Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D4i Uživatelská příručka -

Módy potápění

Suunto D4i obsahuje následující módy ponoru:

 • Air (Air): pro potápění s běžným vzduchem
 • Nitrox (Nitrox): pro potápění s obohacenými plynovými směsmi Nitrox
 • Free (Free): pro volné potápění
 • Off (Off): pro vypnutí měřicích funkcí ponoru. Potápěčský počítač se v tomto módu nebude automaticky přepínat do módu ponoru a mód plánování ponoru bude skrytý

Ve výchozím nastavení se po přechodu do módu ponoru aktivuje mód Air (Air). Mód, který bude automaticky aktivován, lze nastavit v obecných nastaveních.

TIP:

Mód potápění lze v případě potřeby vypnout.

Pro změnu módů potápění:

 1. V módu Time podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT přejdete do módu Dive Mode (Mód potápění).
 3. Nastavte požadovaný mód pomocí tlačítek UP a DOWN, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Každý mód potápění obsahuje specifická nastavení, které je zapotřebí před použitím režimu provést.

Pro změnu specifických nastavení módu dive:

 1. V příslušném módu podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítky DOWN a UP procházejte jednotlivými nastaveními.
 3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
 4. Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek DOWN a Up, a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
POZNÁMKA:

Některá nastavení nelze změnit, pokud od ponoru neuplynulo alespoň 5 minut.

Mód Air

Mód Air slouží k potápění se vzduchem a nabízí následující nastavení:

Mód Nitrox

Mód Nitrox slouží k potápění s plynovými směsmi obohacenými o kyslík.

Potápění s nitroxem umožňuje prodloužit čas ponoru a snížit riziko dekompresní nemoci. Pokud však dojde ke změně plynové směsi nebo zvýšení hloubky ponoru, dochází ke zvýšení parciálního tlaku kyslíku. Suunto D4i vám poskytne potřebné údaje k úpravě ponoru a potápění v bezpečných mezích.

Mód Nitrox umožňuje následující nastavení

Před použitím módu Nitrox je zapotřebí do počítače Suunto D4i zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku.

To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální hloubky ponoru (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot.

Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2%) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku je (PO2) 1,4 baru (20 psi).

Pro nastavení plynových směsí:

 1. V módu Nitrox (Nitrox) podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení Nitrox (Nitrox).
 3. Stisknutím tlačítka SELECT můžete přepínat mezi hodnotami O2 a PO2 .
 4. Nastavte blikající hodnotu O2 pomocí tlačítek DOWN a UP tak, aby odpovídala procentuálnímu podílu kyslíku v lahvi, a potvrďte tlačítkem SELECT.
 5. Nastavte blikající hodnotu PO2 (Parciální tlak kyslíku) pomocí tlačítek DOWN a Up, a potvrďte tlačítkem SELECT.
 6. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
POZNÁMKA:

Pokud je podíl kyslíku ve směsi nastaven na 22 % nebo vyšší, zůstane tato hodnota zachována. Nezmění se zpět na 21 % automaticky.

Freedive mód

V režimu Free (Volné potápění) lze přístroj Suunto D4i použít jako pomůcku pro freediving. Délka ponoru je uprostřed displeje uvedena v minutách a vteřinách.

Měření volného ponoru bude zahájeno v hloubce 1,2 m (4 stopy) a ukončeno po vystoupání nad 0,9 m (3 stopy).

Free (Volné potápění) umožňuje následující nastavení:

Upozornění na hloubku

Počítač umožňuje nastavení až pěti navzájem nezávislých upozornění na hloubku při freedivingu, například za účelem vhodného načasování hloubkových vyrovnávacích technik. Každé upozornění lze nastavit na určenou hloubku a lze jej separátně vypnout nebo zapnout.

Jakmile dosáhnete nastavené hloubky, podsvícení se rozbliká a rozezní se zvukový alarm s nižší důležitostí.

Pro nastavení upozornění na hloubku:

 1. V módu Free (Freedive) podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení Depth Notify (Upozornění na hloubku).
 3. Pomocí tlačítek DOWN a UP procházejte jednotlivými upozorněními a vyberte požadované stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Stiskněte tlačítko DOWN nebo UP pro zapnutí upozornění a potvrďte volbu tlačítkem SELECT.
 5. Nastavte požadovanou hloubku pomocí tlačítek DOWN a UP a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 6. Přejděte na následující upozornění nebo dokončete nastavení stisknutím tlačítka MODE.

Table of Content