Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Autumn sale: up to 40% off on a selection of sports watches! Shop Now

Suunto Ambit3 Peak Kasutusjuhend - 2.5

Kõrgusmõõdik/baromeeter

Režiimis Alti-baro (Kõrgusmõõdik/baromeeter) saate vaadata kõrgust ja õhurõhku.Kuva ALTI & BARO (KÕRGUSMÕÕDIK JA BAROMEETER) vaatamiseks vajutage režiimis Time (Aeg) nuppu Next (Järgmine).

Režiimi Alti-baro (Kõrgusmõõdik/baromeeter) kuva saate kuvada/peita stardimenüü jaotises Displays » Alti-Baro (Kuvad » Kõrgusmõõdik/baromeeter).Valiku muutmiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).

Nupu View (Vaade) vajutamisega pääsete juurde erinevatele vaadetele, mis olenevad aktiveeritud profiilist.

Saadaval on kolm profiili:Automatic (Automaatne), Barometer (Baromeeter) ja Altimeter (Kõrgusmõõdik).Teavet profiili määramise kohta vt Profiili ühitamine tegevusega.

Päikesetõusu ja -loojangu ajavaateid saab kasutada aktiveeritud GPS-i korral.Kui GPS ei ole aktiveeritud, põhinevad päikesetõusu ja -loojangu andmed GPS-i viimati salvestatud andmetel.

Õigete näitude tagamine

Seade Suunto Ambit3 Peak mõõdab sisseehitatud rõhuanduri abil pidevalt absoluutset õhurõhku.Absoluutse õhurõhu ja etalonväärtuste põhjal arvutab seade kõrgust või merepinna õhurõhku.

pressure sensor Ambit3 Peak

ETTEVAATUST:

Hoidke andurit ümbritsev ala mustusest ja liivast puhtana.Ärge mitte kunagi sisestage anduri avadesse mingeid esemeid.

Kui tegelete alaga, mille puhul on tarvis teada täpset merepinna õhurõhku või kõrgust, tuleb Suunto Ambit3 Peak esmalt kalibreerida. Selleks tuleb sisestada praegune kõrgus või merepinna õhurõhk.

NÕUANNE:

Absoluutne õhurõhk ja teadaolev kõrguse etalonväärtus = merepinna õhurõhk.Absoluutne õhurõhk ja teadaolev merepinna õhurõhu etalonväärtus = kõrgus.

Oma asukoha kõrguse leiate enamikult topograafilistelt kaartidelt või veebiteenuse Google Earth abil.Asukoha merepinna õhurõhu etalonväärtuse saate teada kohalikelt ilmateatesaitidelt.

Kui Suunto FusedAltiTM on aktiveeritud, korrigeeritakse kõrgusnäitu automaatselt, kasutades FusedAltit koos kõrguse ja merepinna rõhu järgi kalibreerimisega.Lisateave: FusedAlti.

Muutused kohalikus ilmas mõjutavad kõrgusnäite.Kui kohalik ilm muutub tihti, on soovitatav kõrguse etalonväärtust sageli lähtestada, eeskätt enne teele asumist, kui etalonväärtused on saadaval.Kui kohalik ilm püsib pikemat aega sama, ei ole tarvis etalonväärtusi uuesti määrata.

Merepinna õhurõhu ja kõrguse etalonväärtuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 2. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Alti-baro (Kõrgusmõõdik/baromeeter) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Reference (Etalon) ja valige see nupuga Next (Järgmine). Kasutada saab järgmisi häälestamisvõimalusi.
 4. FusedAlti (FusedAlti):GPS lülitub sisse ja kell hakkab FusedAlti andmetest lähtudes kõrgust arvutama.
 5. Manual altitude (Kõrguse käsitsi seadistamine):saate kõrguse käsitsi seadistada.
 6. Sea level pressure (Rõhk merepinnal):saate seadistada käsitsi etalonväärtuse rõhu jaoks merepinnal.
 7. Määrake nuppude Start Stop (Start/stopp) ja Light Lock (Valgus/lukustamine) abil etalonväärtus.Väärtuse kinnitamiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).

setting reference values Ambit3 Peak

NÕUANNE:

Sättele Reference (Etalonväärtuse) juurdepääsemiseks hoidke nuppu View (Vaade) režiimis Alti & baro (Kõrgusmõõdik ja baromeeter) all.

