserade annonser" (Android). Du kan också tacka nej till personliga erbjudanden i appen genom de alternativ som finns i inställningarna för mobilapplikationer ( i tillämpliga fall).

Om du har lämnat personuppgifter till Suunto och behandlingen baseras på samtycke eller ett avtal, har du rätt att få dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra uppgifterna till en annan Personuppgiftsansvarig enligt aktuell lagstiftning.

När behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse (t.ex. behandling i samband med hantering av en kundrelation) har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter med skäl som hänför sig till din särskilda situation. Du måste ange den särskilda situation som invändningen grundar sig på i samband med begäran.

Om du inte håller med om att dina uppgifter är korrekta eller att behandlingen är laglig, och i andra situationer som fastställs i lag, kan du få behandlingen av dina personuppgifter begränsad, till exempel genom att helt eller delvis avbryta behandlingen av dina uppgifter tills oenigheten har klargjorts och lösts.

Du kan använda de rättigheter som beskrivs ovan genom att skicka en skriftlig begäran eller en begäran via e-post till Suunto (kontaktinformation finns i början av denna sekretesspolicy) eller genom att lämna dem till Suuntos kundtjänst. Om det behövs kan vi be dig att specificera din begäran skriftligen och att bevisa din identitet.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till Ombudsmannen för dataskydd.