Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D4i Uživatelská příručka -

Kontrola verze softwaru

Mějte na paměti, že tato uživatelská příručka popisuje použití nejnovější verze softwaru počítače Suunto D4i. Pokud používáte starší verzi, je možné, že se některé funkce budou lišit.

Pro kontrolu verze softwaru:

 1. Otevřete nastavení podržením tlačítka DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Version (Verze) a stiskněte SELECT.
 3. Verze softwaru je uvedena na prvním řádku.
 4. Pokud je označení verze V1.5.x (1.5.x) nebo vyšší, můžete zbytek této kapitoly přeskočit a pokračovat ve čtení příručky.
 5. Pokud je označení verze V1.2.x (1.2.x), přečtěte si zbytek následující kapitoly, který popisuje rozdíly v jednotlivých funkcích.
 6. Dvojím stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.
POZNÁMKA:

Pokud přístroj odešlete do autorizovaného servisního centra Suunto pro výměnu baterie nebo jiný druh servisu, požádejte o aktualizaci na nejnovější verzi.

Módy ponoru

Při každém spuštění módu ponoru budete mít možnost výběru z jednotlivých módů.

Pro změnu módu ponoru:

 1. V módu Time stiskněte tlačítko MODE pro přechod do módu ponoru.
 2. Mezi jednotlivými módy procházejte pomocí tlačítek UP a DOWN.
 3. Počkejte na dokončení testů.

Pro změnu dílčích nastavení módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN v příslušném módu. Více informací o módech potápění naleznete v příslušných kapitolách této uživatelské příručky.

Stopky

Stopky lze spustit v módech Time nebo Dive, viz Stopky.

Postup použití stopek:

 1. Stisknutím tlačítka DOWN stopky spustíte.
 2. V průběhu měření času můžete stisknutím tlačítka DOWN zaznamenat mezičas.
 3. Stisknutím tlačítka UP stopky zastavíte.
 4. Pro reset stopek podržte stisknuté tlačítko UP .

Časovač apnoe

Použití a nastavení časovače apnoe se věnuje kapitola Časovač apnoe.

Použití časovače apnoe:

 1. Stiskněte tlačítko DOWN pro zahájení prvního intervalu.
 2. Stiskněte tlačítko DOWN pro zahájení cyklu apnoe.
 3. Stiskněte tlačítko DOWN pro zahájení následujícího intervalu ventilace.
 4. Opakujte tento postup do dosažení nastaveného počtu intervalů. Stisknutím tlačítka UP časovač pozastavíte.
 5. Podržením tlačítka UP můžete časovač vynulovat a stisknutím tlačítka MODE jej ukončíte.

Table of Content