Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Kasutusjuhend - 1.2

POD-id ja pulsiandurid

Ühendage seade Suunto Ambit3 Vertical Bluetooth® Smartiga ühilduvate seadmetega bike, foot ja Power POD, et saada treeningu ajal lisateavet. Korraga saab ühendada kuni viis POD-i.

 • Kolm jalgrattaseadet bike POD, kas kiiruse, vahemaa ja/või rütmi bike POD-id, aga korraga võib ühendatud olla ainult üks.
 • Üks jalaseade foot POD.
 • Üks seade power POD.

Seadme Suunto Ambit3 Vertical pakendis olev Suunto Smart Sensor (valikuline) on juba ühendatud.Ühendamine on vajalik ainult siis, kui tahate kasutada teist Bluetooth Smartiga ühilduvad pulsiandurit.

POD-ide ja pulsiandurite ühendamine

Ühendamine võib olenevalt POD-ist või pulsianduri tüübist erinev olla.Enne jätkamist vaadake selle seadme kasutusjuhendit, mida seadmega Suunto Ambit3 Vertical ühendada tahate.

POD-i või pulsianduri ühendamiseks toimige järgmiselt.

 1. Aktiveerige POD või pulsiandur. Kui ühendate Suunto Smart Sensorit, vt Suunto Smart Sensori pealepanemine.
 2. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Pair (Ühenda) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 4. Liikuge suvandites nuppudega Start Stop (Start/stopp) ja Light Lock (Valgus/lukustamine) ning vajutage ühendatava POD-i või pulsianduri valimiseks nuppu Next (Järgmine).
 5. Hoidke seadet Suunto Ambit3 Vertical ühendatava seadme lähedal ja oodake, kuni Suunto Ambit3 Vertical teatab, et ühendamine õnnestus. Kui ühendamine nurjub, vajutage uuesti proovimiseks nuppu Start Stop (Start/stopp) või ühenduse sätte juurde naasmiseks nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine).

pairing pod Ambit3

Kui ühendate seadet power POD, võib olla vaja seadmes Suunto Ambit3 Vertical lisaparameetreid määrata.Nende hulka kuuluvad muu hulgas järgmised.

 • Left crank (Vasak vänt) või Right crank (Parem vänt)
 • Left pedal (Vasak pedaal) või Right pedal (Parem pedaal)
 • Rear dropout (Tagakäikar)
 • Chainstay (Ketikaitse)
 • Rear wheel (Tagumine ratas) või Rear hub (Tagumise ratta rumm)

Jalaseadme foot POD kasutamine

Kui kasutate jalaseadet foot POD, kalibreerib GPS POD-i treeningu ajal lühikeste intervallidega.Foot POD jääb siiski kiiruse ja vahemaa allikaks, kui see on ühendatud ja kasutatavas sportimisrežiimis aktiivne.

Foot POD-i automaatne kalibreerimine on vaikesättena sisselülitatud.Seda saab välja lülitada sportimisrežiimi suvandimenüüs suvandiga Activate (Aktiveeri), kui foot POD on ühendatud ja sportimisrežiimis kasutusel.

Täpsemate kiiruse ja vahemaa andmete saamiseks saab foot POD-i manuaalselt kalibreerida.Kalibreerige täpselt mõõdetud vahemaa abil, näiteks 400-meetrisel jooksurajal.

Foot POD-i seadmega Suunto Ambit3 Vertical kalibreerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Kinnitage foot POD jalatsile.Lisateavet kasutatava foot POD-i kohta leiate selle kasutusjuhendist.
 2. Valige stardimenüüs sportimisrežiim (näiteks Running (Jooksmine)).
 3. Alustage jooksmist hariliku tempoga.Kui ületate stardijoone, vajutage jäädvustamise alustamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 4. Jookske hariliku tempoga 800–1000 m (ligikaudu 0,5–0,7 miili; nt kaks ringi 400-meetrisel rajal).
 5. Kui jõuate finišijoonele, vajutage jäädvustamise peatamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 6. Jäädvustamise seiskamiseks vajutage nuppu Tagas/ring.Pärast treeningu lõpetamist tuleb jäädvustatud logi salvestamiseks vajutada nuppu Start Stop (Start/stopp).Kui te ei soovi logi salvestada, vajutage nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine). Sirvige nupuga Next (Järgmine) kokkuvõttevaateid, kuni jõuate vahemaa kokkuvõtteni.Reguleerige nuppude Start Stop (Start/stopp) ja Light Lock (Valgus/lukustamine) abil ekraanil kuvatud vahemaa tegelikult läbitud vahemaaks.Kinnitage valik nupuga Next (Järgmine).
 7. POD-i kalibreeringu kinnitamiseks vajutage nuppu Start Stop (Start/stopp).Teie foot POD on nüüd kalibreeritud.
MÄRKUS:

Kui foot POD-i ühendus oli kalibreerimisharjutuse ajal ebastabiilne, ei pruugi vahemaa reguleerimine vahemaa kokkuvõttes võimalik olla.Veenduge, et foot POD on korralikult juhiste järgi kinnitatud ja proovige uuesti.

Kui jooksete ilma foot POD-ita, on teil siiski võimalik jälgida jooksurütmi randmelt.Randmelt mõõdetud jooksurütmi kasutatakse koos funktsiooniga FusedSpeed (vt FusedSpeed) ja on teatud sportimisrežiimides, sh jooksmisel, murdmaajooksul, linttrenažööril jooksmisel, orienteerumisel ja kergejõustikul alati sisselülitatud.

Kui foot POD tuvastatakse treeningu algul, kirjutatakse randmelt saadud jooksurütmi andmed üle foot POD-ilt saadud andmetega.

Seadme power POD ja kalde kalibreerimine

Suunto Ambit3 Vertical kalibreerib power POD-i selle leidmisel automaatselt.Seadme power POD saate käsitsi kalibreerida ka mis tahes ajal treeningu jooksul.

Seadme power POD käsitsi kalibreerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke sportimisrežiimis suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 2. Lõpetage väntamine ja tõstke jalad pedaalidelt.
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksuseni Calibrate Power POD (Kalibreeri power POD) ja valige see nupuga Next (Järgmine).

Suunto Ambit3 Vertical alustab POD-i kalibreerimist ja näitab, kas kalibreerimine õnnestus või mitte.Ekraani alumisel real kuvatakse power POD-il praegu kasutatav sagedus.Eelmine sagedus kuvatakse sulgudes.

calibration ongoing Ambit3

Kui seadmel power POD on automaatne nullimisfunktsioon, saate selle sisse/välja lülitada seadme Suunto Ambit3 Vertical abil.

Automaatse nullimise sisse-/väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Pärast kalibreerimise lõppu vajutage nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Seadistage nupuga Light Lock (Valgus/lukustamine) automaatse nullimise olekuks On/Off (Sees/väljas), kinnitamiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).
 3. Oodake, kuni muudatus on tehtud.
 4. Korrake neid toiminguid, kui muutmine nurjub või power POD läheb kaduma.

setting autozero

Vända pöördesagedust (CTF) kasutavatel power POD-idel saab kallet kalibreerida.

Kalde kalibreerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Pärast power POD-i kalibreerimise lõppu vajutage nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Sisestage nupuga Light Lock (Valgus/lukustamine) õige väärtus power POD-i juhendi järgi ja vajutage kinnitamiseks nuppuNext (Järgmine).
 3. Oodake, kuni muudatus on tehtud.
 4. Korrake neid toiminguid, kui muutmine nurjub või power POD läheb kaduma.

calibrating slope

Table of Content