Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto D4f Käyttöopas -

Sukellustilat

Suunto D4f sisältää seuraavat sukellustilat:

  • Free (Vapaasukellus): vapaasukellukseen
  • Off (Ei käytössä): sammuttaa sukellustilan kokonaan; sukellustietokone ei vaihda automaattisesti sukellustilaan veden alla ja sukellusten suunnittelutila on piilotettu.

Sukellustilaan siirryttäessä käyttöön otetaan oletusarvoisesti Free (Vapaasukellus) -tila. Voit vaihtaa tilaa tai poistaa sukellustilan käytöstä yleisissä asetuksissa.

VINKKI:

Sukellustilan voi poistaa käytöstä silloin, kun sukellustietokoneelle ei ole tarvetta.

Sukellustilan vaihtaminen:

  1. Pidä aikatilassa DOWN-painiketta painettuna.
  2. Paina SELECT siirtyäksesi kohtaan Dive Mode (Sukellustila).
  3. Vaihda haluamaasi tilaan UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
  4. Poistu MODE-painikkeella.

Jokaisella sukellustilalla on omat asetuksensa, joita täytyy säätää kyseisessä tilassa.

Sukellustilojen asetusten muokkaaminen:

  1. Pidä valitsemassasi sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
  2. Selaa asetuksia DOWN- tai UP-painikkeella.
  3. Siirry asetukseen painamalla SELECT-painiketta.
  4. Säädä asetusta DOWN- tai Up-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
  5. Poistu MODE-painikkeella.

Vapaasukellustila

Free (Vapaasukellus) -tilassa Suunto D4fa voi käyttää vapaasukellusinstrumenttina. Sukellusaika ilmoitetaan minuutteina ja sekunteina näytön keskellä.

Vapaasukellus alkaa 1,2 metrin (4 jalan) syvyydessä ja päättyy syvyyden ollessa alle 0,9 m (3 jalkaa).

Free (Vapaasukellus) -tilalla on seuraavat asetukset:

Syvyysilmoitukset

Voit määrittää enintään viisi erillistä syvyysilmoitusta vapaasukellukseen, esimerkiksi vapaan pudotuksen tai suun täytön aloitussyvyyden. Jokaiselle ilmoitukselle määritetään syvyys ja ne voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Kun saavutat ilmoitukselle määritetyn syvyyden, taustavalo vilkkuu ja kuulet matalan prioriteetin ilmoitusten merkkiäänen.

Syvyysilmoitusten määrittäminen:

  1. Pidä Free (Vapaasukellus) -tilassa DOWN-painiketta painettuna.
  2. Siirry SELECT-painikkeella Depth Notify (Syvyysilmoitus) -asetuksiin.
  3. Vieritä ilmoituksia DOWN- tai UP-painikkeella ja avaa ilmoitus SELECT-painikkeella.
  4. Ota ilmoitus käyttöön tai poista se käytöstä DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista valinta SELECT-painikkeella.
  5. Säädä syvyyttä DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
  6. Vieritä seuraavaan ilmoitukseen muokataksesi sitä tai poistu painamalla MODE-painiketta.

Pinta-ajan laskuri

Voit käyttää pinta-ajan laskuria apunasi seuraavaan sukellukseen valmistautumisessa vapaasukellustilassa. Suunto D4f aloittaa ajan laskemisen, kun olet 1,2 metrin (4 jalan) syvyydessä.

Pinta-ajan laskurin asettaminen:

  1. Pidä Free (Vapaasukellus) -tilassa DOWN-painiketta painettuna.
  2. Press UP to scroll to Surf. Time Notify (Surf. Time Notify).
  3. Ota ajastin käyttöön DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
  4. Säädä ajastimen kestoa DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
  5. Poistu MODE-painikkeella.

Sisällysluettelo