Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Kasutusjuhend - 1.2

Kompass

Seadmel Suunto Ambit3 Vertical on digitaalne kompass, mille abil saate orienteeruda magnetilise põhjapooluse suhtes.Kaldekompensatsiooniga kompassi näit on täpne ka siis, kui kompass pole rõhtloodis.

Kompassi kuva saate kuvada/peita stardimenüüs jaotises DISPLAYS » Compass (Kuvad » Kompass).Valiku muutmiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).

Kompassi kuval kuvatakse järgmine teave.

 • Keskmine rida:kompassi suund kraadides.
 • Alumine rida:kasutage nuppu View (Vaade), et kuvada praegune suund põhiarvudes, kellaaeg või jätta rida tühjaks.

compass Ambit3

Kui te kompassi minuti jooksul ei kasuta, lülitub see energiasäästurežiimile.Kompassi uuesti aktiveerimiseks vajutage nuppu Start Stop (Start/stopp).

Kompassi kalibreerimine

Kui te ei ole kompassi varem kasutanud, peate selle kõigepealt kalibreerima. Keerake ja kallutage käekella erinevates suundades, kuni käekell teeb piiksu andmaks märku, et kalibreerimine on lõpetatud.

calibrating compass

Kui olete kompassi juba kalibreerinud ja soovite uuesti kalibreerida, saate seda teha suvandite menüü kaudu.

Kui kalibreerimine õnnestub, kuvatakse tekst Calibration successful (Kalibreerimine õnnestus). Kui kalibreerimine ei õnnestu, kuvatakse tekst Calibration failed (Kalibreerimine nurjus). Uuesti kalibreerimiseks vajutage nuppu Start Stop.

Kompassi käsitsi kalibreerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke nuppu Next all, et suvandite menüüsse siseneda.
 2. Valige suvand GENERAL (ÜLDINE), kasutades nuppu Next.
 3. Kerige suvandini Compass (Kompass), kasutades nuppu Light Lock ja tehke valik nupuga Next.
 4. Vajutage nuppu Next, et valida suvand Calibration (Kalibreerimine).

Deklinatsiooni seadistamine

Õigete kompassinäitude tagamiseks tuleb määrata täpne deklinatsiooniväärtus.

Paberkaardid on suunaga geograafilise põhja poole.Kompassid näitavad aga Maa magnetilise põhjapooluse suunas, mis on ala, kuhu koonduvad Maa magnetvälja jõujooned.Kuna magnetiline põhjapoolus ja geograafiline põhi ei paikne samas kohas, tuleb määrata kompassi jaoks deklinatsioon.Deklinatsioon on nurk magnetilise ja geograafilise põhjasuuna vahel.

Deklinatsiooniväärtus on märgitud enamikul kaartidel.Magnetilise põhjapooluse asukoht muutub iga aastaga, nii et kõige täpsema ja ajakohasema deklinatsiooniväärtuse saab hankida Internetist (nt aadressil www.magnetic-declination.com).

Orienteerumiskaartide puhul aga on aluseks võetud magnetiline põhjapoolus.See tähendab, et kui kasutate orienteerumiskaarte, tuleb deklinatsiooni reguleeriv funktsioon välja lülitada. Selleks tuleb määrata deklinatsiooniväärtuseks 0 kraadi.

Deklinatsiooniväärtuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 2. Avage nupu Next (Järgmine) abil üksus general (Üldine).
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Compass (Kompass) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 4. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Declination (Deklinatsioon) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 5. Valige , kui soovite deklinatsioonifunktsiooni välja lülitada, või valige W (Lääs) või E (Ida).
 6. Deklinatsiooniväärtuse määramiseks vajutage nuppu Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine).
 7. Väärtuse kinnitamiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).

setting declination Ambit3

NÕUANNE:

Kompassisätetele juurdepääsemiseks võite ka režiimis Compass (Kompass) hoida all nuppu View (Vaade).

Määratud kursi seadistamine

Kursi määramise funktsiooni kasutades saate tähistada oma sihtpunkti viiva suuna põhja indikaatori suhtes.

Kursi määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Kui kompass on aktiveeritud, hoidke kella enda ees ja keerake end sihtpunkti suunas.
 2. Kellal hetkel kuvatud kraadide lukustamiseks vajutage nuppu Back Lap (Tagasi/ring).
 3. Tühi kolmnurk tähistab määratud kurssi seoses põhja indikaatoriga (täidetud kolmnurk).
 4. Määratud kursi kustutamiseks vajutage nuppu Back Lap (Tagasi/ring).

setting bearing lock Ambit3

MÄRKUS:

Kompassi treeningrežiimis kasutamisel nupp Back Lap (Tagasi/ring) lukustub ja kurss kustutatakse.Ringiaja arvestamiseks nupuga Back Lap (Tagasi/ring) väljute kompassi kuvalt.

Table of Content