Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | 45-DAY FREE RETURNS

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.5

Aplikácia Suunto

S aplikáciou Suunto môžete ďalej obohatiť svoje skúsenosti s hodinkami Suunto Ambit3 Run pomocou analýzy a zdieľania vašich tréningov, pripojením k partnerom a oveľa viac. Spárujte s mobilnou aplikáciou, aby sa oznámenia zobrazovali v hodinkách Suunto Ambit3 Run.

Spárovanie hodiniek s aplikáciou Suunto:

 1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Suunto do kompatibilného mobilného zariadenia z obchodu App Store, Google Play alebo ďalších obľúbených obchodov s aplikáciami v Číne.
 2. Spustite aplikáciu Suunto a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté.
 3. Podržaním stlačeného tlačidla Next v hodinkách otvorte ponuku možností.
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku PAIR a vyberte ju stlačením tlačidla Next
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte položku MobileApp.
 6. Vráťte sa do aplikácie a klepnite na ikonu hodiniek v pravom hornom rohu obrazovky. Keď sa zobrazí názov hodiniek, klepnite na položku PAIR.
 7. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a klepnite na položku PAIR na dokončenie pripojenia.
POZNÁMKA:

Niektoré funkcie vyžadujú internetové pripojenie cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za dátové prenosy.

Synchronizácia s mobilnou aplikáciou

Ak ste športové hodinky Suunto Ambit3 Run spárovali s aplikáciou Suunto Movescount, zmeny nastavenia, športové režimy a nové pohyby sa automaticky synchronizujú s mobilným telefónom, keď je prepojenie Bluetooth aktívne. Počas synchronizácie údajov na športových hodinkách Suunto Ambit3 Run bliká ikona Bluetooth.

Toto predvolené nastavenie sa dá zmeniť v ponuke možností.

Vypnutie automatickej synchronizácie:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Prejdite na položku CONNECTIVITY tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 3. Prejdite na položku Settings tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 4. Opakovaným stlačením tlačidla Next otvorte nastavenie MobileApp sync (Synchronizácia mobilných aplikácií).
 5. Vypnite tlačidlom Light Lock a podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite.

Manuálna synchronizácia

Keď je automatická synchronizácia vypnutá, na prenos nastavení alebo nových pohybov budete musieť synchronizáciu spustiť manuálne.

Manuálna synchronizácia s mobilnou aplikáciou:

 1. Skontrolujte, či je aplikácia Suunto Movescount spustená a rozhranie Bluetooth zapnuté.
 2. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 3. Prejdite na položku CONNECTIVITY tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 4. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Sync now (Synchronizovať teraz).

syncing manually

Ak vaše mobilné zariadenie má aktívne dátové pripojenie a aplikácia je pripojená na účet Movescount, nastavenia a pohyby sa synchronizujú s účtom. Ak dátové pripojenie nie je aktívne, synchronizácia sa odloží, kým pripojenie nebude k dispozícii.

Nesynchronizované pohyby zaznamenané športovými hodinkami Suunto Ambit3 Run sú uvedené v zozname v aplikácii, ale podrobné údaje pohybov sa nedajú zobraziť, kým neprebehne synchronizácia s účtom Movescount. Pohyby, ktoré ste zaznamenali s aplikáciou, sa dajú zobraziť ihneď.

POZNÁMKA:

Za synchronizáciu aplikácie Suunto Movescount a účtu Movescount operátor môže účtovať poplatok za prenos údajov.

Table of Content