Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Autumn sale: up to 40% off on a selection of sports watches! Shop Now

Suunto Ambit3 Peak Kasutusjuhend - 2.5

Ujumine

Seadmega Suunto Ambit3 Peak saab ujumist salvestada nii basseinis kui ka avavees.

Koos Suunto Smart Sensoriga kasutades saate ujumise ajal ka pulssi salvestada.Pulsiandmed laaditakse automaatselt seadmesse Suunto Ambit3 Peak, kui veest välja tulete.

Basseiniujumine

Basseiniujumise spordirežiimi kasutamisel mõõdab Suunto Ambit3 Peak teie ujumiskiirust basseini pikkuse põhjal. Iga basseinipikkus loob ringi, mida kuvatakse Suunto rakenduses.

Basseinis ujumise jäädvustamiseks toimige järgmiselt.

 1. Stardimenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu Start Stop.
 2. Vajutage nuppu Next, et siseneda menüüsse Exercise.
 3. Kerige nupuga Light Lock kuvani Pool swimming ja valige see nupuga Next.
 4. Valige basseini pikkus. Saate valida basseini pikkuse eelmääratud väärtuste seast või valida suvandi kohandatud, et täpsustada ise basseini pikkus. Kerige logisid nupuga Start Stop või Light Lock ja nõustuge nupuga Next.
 5. Ujumise salvestamise alustamiseks vajutage nuppu Start Stop.

pool swimming

Ujumisstiilid

Saate õpetada seadme Suunto Ambit3 Peak oma ujumisstiili ära tundma.Kui ujumisstiilid on õpetatud, tunneb Suunto Ambit3 Peak need automaatselt ära, kui ujuma hakkate.

Ujumisstiilide õpetamiseks toimige järgmiselt.

 1. Sportimisrežiimis Pool swimming (Basseinis ujumine) suvandite menüüsse sisenemiseks hoidke all nuppu Next (Järgmine).
 2. Valige nupu Next (Järgmine) abil üksus Swimming (Ujumine).
 3. Vajutage üksuse Teach swim style (Ujumisstiili õpetamine) valimiseks nuppu Next (Järgmine).
 4. Kasutage ujumisstiilide suvandite sirvimiseks nuppe Light Lock (Valgus/lukustamine) ja Start Stop (Start/stopp).Valige nupuga Next (Järgmine) sobiv ujumisstiil.Sätete menüüst väljumiseks ja harjutuse jätkamiseks valige End (Lõpp). Võimalikud ujumisstiili valikud on järgmised:
 5. fly (Liblikujumine)
 6. back (Seliliujumine)
 7. breast (Rinnuliujumine)
 8. free (Vabaujumine)
 9. Ujuge valitud ujumisstiili kasutades läbi üks basseini pikkus.
 10. Kui olete ujumise lõpetanud, vajutage stiili salvestamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).Kui te ei taha stiili salvestada, vajutage ujumisstiili valiku juurde naasmiseks nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine).

teaching swimming styles Ambit3

NÕUANNE:

Ujumisstiili õpetamise režiimist väljumiseks igal ajal hoidke all nuppu Next (Järgmine).

Õpetatud ujumisstiilide vaikeväärtuste lähtestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Režiimis Pool swimming (Basseinis ujumine) suvandite menüüsse sisenemiseks hoidke all nuppu Next (Järgmine).
 2. Valige nupu Next (Järgmine) abil üksus Swimming (Ujumine).
 3. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) abil üksusele Reset taught styles (Õpetatud stiilide lähtestamine) ja valige see nupuga Next (Järgmine).

Ujumisharjutused

Ujumistreeningu ajal saab teha ujumisharjutusi.Kui teete harjutust ujumisstiiliga, mida kell ei tuvasta ujumisena (nt kasutate ainult jalgu), saate basseini pikkuse iga harjutuse jaoks käsitsi lisada, et koguvahemaa õige oleks.

MÄRKUS:

Ärge lisage harjutuse vahemaad enne harjutuse lõpetamist.

Harjutuse tegemiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke basseinis ujumise logi jäädvustamise ajal suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 2. Avage nupu Next (Järgmine) abil üksus Swimming (Ujumine).
 3. Vajutage üksuse Drill (Harjutus) valimiseks nuppu Next (Järgmine) ja alustage ujumisharjutust.
 4. Kui olete harjutuse lõpetanud, vajutage vajaduse korral koguvahemaa reguleerimiseks nuppu View (Vaade).
 5. Harjutuse lõpetamiseks minge tagasi suvandite menüü üksusele Swimming (Ujumine) ja valige End drill (Harjutuse lõpp).

Avavees ujumine

Avavees ujumise režiimi kasutades mõõdab Suunto Ambit3 Peak GPS-i abil teie ujumiskiirust ja näitab ujumise ajal reaalajas arvutatud andmeid.

Avamere ujumise logi jäädvustamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüü avamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Avage nupu Next (Järgmine) abil üksus Exercise (Treening).
 3. Kerige valikuni Openwater swim (Avavees ujumine) nupuga Light Lock (Valgus/lukustamine) ja valige nupuga Next (Järgmine).
 4. Oodake, kuni kell annab märku GPS-signaali leidmisest.
 5. Vajutage ujumislogi jäädvustamise alustamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).

openwater swimming

NÕUANNE:

Ujumise ajal ringide käsitsi lisamiseks vajutage nuppu Back Lap (Tagasi/ring).

Table of Content