Kõrgust saate määrata ka treeningu ajal, vt Kõrguse määramine treeningu ajal.

Profiili ühitamine tegevusega

Kui teie vabaõhutegevusega kaasnevad kõrgusemuutused (nt matkamine künklikul maastikul), tuleks valida profiil Altimeter (Kõrgusmõõdik).

Kui teie vabaõhutegevusega kõrgusemuutusi ei kaasne (nt jalgpall, purjetamine, kanuutamine), valige profiil Barometer (Baromeeter).

Õigete näitude saamiseks tuleb ühitada profiil tegevusega.Soovi korral saate lasta seadmel Suunto Ambit3 Peak tegevusega sobiva profiili valida või selle ise määrata.

MÄRKUS:

Profiili saate soovi korral määrata Movescounti või seadme Suunto Ambit3 Peak kaudu sportimisrežiimi sätetes.

Režiimi Alti & Baro (Kõrgusmõõdik ja baromeeter) profiili määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 2. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Alti-baro (Kõrgusmõõdik/baromeeter) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 3. Vajutage üksuse Profile (Profiil) valimiseks nuppu Next (Järgmine).
 4. Kasutage profiilide (Automatic (Automaatne), Altimeter (Kõrgusmõõdik), Barometer (Baromeeter)) sirvimiseks nuppu Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine).Soovitud profiili valimiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).

setting profile

Kasutusnäide:kõrguse etalonväärtuse määramine

Alanud on kahepäevase matka teine päev.Avastate, et unustasite hommikul teekonda jätkates profiili Barometer (Baromeeter) asemel profiili Altimeter (Kõrgusmõõdik) aktiveerida. Teate, et seade Suunto Ambit3 Peak näitab valesid kõrgusnäite.Seetõttu matkate lähimasse asukohta, mille kohta on topograafilisel kaardil märgitud kõrgus.Määrate selle järgi seadmes Suunto Ambit3 Peak uue kõrguse etalonväärtuse ja aktiveerite profiili Barometer (Baromeeter) asemel profiili Altimeter (Kõrgusmõõdik).Pärast seda on kõrgusenäidud taas õiged.

Valed näidud

Kui profiil Altimeter (Kõrgusmõõdik) on aktiveeritud pikema aja vältel, seade asub tükk aega samas kohas ja kohalik ilm muutub, näitab seade valesid kõrgusnäite.

Kui aktiveeritud on profiil Altimeter (Kõrgusmõõdik) ja samal ajal, kui mäkke tõusete või mäest laskute, muutub ilm sageli, näitab seade valesid kõrgusnäite.

Kui ajal, mil mäkke tõusete või mäest laskute, on pikema aja vältel aktiveeritud profiil Barometer (Baromeeter), arvab seade, et seisate paigal, ja tõlgendab kõrgusemuutusi muutustena merepinna õhurõhus.Seetõttu näitab seade valesid merepinna õhurõhu näite.

Profiili Altimeter (Kõrgusmõõdik) kasutamine

Profiilis Altimeter (Kõrgusmõõdik) arvutab seade etalonväärtuste põhjal kõrgust.Etalonväärtus võib olla merepinna õhurõhu või kõrguse etalonväärtus.Kui profiil Altimeter (Kõrgusmõõdik) on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil kõrgusmõõdikuikoon.

Profiilis Altimeter (Kõrgusmõõdik) kuvatakse järgmine teave.

