Harjoitusten tallentaminen

Suunto Traverse Käyttöopas - 2.0

Harjoitusten tallentaminen

Harjoitusten tallentaminen

Urheilutiloilla (katso Urheilutilat) voit tallentaa harjoituksia ja näyttää erilaisia tietoja harjoituksen aikana.

Toimitettaessa Suunto Traverse -kellossa on yksi urheilutila, TXT HIKING. Aloita tallennus painamalla START-painiketta ja siirtymällä sitten NEXT-painikkeella TALLENNA-kohtaan.

Jos kellossa on vain yksi urheilutila, tallennus alkaa heti. Jos lisäät muita urheilutiloja, tallennuksen aloittamiseksi on ensin valittava käytettävä urheilutila ja painettava NEXT-painiketta.

VINKKI:

Voit myös aloittaa tallennuksen nopeasti pitämällä START-painiketta painettuna.