Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης

Suunto Traverse Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης

Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης

Mπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, ώστε να μετρά από έναν καθορισμένο χρόνο προς το μηδέν. Μπορείτε να το εμφανίζετε/κρύβετε από το αρχικό μενού στην επιλογή DISPLAYS (ΟΘΟΝΕΣ) » Countdown (Αντίστροφη μέτρηση).

Μετά την ενεργοποίηση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης πατώντας NEXT μέχρι να δείτε την οθόνη.

countdown timer Traverse

Ο προεπιλεγμένος χρόνος αντίστροφης μέτρησης είναι πέντε λεπτά. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ώρα πατώντας VIEW.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Για να διακόψετε προσωρινά/να συνεχίσετε την αντίστροφη μέτρηση, πατήστε το κουμπί START.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι σε εξέλιξη μια καταγραφή δραστηριότητας.