 • Ülemine rida:teie praegune kõrgus.
 • Keskmine rida:viimase 24 tunni (15-minutilise jäädvustusintervalliga) kõrguse muutuste diagramm.
 • Alumine rida:vajutage nuppu View (Vaade), et kuvada kellaaeg, temperatuur, päikesetõus/-loojang või merepinna õhurõhu etalonväärtus.

altimeter profile Ambit3 Peak

MÄRKUS:

Kui kannate seadet Suunto Ambit3 Peak randmel, tuleb see temperatuuri täpseks määramiseks ära võtta, sest kehasoojus mõjutab temperatuuriväärtust.

Profiili Barometer (Baromeeter) kasutamine

Profiilis Barometer (Baromeeter) kuvatakse praegune merepinna õhurõhk.See põhineb sätete menüü kaudu sisestatud etalonväärtustel ja pidevalt mõõdetaval absoluutsel õhurõhul.

Muutused merepinna õhurõhus kuvatakse graafiliselt ekraani keskmisel real.

Kui profiil Barometer (Baromeeter) on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil baromeetriikoon.

Kui aktiveeritud on profiil Barometer (Baromeeter), kuvab Suunto Ambit3 Peak järgmist teavet.

 • Ülemine rida:praegune merepinna õhurõhk.
 • Keskmine rida:viimase 24 tunni (15-minutilise jäädvustusintervalliga) merepinna õhurõhu muutuste diagramm.
 • Alumine rida:vajutage nuppu View (Vaade), et kuvada kellaaeg, temperatuur, päikesetõus/-loojang või etalonkõrgus.

barometer profile Ambit3 Peak

Kõrguse väärtus on viimane režiimis Alti & Baro (Kõrgusmõõdik ja baromeeter) kasutatud kõrgus.See võib olla üks järgmistest.

 • Profiilis Barometer (Baromeeter) määratud kõrguse etalonväärtus.
 • Viimane profiilis Automatic (Automaatne) logitud kõrgus enne profiili Barometer (Baromeeter) aktiveerimist.
MÄRKUS:

Kui kannate seadet Suunto Ambit3 Peak randmel, tuleb see temperatuuri täpseks määramiseks ära võtta, sest kehasoojus mõjutab temperatuuriväärtust.

Profiili Automatic (Automaatne) kasutamine

Profiilis Automatic (Automaatne) aktiveeritakse olenevalt teie tegevusest vaheldumisi profiile Altimeter (Kõrgusmõõdik) ja Barometer (Baromeeter).Kui aktiveeritud on profiil Automatic (Automaatne), tõlgendab seade automaatselt muutusi õhurõhus kas kõrguse- või ilmamuutustena.

automatic profile

Ilma- ja kõrgusemuutusi ei ole võimalik korraga mõõta, sest mõlema korral kaasneb muutus õhurõhus. Suunto Ambit3 Peak tajub vertikaalset liikumist ja alustab vajaduse korral kõrguse mõõtmist.Kui kuvatakse kõrgust, värskendatakse seda maksimaalselt 10-sekundilise viivitusega.

Kui püsite samal kõrgusel (vähem kui 5 meetrit vertikaalsuunas liikumist 12 minuti jooksul), tõlgendab Suunto Ambit3 Peak kõiki muutusi õhurõhus ilmamuutustena.Mõõtmisintervall on 10 sekundit.Kõrguse näit püsib sama ja kui ilm muutub, näete muutusi merepinna õhurõhu näidus.

Kui tõusete või laskute (rohkem kui 5 meetrit vertikaalsuunas liikumist 3 minuti jooksul), tõlgendab Suunto Ambit3 Peak kõiki muutusi õhurõhus kõrgusemuutustena.

Olenevalt parajasti aktiveeritud profiilist, saate nupu View (Vaade) abil sirvida profiili Altimeter (Kõrgusmõõdik) või Barometer (Baromeeter) vaateid.

MÄRKUS:

Kui kasutate profiili Automatic (Automaatne), ei kuvata ekraanil ei baromeetri- ega kõrgusmõõdikuikooni.

Table of Content