Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Paggamit sa 3D compass

Suunto Ambit2 R ay may 3D compass na nagbibigay sa iyo ng kakayahang i-orient ang iyong sarili ayon sa magnetic north. Ang compass ay tilt-compensated (pagpapalagay sa pagkatagilid) ay nagbibigay sa iyo ng mga tumpak na reading kahit na hindi nakalebel ang compass.

Ang compass ay isang pansamantalang display na kailangan paganahin.

Para i-activate ang compass:

  1. Habang nasa isang sport mode ka, pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll sa Activate (I-activate) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  3. Mag-scroll sa Compass (Compass) gamit ang Start Stop at piliin gamit ang Next.

kabilang sa compass mode ang sumusunod na impormasyon:

  • gitnang row: heading ng compass sa degrees
  • bottom row: mag-toggle sa pagitan ng kasalukuyang heading na nasa cardinal (N (H), S (T), W (K), E (S)) at half-cardinal (NE (HS), NW (HK), SE (TS), SW (TK)) na mga punto, orasan at alisan ng laman ang view gamit ang View

compass mode

Kusang lilipat ang compass sa power saving mode pagkalipas ng isang minuto. Muling i-activate ito gamit ang Start Stop.

Para sa impormasyon sa paggamit ng compass habang nag-eehersisyo, tingnan ang Paggamit sa compass habang nag-eehersisyo.

Inhaltsverzeichnis