Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.5

Navigovanie so systémom GPS:

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport používajú na určenie aktuálnej polohy systém GPS (Global Positioning System). Systém GPS tvorí sústava satelitov obiehajúcich Zem vo výške 20 000 km rýchlosťou 4 km/s.

Prijímač GPS zabudovaný v hodinkách Suunto Ambit3 Sport je optimalizovaný na používanie na zápästí a prijíma údaje vo veľmi širokom uhle.

Získanie signálu GPS

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport automaticky aktivujú jednotku GPS, keď vyberiete športový režim s funkciou GPS, určíte svoju polohu alebo spustíte navigáciu.

GPS signal strength Ambit3

POZNÁMKA:

Keď aktivujete jednotku GPS prvý raz alebo ak ste ju nepoužívali dlhý čas, môže vyhľadanie signálu GPS trvať dlhšie. Nasledujúce spustenie jednotky GPS bude rýchlejšie.

TIP:

Ak chcete minimalizovať čas spúšťania jednotky GPS, držte hodinky nehybne s jednotkou GPS smerujúcou nahor. Musíte sa nachádzať v otvorenom priestore, kde majú hodinky nerušený výhľad na oblohu.

TIP:

Pravidelne synchronizujte hodinky Suunto Ambit3 Sport so službou Movescount, aby ste získali najnovšie informácie o orbite satelitov. Tým sa skráti čas vyhľadania signálu GPS a zvýši sa presnosť trasy.

Riešenie problémov: Žiadny signál GPS

 • Optimálny signál sa získa, ak sa hodinky držia tak, aby časť hodiniek s jednotkou GPS smerovala nahor. Najlepší signál sa získa v otvorenom priestore s nerušeným výhľadom na oblohu.
 • Prijímač GPS obyčajne pracuje dobre aj v stanoch a iných ľahkých prístreškoch. Objekty, budovy, hustá vegetácia alebo zamračené počasie však môžu znižovať kvalitu príjmu signálu GPS.
 • Signál GPS neprejde pevnými konštrukciami ani vodou. Preto sa nepokúšajte aktivovať jednotku GPS napríklad v budovách, jaskyniach alebo pod vodou.

Súradnicové siete GPS a formáty polohy

Súradnicové siete sú čiary na mape, ktoré definujú súradnicový systém použitý na mape.

Formát polohy je spôsob, akým je poloha GPS prijímača zobrazená v hodinkách. Všetky formáty sa vzťahujú k rovnakému miestu, sú iba vyjadrené inými spôsobmi. Formát polohy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti General (Všeobecné) » Format (Formát) » Position format (Formát polohy).

Formát môžete vybrať spomedzi týchto súradnicových sietí:

 • zemepisná šírka/dĺžka je najbežnejšie používaná sieť a má tri rôzne formáty:
  • WGS84 Hd.d°,
  • WGS84 Hd°m.m',
  • WGS84 Hd°m's.s.
 • Sieť UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozmerné zobrazenie horizontálnej polohy.
 • Sieť MGRS (Military Grid Reference System – systém vojenskej referenčnej siete) je rozšírenie siete UTM a skladá sa z označovača zóny siete, indikátora pre 100 000 metrov štvorcových a číselného označenia polohy.

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport podporujú aj tieto miestne siete:

 • British (BNG) (britská sieť (BNG)),
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (fínska sieť (ETRS-TM35FIN)),
 • Finnish (KKJ) (fínska sieť (KKJ)),
 • Irish (IG) (írska sieť (IG)),
 • Swedish (RT90) (švédska sieť (RT90)),
 • Swiss (CH1903) (švajčiarska sieť (CH1903)),
 • UTM NAD27 Alaska (sieť UTM NAD27 na Aljaške),
 • UTM NAD27 Conus (sieť UTM NAD27 Conus),
 • UTM NAD83 (sieť UTM NAD83),
 • NZTM2000 (sieť NZTM2000) (Nový Zéland).
POZNÁMKA:

Niektoré siete nie je možné používať v oblastiach na sever od 84° sev. šírky a na juh od 80° južnej šírky alebo mimo krajiny, pre ktorú sú určené.

Presnosť GPS a úspora energie

Pri prispôsobovaní športových režimov môžete definovať interval zisťovania GPS v nastaveniach presnosti GPS na webe Movescount. S kratší intervalom sa zvyšuje presnosť počas cvičenia.

Predĺžením intervalu a znížením presnosti môžete predĺžiť výdrž batérie.

Možnosti presnosti GPS sú:

 • Best (Najlepšia): ~ 1-sekundový interval zisťovania, najvyššia spotreba energie
 • Good (Dobrá): ~ 5-sekundový interval zisťovania, stredná spotreba energie
 • OK: ~ 60-sekundový interval zisťovania, najnižšia spotreba energie
 • Off (Vypnuté): žiadne zisťovanie GPS

Table of Content