Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Zoop Novo Uživatelská příručka

Péče a podpora

Instrukce pro zacházení

Zacházejte s přístrojem Suunto Zoop Novo opatrně. Citlivé elektronické součástky mohou být v případě upuštění přístroje či nesprávného použití poškozeny.

Při cestování s tímto potápěčským počítačem se ujistěte, že je bezpečně zabalený v odbaveném nebo kabinovém zavazadle. Vložte jej do tašky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí stabilitu uvnitř zavazadla a odolnost vůči nárazu.

Nepokoušejte se počítač Suunto Zoop Novo sami rozebírat nebo opravovat. Pokud se objeví s počítačem nějaký problém, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Suunto.

VAROVÁNÍ:

ZAJISTĚTE VODĚODOLNOST PŘÍSTROJE! Pokud by do přístroje a/nebo prostoru pro baterii vnikla vlhkost, hrozí vážné narušení funkcionality přístroje. Veškeré servisní zákroky svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

Po každém použití potápěčský počítač opláchněte a osušte. Po ponoru ve slané vodě počítač velmi pečlivě opláchněte.

Věnujte zvláštní pozornost oblasti tlakového čidla, vodním kontaktům, tlačítkům a vstupnímu konektoru USB. Pokud připojíte USB kabel k potápěčskému počítači před omytím, opláchněte poté i koncovku kabelu, která byla zastrčena v počítači.

Po použití počítač omyjte čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně pouzdro osušte vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí.

POZNÁMKA:

Neoplachujte počítač Suunto Zoop Novo tak, že jej necháte namočený v nádobě s vodou. Displej zůstává pod vodou zapnutý a spotřebovává kapacitu baterie.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto – na poškození způsobená jiným než originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte k čištění potápěčského počítače stlačený vzduch ani vysokotlaké vodní hadice. Mohlo by dojít k trvalému poškození senzoru tlaku v počítači.

TIP:

Pro získání osobní podpory, zaregistrujte váš Suunto Zoop Novo na www.suunto.com/register.

Table of Content